IMMapp - monitoring mediów IMM

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Jeśli już monitorujesz media dla swojej firmy lub marki w Instytucie Monitorowania Mediów i posiadasz loginy do Biuletynu IMM, to aplikacja IMMapp jest właśnie dla Ciebie! Teraz masz pod kontrolą publikacje ze wszystkich mediów ze swojego telefonu.

Chcesz być na bieżąco z tym, co mówią o Twoich produktach i branży jeszcze przed włączeniem komputera? W aplikacji IMMapp masz jeszcze szybszy dostęp do zmonitorowanych materiałów z mediów, a co za tym idzie – możliwość błyskawicznej reakcji na treści publikacji, w tym z social mediów, które tego wymagają.

W IMMapp nie tylko czytasz publikacje, także ich słuchasz!

Jesteś zwolennikiem podcastów i audiobooków? Potrzebujesz czasami przerwy w ciągłym patrzeniu na ekran w czasie pracy? Z aplikacją IMMapp nie musisz czytać wszystkich zmonitorowanych publikacji, możesz także ich słuchać! Wystarczy, że przy danym materiale uruchomisz opcję SŁUCHAJ.

Potencjalny kryzys wizerunkowy? Z IMMapp dowiesz się pierwszy!

Ustawiasz powiadomienia PUSH i dowiadujesz się, co dzieje się w mediach od razu – ze swojego smartfona. Aplikacja IMMapp zasygnalizuje Ci o pojawieniu się każdej nowej publikacji w social mediach, w portalach internetowych, na łamach prasy, w radiu lub w telewizji.

Zarządzasz wycinkami tu i teraz

Błyskawicznie reagujesz na interakcje w social mediach, dzielisz się efektami działań komunikacyjnych ze współpracownikami i zainteresowanymi, zapobiegasz kryzysom wizerunkowym. Za pomocą prostej funkcji PODZIEL SIĘ zmonitorowane treści możesz udostępniać innym we wszystkich komunikatorach, z których korzystasz w telefonie.

Widzisz i już wiesz…

Dzięki oznaczeniom kolorystycznym w tytułach publikacji wiesz, jaki mają wydźwięk zebrane materiały. Te oznaczone kolorem zielonym rozpoznane są jako pozytywne, czarnym — neutralne, natomiast kolor czerwony oznacza, że monitorowane przez Ciebie zagadnienie pojawiło się w negatywnym kontekście.

Od razu znasz wartość każdej publikacji!

Jednocześnie w głównym widoku aplikacji IMMapp zweryfikujesz dla każdego materiału ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli wskaźnik wyrażający wartość pieniężną, jaką należałoby wydać na materiał lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą w takim samym formacie oraz dotarcie, które informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym, a więc o jego szacunkowym zasięgu.

Analiza efektów w Module Analitycznym w wersji IMMapp

W aplikacji na bieżąco weryfikujesz rozwój prowadzonej komunikacji – za pomocą prostych wykresów sprawdzisz dla wybranych katalogów liczbę i AVE publikacji na przestrzeni tygodnia, miesiąca lub innego wybranego przez siebie zakresu czasowego, jak również procent publikacji o wydźwięku negatywnym, neutralnym i pozytywnym.
If you already monitor the media for your company or brand at the Institute of Media Monitoring and have logins for the IMM Newsletter, then the IMMapp application is just for you! Now you have control over publications from all media from your phone.

Want to stay up to date with what they say about your products and industry before turning on your computer? In the IMMapp application, you have even faster access to monitored media materials, and thus - the ability to instantly react to the content of publications, including social media that require it.

In IMMapp, you not only read publications, you also listen to them!

Are you a fan of podcasts and audiobooks? Do you need a break from constantly looking at the screen while working? With the IMMapp application, you do not need to read all monitored publications, you can also listen to them! All you need to do is activate the LISTEN option for a given material.

Potential image crisis? You'll be the first to know with IMMapp!

You set up PUSH notifications and find out what is happening in the media right away - from your smartphone. The IMMapp application will notify you about the appearance of each new publication on social media, on internet portals, in the press, on the radio or on TV.

You manage your clipping here and now

You react instantly to interactions in social media, share the effects of communication activities with colleagues and stakeholders, and prevent image crises. With the simple SHARE function, you can share the monitored content with others in all messengers you use on your phone.

You see and you already know…

Thanks to the color markings in the titles of publications, you know what the meaning of the collected materials is. The ones marked in green are recognized as positive, in black - neutral, while the red color means that the issue monitored by you appeared in a negative context.

You know the value of each publication right away!

At the same time, in the main view of the IMMapp application, you will verify the Advertising Equivalent (AVE) for each material, i.e. an indicator expressing the monetary value that would have to be spent on the material or broadcast of a given message, if it were an advertisement in the same format, and the reach, which informs about the number of potential contacts with media message, i.e. about its estimated range.

Analysis of the effects in the Analytical Module in IMMapp version

In the application, you verify the development of your communication on an ongoing basis - using simple charts, you can check the number and AVE of publications over the course of a week, month or other chosen time range, as well as the percentage of publications with a negative, neutral and positive overtone for selected catalogs.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 23, 2020
Size
3.4M
Installs
100+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Instytut Monitorowania Mediów
Developer
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.