MEPOHS : ISG/OHS Project

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “iş kazası” kavramı önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış, belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olacak nitelikteki olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada her 15 saniyede bir işçi kaza ve meslek hastalıkları sonucunda can verdiği düşünüldüğünde bu rakam, her gün yaklaşık 6.300 işçiye tekabül etmektedir. İstatistikler göz önüne alındığında her yıl yaklaşık 365.000 kişi iş kazası dolayısıyla hayatını kaybettiği, meslek hastalıklarının ise yaklaşık 2.000.000 işçi ölümüne neden olduğu görülmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında işçilerin bedensel, ruhsal durumlarını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, adına işverenlerin ve işçilerin yükümlülüklerinin yanı sıra devletin de rolü ve denetimi ön planda olmaktadır.

Bu proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin güncellenecek mesleki eğitim müfredatı ile eğitilmesi, yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve mevcut yaptırımların işlevsellik kazanması, muhtemel maddi ve manevi kayıpların azalması hedeflenmektedir. Dolayısıyla proje ile elde edilecek çıktıların çalışanların, dolaylı olarak da toplumun refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir.

GÜVENLİĞİN İNSAN HAYATINA İZ DÜŞÜMÜ
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma
2017-1-TR01-KA202-045736

Bu Proje, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu Ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
Updated on
Apr 13, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- First edition