Lords Mobile: Battle of the Empires - Strategy RPG

Dla młodzieży
3 252 016
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The world is much changed after the first emperor's death. Driven by their ambition and greed, Lords seek power and shatter the peace that once reigned. The Land has been split into myriad clashing kingdoms, many declaring themselves the rightful heirs to the throne. Countless monsters have risen from the depths to wreak havoc across the battle-scarred lands. The endless king wars for glory and power have begun, and the time for a battle hero to rise up has come...

Explore the exotic magical lands of LORDS MOBILE, which have been thrown into war and chaos by terrifying monsters, powerful warlords, and cunning enemies. Restore the balance of power in this RPG conquering game by creating the greatest castle empire ever! Recruit soldiers, heroes and warlords, forge alliances and fight for victory! Defeat your foes and conquer and expand your kingdom's territory in these battle games! Fight your way through many epic battles and establish yourself as one of the world's greatest warlords in this real-time strategy war and mobile MMORPG empire game!

☆ Open-World Kingdom MMORPG: Build and Conquer to Create a Mighty Empire ☆
Explore, conquer, and clash in the arena with other players in this MMO in order to save your castle and achieve victory! Join a guild and battle millions of players in an open world on a mobile platform!
☆ Defend Your Kingdom's Territory ☆
Secure your battle troops and war heroes, fight a dragon, defeat your warlords' opponents, and defend your empire's castle from destruction at any cost to achieve victory. A perfect war strategy requires an invulnerable defense!
☆ Find Friends and Clash! ☆
Fight and attack with your kingdom's allies and tactics, and ride into this epic multiplayer battle as a guild to crush your enemy in a mobile MMORPG!
☆ Rule as Emperor of the Warlords ☆
Emerge victorious in a MMO multiplayer strategy battle royale for the kingdom, and claim the throne in this empire game! Will your legacy as a conqueror and emperor be just or cruel?
☆ Clash with Powerful Heroes ☆
Recruit and upgrade your war heroes and kings with legendary skills to clash in the battle arena! Let them attack, conquer enemy kingdoms, fight for victory, and match them to complete an RPG campaign!
☆ Master Your War Strategy as an Emperor ☆
Plan your tactics for the battles ahead! Use different army lineups and perfect your multiplayer battle strategy for counterattacks! Discover the best way to conquer enemy warlords in this mobile war MMORPG!
☆ Epic Multiplayer Battles: Different Troop Types ☆
Lead your warriors and soldiers as king-emperor in these clan wars! Choose the type of troops and survive the battle arena: infantry, cavalry, archers, siege, or a mix!
☆ Switch Kingdoms ☆
Establish your empire on new lands by moving to any server you want with a simple tap in this combat war strategy and kingdom MMORPG!
☆ Choose Your Battle Path: Fight or Trade ☆
Create an economic empire based on trade, treasures, and alliances with friends, or become an offensive player that attacks and conquers enemy kingdoms! Will you liberate prisoners of war? Or will your army crumble to dust? It's all about planning your battle strategy and warfare tactics! No kingdom can stand in your way in this village builder and battle game!

Gather your military allies and make use of different tactics on the battlefield to achieve victory in LORDS MOBILE, a multiplayer war strategy RPG. Attack and conquer new territory, plan your battle strategy with your heroes and warlords, and build an epic empire!
Your kingdom awaits. Are you ready for the legendary showdown in this MMORPG challenge?

Facebook: https://www.facebook.com/LordsMobile
Świat jest bardzo zmieniony po śmierci pierwszego cesarza. Kierując się ambicją i chciwością, Panowie szukają mocy i niszczą spokój, który kiedyś panował. Ziemia została podzielona na miriady zderzające się z królestwami, wielu deklaruje się jako prawowici spadkobiercy tronu. Niezliczone potwory powstały z głębin, by siać spustoszenie w pokrytych bliznami ziemiach. Rozpoczęły się niekończące się wojny królewskie o chwałę i moc, a nadszedł czas, by bohater bitwy wzniósł się ...
 
Poznaj egzotyczne magiczne krainy LORDS MOBILE, które zostały wtrącone do wojny i chaosu przez przerażające potwory, potężnych watażków i przebiegłych wrogów. Przywróć równowagę sił w tej grze podbijającej RPG, tworząc największe imperium zamkowe w historii! Rekrutuj żołnierzy, bohaterów i watażków, twórz sojusze i walcz o zwycięstwo! Pokonaj swoich wrogów, podbijaj i rozszerzaj terytorium królestwa w tych grach bitewnych! Przebij się przez wiele epickich bitew i stań się jednym z największych wodzów w tej wojnie strategicznej w czasie rzeczywistym i mobilnej grze MMORPG!
 
