Curve: One card for all your accounts

Dla wszystkich
2 114
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

With all your Visa and Mastercards added securely to the app, you just need your Curve card to spend from all your accounts. Curve works in over 30 million Mastercard locations globally and unlike mobile phones, Curve works at ATMs so you have full access to your money. Curve's Mastercard works even when your phone is out of action.

*** GET MORE FROM CURVE ***

GET REWARDED FOR YOUR SPEND
Get 1% cashback on selected retailers of your choice as an introductory 3-month offer - a little "thank you" from Curve.

TRAVEL LIKE A LOCAL WITH THE REAL EXCHANGE RATE
When you spend abroad with Curve, we do the currency conversion instead of your bank - you get the real rate, compared to typical bank fees of up to 5%. With Curve, all of your cards are fee-free when travelling! Unlike typical travel cards, Curve needs no top-ups. No running out of currency while abroad, no leftover amounts on your card at the end of your trip. Simpler, safer, cheaper travel spend.

***SIMPLICITY IS CURVE***

INSTANT NOTIFICATIONS
With Curve you don't need to guess. Get instant notifications on your mobile with every account activity, such as purchases or ATM withdrawals.

EASIER SPEND INSIGHTS
Ever tried budgeting but given up? Budgeting apps mean manual work after each purchase and you can quickly lose track. Instead, Curve instantly categorises and adds each purchase to your spend timeline.
How much for monthly groceries? Filter by category: Done.
Did you overspend on holiday? Filter by currency and date: Done.
How much have you spent on your joint account? Filter by card: Done.
Whether you're spending at home or abroad, keeping track or trying to save: Curve is there to simply help.

SMARTER BUSINESS EXPENSES WITH XERO
Curve's connection to Xero makes it easier to automate expenses, so you're free to manage your business. It's a spending card and automated receipt app, all in one. Whether you're the accountant, bookkeeper or the business account holder, Curve cuts out the hassle of expenses to make life easier.

***CURVE PUTS YOU IN CONTROL***

INTELLIGENT FRAUD PROTECTION
Security is our first priority. Your data is secured by industry-standard SSL encryption applied to all Curve systems. In fact, you're safer with Curve: no data about your existing cards is stored on your phone, or shared with the merchant or ATM.
Your card has been used? You get an instant notification on your phone.
You see a fraudulent transaction? Lock the card instantly in the app and contact our 24/7 support team.
If something goes wrong, with in-app chat support you can get help and order a new card within minutes. That's safety.

GO BACK IN TIME
Made a mistake and used the wrong card to pay? Here's where Curve does its magic. It allows you to go back in time and change the charge to a different card. Especially helpful for those who use personal and work cards, but appreciated by all our users. Including Marty McFly.

Download Curve and get your card today.
www.curve.app
Po dokładnym dodaniu wszystkich kart Visa i Mastercard do aplikacji, potrzebujesz jedynie swojej karty Curve, aby wydać wszystkie swoje konta. Curve działa w ponad 30 milionach lokalizacji kart Mastercard na całym świecie, w przeciwieństwie do telefonów komórkowych, Curve pracuje w bankomatach, dzięki czemu masz pełny dostęp do swoich pieniędzy. Curve's Mastercard działa nawet wtedy, gdy telefon nie działa.

*** POBIERZ WIĘCEJ OD KRZYWEJ ***

WYPRÓBUJ NAGRODĘ ZA SWÓJ WYDATEK
Uzyskaj 1% zwrot gotówki od wybranych sprzedawców detalicznych w ramach wprowadzającej 3-miesięcznej oferty - trochę "dziękuję" od Curve.

PODRÓŻ JAK LOKALNY Z PRAWDZIWĄ WYMIAREM WYMIANY
Kiedy spędzasz za granicą Curve, wykonujemy przeliczenie walut zamiast Twojego banku - otrzymujesz realną stawkę w porównaniu do typowych opłat bankowych w wysokości do 5%. Dzięki Curve wszystkie twoje karty są wolne od opłat podczas podróży! W przeciwieństwie do typowych kart podróżnych, Curve nie potrzebuje doładowań. Nie ma końca waluty za granicą, żadnych resztek na karcie na koniec podróży. Prostsze, bezpieczniejsze, tańsze wydatki na podróże.

*** PROSTOTA TO KRZYWA ***

NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIA
Z Curve nie musisz zgadywać. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia w telefonie komórkowym przy każdej aktywności związanej z kontem, takiej jak zakupy lub wypłaty z bankomatu.

ŁATWIEJ WYDŁUŻAJĄ SIĘ WIĘCEJ
Czy próbowałeś kiedyś budżetować, ale zrezygnowałeś? Budżetowanie aplikacji oznacza ręczną pracę po każdym zakupie i możesz szybko stracić kontakt. Zamiast tego Curve natychmiast kategoryzuje i dodaje każdy zakup do osi czasu wydatków.
Ile kosztuje miesięczne zakupy spożywcze? Filtruj według kategorii: Gotowe.
Czy przekroczyłeś wydatki na wakacje? Filtruj według waluty i daty: Gotowe.
Ile wydałeś na swoje wspólne konto? Filtruj według karty: Gotowe.
Niezależnie od tego, czy spędzasz czas w domu, czy za granicą, śledzisz lub próbujesz oszczędzać: Curve ma po prostu pomóc.

INTELIGENTNE WYDATKI BIZNESOWE Z XERO
Połączenie Curve z Xero ułatwia automatyzację wydatków, dzięki czemu możesz swobodnie zarządzać swoim biznesem. Jest to karta wydająca i automatyczna aplikacja pokwitowania, wszystko w jednym. Niezależnie od tego, czy jesteś księgowym, księgowym, czy posiadaczem konta biznesowego, Curve eliminuje kłopoty z wydatkami, aby ułatwić życie.

*** KRZYWA PUTY W KONTROLI ***

INTELIGENTNA OCHRONA OSZUSTWA
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Twoje dane są zabezpieczone przez standardowe szyfrowanie SSL stosowane we wszystkich systemach Curve. W rzeczywistości, jesteś bezpieczniejszy dzięki Curve: żadne dane o twoich istniejących kartach nie są przechowywane na Twoim telefonie ani nie są udostępniane sprzedawcy lub bankomacie.
Twoja karta została wykorzystana? Otrzymasz natychmiastowe powiadomienie na swoim telefonie.
Widzisz nieuczciwą transakcję? Natychmiast zablokuj kartę w aplikacji i skontaktuj się z naszym zespołem pomocy 24/7.
Jeśli coś pójdzie nie tak, dzięki czatowi w aplikacji możesz uzyskać pomoc i zamówić nową kartę w ciągu kilku minut. To jest bezpieczeństwo.

COFNĄĆ SIĘ W CZASIE
Popełniłeś błąd i użyłeś niewłaściwej karty do zapłaty? Oto, gdzie Curve robi magię. Pozwala cofnąć się w czasie i zmienić opłatę na inną kartę. Szczególnie przydatny dla osób, które korzystają z kart osobistych i służbowych, ale są doceniane przez wszystkich naszych użytkowników. W tym Marty McFly.

Pobierz Curve i zdobądź swoją kartę już dziś.
www.curve.app
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 2 114
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

What’s New:
- The prompt for biometrics security now reflects the option of retina scanner depending on the device.
- We fixed a crash that was being triggered when using the fingerprint access.
- The app is now asking for your fingerprint after toggling biometrics on or off.
- We have made some error states more human-friendly: when you try to verify a card that has insufficient funds and when the card is declined when paying for your subscription
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
13 maja 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Curve 1 Ltd
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.