Battery Doctor-Battery Life Saver & Battery Cooler

8 176 041
Съдържа реклами
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Battery Doctor (Power Saver) is a free and professional battery saver app to stop power-draining apps, save battery life and protect battery health. Join 330+ million users who have enjoyed longer-lasting battery power!

Key Features:

🔋 1-tap Power Optimization
Just 1 tap will stop the power-draining apps from running
🔌 Healthy Charge Master
Monitor charging status and extend battery life when charging.
💎 Smart Use of Battery
Discover how long your battery will last under a variety of situations (playing games, WiFi (active), etc.). Clearly show the status of battery life and usage.
💡 Convenient Power-Saving Widget
Quick access to power related system settings (Wi-Fi, data, brightness, etc.)
❄Battery Cooler
Battery Cooler feature accurately detect phone temperature, disables heat-producing apps to cool down battery.

Feature list:
- Save Power Shortcut which kills tasks with one tap!
- Kill apps when screen is off!
- Accurate battery remaining time!
- Accurate charging time remaining!
- Schedule power saving modes for work/class/sleep and more!
- Unique 3 Stage Charging System!
- WiFi/Data/Bluetooth toggles!
- Brightness control!
- Battery temperature!
- Smart charging tips!
- 28 languages supported!
- Simple easy-to-use interface!

Battery Doctor is the simplest way to keep your battery healthy by stopping power consuming apps, cooling down battery temperature and monitoring battery status!

Stay connected!
Join us on Facebook: https://www.facebook.com/ksbatterydoctor
Батерия Doctor (Power Saver) е безплатна и професионална приложение за запазването й, за да спрете мощност източване приложения, спаси живота на батерията и защита на здравето на батерията. Присъединете се към 330+ милиона потребители, които се радват на по-издръжливо захранване на батерията!

Основни функции:

🔋 1-кран за захранване оптимизация
Само едно докосване ще спре силовите източване приложения от тичане
🔌 Здравословно Charge магистър
Наблюдавайте състоянието на зареждане и удължи живота на батерията по време на зареждане.
💎 Смарт Използване на батерията
Открийте колко дълго ще издържи батерията при най-различни ситуации (играене на игри, WiFi (активен), и т.н.). Ясно показват състоянието на живот и използването на батерията.
💡 Удобен Power-Saving Widget
Бърз достъп до настройките, свързани със захранването на системата (Wi-Fi, данни, яркост и т.н.)
❄Battery охладител
Батерия Cooler разполагат точно откриване на температура телефон, забранява на топлина за производство на приложения, за да се охлади на батерията.

Списък с функции:
- пести енергия Shortcut която убива задачи с едно натискане!
- Убий приложения, когато екранът е изключен!
- Точно батерия оставащото време!
- Точно време за зареждане оставащото!
- режима на пестене на енергия График за работа / клас / сън и още!
- Уникален 3 Етап зареждане на системата!
- WiFi / Data / Bluetooth превключва!
- контрол на яркостта!
- температура на батерията!
- Умните съвети за зареждане!
- 28 езика, подкрепени!
- Обикновено лесен за използване интерфейс!

Battery Doctor е най-простият начин да я поддържате в добро здравословно чрез спиране консумация на енергия, приложения, охлаждане температурата на батериите и мониторинг на състоянието на батерията!

остане свързан!
Присъединете се към нас във Фейсбук: https://www.facebook.com/ksbatterydoctor
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 8 176 041
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Допълнителна информация

Актуализирано
16 август 2019 г.
Размер
15M
Инсталирания
100 000 000+
Текуща версия
6.30
Изисква Android
4.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Cheetah Mobile Inc. (NYSE: CMCM)
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.