 ☆ MMORPG w Otwartym Królestwie: buduj i zwyciężaj, aby stworzyć potężne imperium ☆
 Odkrywaj, podbijaj i zderzaj się na arenie z innymi graczami w tej grze MMO, aby ocalić swój zamek i osiągnąć zwycięstwo! Dołącz do gildii i walcz z milionami graczy w otwartym świecie na platformie mobilnej!
 ☆ Broń swojego terytorium królestwa ☆
 Zabezpiecz swoje oddziały bojowe i bohaterów wojennych, walcz ze smokiem, pokonaj przeciwników swoich watażków i bronić zamku imperium przed zniszczeniem za wszelką cenę, aby osiągnąć zwycięstwo. Doskonała strategia wojenna wymaga niewrażliwej obrony!
 ☆ Znajdź znajomych i starcie! ☆
 Walcz i atakuj sojusznikami i taktyką swojego królestwa, i ruszaj do tej epickiej bitwy dla wielu graczy, aby zmiażdżyć wroga w mobilnym MMORPG!
 ☆ Reguła jako cesarz watażków ☆
 Wygraj zwycięsko w strategii multiplayer MMO walcz w królewskie królestwo i zdobądź tron ​​w tej grze o imperium! Czy twoje dziedzictwo jako zdobywcy i cesarza będzie sprawiedliwe czy okrutne?
 ☆ Zderzenie z Potężnymi Bohaterami ☆
 Rekrutuj i ulepszaj swoich bohaterów wojennych i króla o legendarnych umiejętnościach, aby zderzyć się na arenie bitwy! Niech atakują, podbijają wrogie królestwa, walczą o zwycięstwo i dopasowują je do ukończenia kampanii RPG!
 ☆ Opanuj swoją strategię wojenną jako imperator ☆
 Zaplanuj swoją taktykę na nadchodzące bitwy! Korzystaj z różnych składów armii i doskonal strategię bitewną dla wielu graczy, aby kontratakować! Odkryj najlepszy sposób na pokonanie wrogich warlordów w tym mobilnym wojennym MMORPG!
 ☆ Epickie bitwy wieloosobowe: różne rodzaje oddziałów ☆
 Poprowadź swoich wojowników i żołnierzy jako króla-cesarza podczas tych wojen klanu! Wybierz rodzaj żołnierzy i przetrwaj na arenie bitwy: piechota, kawaleria, łucznicy, oblężenie lub mix!
 ☆ Zmień Królestwo ☆
 Stwórz swoje imperium na nowych ziemiach, przenosząc się na dowolny serwer z prostym dotknięciem tej strategii walki wojennej i królestwa MMORPG!
 ☆ Wybierz swoją ścieżkę bitwy: Walcz lub handluj ☆
 Stwórz imperium ekonomiczne oparte na handlu, skarbach i sojuszach z przyjaciółmi lub stań się ofensywnym graczem, który atakuje i podbija wrogie królestwa! Czy wyzwolisz jeńców wojennych? Czy twoja armia rozpadnie się na proch? Wszystko zależy od planowania strategii bitwy i taktyki wojennej! Żadne królestwo nie może stanąć na twojej drodze w tej wiosce budowniczej i grze bitewnej!
 
 Zbierz swoich wojskowych sprzymierzeńców i wykorzystaj różne taktyki na polu bitwy, aby osiągnąć zwycięstwo w grze LORDS MOBILE, RPG w trybie multiplayer. Atakuj i zdobądź nowe terytorium, zaplanuj swoją strategię bitewną ze swoimi bohaterami i watażkami, i zbuduj epickie imperium!
 Twoje królestwo czeka. Czy jesteś gotowy na legendarną rozgrywkę w tym wyzwaniu MMORPG?
 
 Facebook: https://www.facebook.com/LordsMobile
Więcej informacji
4,4
Łącznie: 3 252 016
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

# Forge Mythic equipment in the Academy! (Research [Breakthrough] to unlock)
# New technology in [Military Command] research tree: [Breakthrough]
# Adjusted Legendary Shadow Sigil’s skill: Now hides your equipment (at any grade) from others
# New Turf Quests: Related to Mythic equipment, and others
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
12 września 2018
Rozmiar
14M
Instalacje
100 000 000+
Aktualna wersja
1.79
Wymaga Androida
2.3 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Przemoc
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
IGG.COM
Deweloper
80 Pasir Panjang Road #18-84 Mapletree Business City Singapore 117372
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.