TRIXXA

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

TRIXXA är den optimala vardagsappen för dig som vill ha koll på alla dina vardagsaktiviteter och leva livet lite lugnare. TRIXXA hjälper dig att minska vardagsstressen genom att du enklare kan aktivera ditt och familjens nätverk så ni kan hjälpa varandra i vardagen.

Du skapar, med några få klick, tillfälligt sammansatta team runt en aktivitet dvs du behöver ingen fast grupp för att skapa ett team utan kan sätta ihop teamet enbart för en specifik aktivitet. Det är bara de som är inbjudna till aktiviteten som får information om den, kan chatta kring aktiviteten och ser vilka andra som är inbjudna.

TRIXXA gör det enkelt att planera, synka och kommunicera dina aktiviteter direkt från din att-göra-lista som t ex hämta och lämna barn på dagis, samåka till jobbet, fritidsaktiviteter, utvecklingssamtal eller vardagsaktiviteter som att handla mat, tvätta, städa mm.

Det enda du behöver göra är att skapa en aktivitet, bjuda in och vänta på svar. Du ser svar, ringer, chattar, och lite beroende på vilken mobiltelefon du har, kan du även sätta upp videosamtal, SMS:a och Skypa direkt från din att-göra-lista. All kommunikation kring aktiviteter sker direkt från din att-göra lista.

Du kan dela en tidsbokning, eller påminnelse, som du får via SMS, t ex en läkartid eller tid hos din frisör, direkt till din att-göra-lista, skapa en aktivitet och skicka ut i ditt nätverk om du t ex vill att någon följer med dig till läkaren eller om du behöver skjuts till sjukhuset eller vårdcentralen. Du kan även skapa aktiviteter genom att kopiera text från t ex ett e-mail eller en hemsida och dela direkt in i din att-göra-lista i TRIXXA.

Appen hanterar utskick av inbjudningar, meddelanden, påminnelser, ser till att alla får en vägbeskrivning samt blir informerade om det blir någon ändring. Du får en påminnelse om någon inte kan delta på en aktivitet och har möjlighet att ändra dag, tid och plats samt lägga till nya personer. När du gör en ändring går det automatiskt ut information till alla du bjudit in.

Du kan även enkelt aktivera Stör ej! vilket gör att du inte får påminnelser, meddelanden eller förfrågningar från TRIXXA under tiden Stör ej! är aktiverat. I TRIXXA ser du bara dina aktiviteter och inget annat. Du slipper reklam och annat brus i ditt flöde.

TRIXXA finns som Freemium och som Premium. TRIXXA Freemium innehåller annonser och du kan lägga till max 6 kontakter.

TRIXXA Premium är en prenumerationstjänst som förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs upp. Du kan prova TRIXXA Premium gratis en hel månad genom att uppgradera till Premium kund när du laddat ner appen. Detta gör du under Mitt konto i appen. Du kan, efter gratis månaden, avbryta din prenumeration när som helst.

Med TRIXXA Premium kan du;
- Lägga till obegränsat antal kontakter.
- Skapa och hantera listor som t ex inköpslistor
- Skapa aktiviteter direkt från SMS och text.
- Skicka förfrågningar till dig själv och få en att-göra-lista.
- Skapa och skicka förfrågningar till grupper.
- Skapa återkommande aktiviteter till personer och grupper.
- Enklare att kommunicera med de personer du skickat inbjudan till.
- Exportera TRIXXA aktiviteter till din kalender.
- Aktivera Stör ej!
-...slippa all reklam.

Läs mer om våra villkor:
Användarvillkor http://trixxa.com/userterms/
Sekretesspolicy http://trixxa.com/privacypolicy/
TRIXXA is the optimal everyday app for those who want to keep track of all your everyday activities and live their lives a little quieter. TRIXXA helps you reduce everyday stress by making it easier to activate your and your family's network so you can help each other in everyday life.

You create, with a few clicks, temporarily assembled teams around an activity ie you do not need a fixed group to create a team but can put together the team solely for a specific activity. Only those who are invited to the activity receive information about it, can chat about the activity and see which others are invited.

TRIXXA makes it easy to plan, sync and communicate your activities directly from your to-do list, for example, to retrieve and leave children in kindergarten, work together, leisure activities, development talks or everyday activities such as shopping, washing, cleaning, etc.

All you have to do is create an activity, invite and wait for answers. You see answers, calls, chats, and a bit depending on which cell phone you have, you can also set up video calls, SMS and Skype directly from your to-do list. All communication around activities is done directly from your to-do list.

You can share a time booking, or reminder, that you get via SMS, eg a doctor's time or time with your hairdresser, directly to your to-do list, create an activity and send out in your network if you want someone accompany you to the doctor or if you need to be pushed to the hospital or health center. You can also create activities by copying text from, for example, an e-mail or a website and sharing directly into your to-do list in TRIXXA.

The app handles the sending of invitations, messages, reminders, ensures that everyone gets a directions and is informed if there is any change. You get a reminder if someone cannot attend an activity and has the opportunity to change the day, time and place and add new people. When you make a change, information is automatically released to everyone you invite.

You can also easily activate Do Not Disturb! which means that you will not receive reminders, messages or requests from TRIXXA in the meantime Do not disturb! is enabled. In TRIXXA you only see your activities and nothing else. You avoid advertising and other noise in your flow.

TRIXXA is available as Freemium and as Premium. TRIXXA Freemium contains ads and you can add up to 6 contacts.

TRIXXA Premium is a subscription service that is automatically renewed every month if it is not terminated. You can try TRIXXA Premium for a full month by upgrading to Premium customer when you download the app. You do this under My Account in the app. You can, after the free month, cancel your subscription at any time.

With TRIXXA Premium you can;
- Add unlimited number of contacts.
- Create and manage lists such as shopping lists
- Create activities directly from SMS and text.
- Send inquiries to yourself and get a to-do list.
- Create and send requests to groups.
- Create recurring activities for people and groups.
- Easier to communicate with the people you sent the invitation to.
- Export TRIXXA activities to your calendar.
- Activate Do Not Disturb!
-... avoid all advertising.

Read more about our terms:
Terms of Service http://trixxa.com/userterms/
Privacy Policy http://trixxa.com/privacypolicy/
Read more
Collapse
3.8
13 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Denna release innehåller bug fixar samt en mindre ändring av inloggningen till appen.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 13, 2019
Size
11M
Installs
1,000+
Current Version
1.4.10273
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Inclose Solutions AB
Developer
Helio Kistagången 12 164 40 Kista Sweden
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.