Indian Express - Latest & Breaking News + ePaper

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Get on-the-go access to breaking news, India news, live coverage, photos, videos and more. The Indian Express is your one-stop solution for news on the go.

Stay updated with Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

Enjoy beautiful visual stories with Express Stream, a first of its kind in News Apps.
Get live news coverage on major events including sports, reviews, cricket and more.

Get News for you local cities that include Delhi News, Mumbai News, Kolkata News, Pune, Chandigarh News, Bangalore News, Chennai News, Hyderabad News, Ahemdabad News, Lucknow News, Ludhiana News, Srinagar News, Jammu News, Shimla News, Guwahati News, Bhubaneswar News, Goa News, Bhopal News and Patna News.


Our revamped home feed gives you instant access to the latest news with an aggregated news experience across your most loved topics. This leads to better content discovery and performance, and also enhances the overall user experience on the Indian Express app through a clean, seamless and ad-free interface.

The key features of the Indian Express App are -


Express Stream - Experience beautiful and appealing visual stories from across the world

Customise you home screen - Set your home screen to show the categories that matter to you the most

City news - Select you city and get stay updated with the local news from your city

Collated news experience - The new home screen gives you the best news across your favourite sections i.e Latest news, Opinions, Audio, Videos, Technology, Entertainment and Sports in India and across the globe

Dedicated Audio/Video and Photos section - Experience the best podcasts, videos and photos from our rich library

ePaper - Get instant access to our e-newspapers and magazines

Text-to-Speech - Listen to your favourite stories on the go using this feature

Offline Reading - Bookmark stories and read news in offline mode even without internet

Night Mode and Fonts - Toggle to the dark theme for reading articles to reduce the strain your eyes. Also, choose a font size that best suits you while reading

Swipe for Next - Swiping left & right from the article page gives you instant access to other stories for a seamlessly reading experience

Share - Share stories with your friends using Facebook, Twitter, WhatsApp, Email & more!


Indian Express is one of the largest english newspaper website in India, with an expanding repertoire and rapidly expanding presence.
Write to us & share your feedback & suggestions at appsupport@indianexpress.com
Uzyskaj stały dostęp do aktualności, wiadomości z Indii, relacje na żywo, zdjęcia, filmy i wiele więcej. Indian Express to idealne rozwiązanie dla wiadomości w drodze.

Bądź na bieżąco dzięki wiadomościom o rozrywce, nowościach technicznych, wiadomościach gadżetów, aktualnościach w Indiach, wiadomościach o polityce, wiadomościach sportowych, wiadomościach krykieta i nowościach Bollywood.

Ciesz się pięknymi wizualnymi opowieściami dzięki Express Stream, pierwsze tego rodzaju w aplikacjach Google News.
Otrzymuj wiadomości na żywo z najważniejszych wydarzeń, takich jak sport, recenzje, krykiet i wiele innych.

Otrzymuj wiadomości dla lokalnych miast, w tym wiadomości z Delhi, wiadomości z Bombaju, wiadomości z Kalkuty, Pune, wiadomości z Chandigarh, wiadomości z Bangalore, wiadomości z Chennai, wiadomości z Hyderabad, wiadomości z Ahemdabad, wiadomości z Lucknow, wiadomości z Ludhiana, wiadomości z Srinagaru, wiadomości z Dżammu, wiadomości z Shimli, z Guwahati Wiadomości, wiadomości Bhubaneswar, Goa News, Bhopal News i Patna News.


Nasz zreorganizowany kanał główny zapewnia natychmiastowy dostęp do najnowszych wiadomości z zagregowanymi wiadomościami dotyczącymi najpopularniejszych tematów. Prowadzi to do lepszego wykrywania treści i wydajności, a także poprawia ogólną wygodę użytkownika w aplikacji Indian Express poprzez czysty, bezproblemowy i wolny od reklam interfejs.

Najważniejsze cechy aplikacji Indian Express to -


Ekspresowy strumień - poznaj piękne i atrakcyjne wizualne historie z całego świata

Dostosuj ekran główny - Ustaw ekran główny, aby pokazać kategorie, które są dla Ciebie najważniejsze

Wiadomości z miasta - Wybierz miasto i bądź na bieżąco z lokalnymi wiadomościami z Twojego miasta.

Porównanie wiadomości - Nowy ekran główny zapewnia najlepsze wiadomości w swoich ulubionych sekcjach, np. najnowsze wiadomości, opinie, audio, filmy, technologie, rozrywka i sport w Indiach i na całym świecie

Dedykowana sekcja audio / wideo i zdjęć - poznaj najlepsze podcasty, filmy i zdjęcia z naszej bogatej biblioteki

ePaper - Uzyskaj natychmiastowy dostęp do naszych e-gazet i czasopism

Text-to-Speech - Słuchaj ulubionych historii w podróży za pomocą tej funkcji

Czytanie w trybie offline - dodawanie zakładek do historii i czytanie wiadomości w trybie offline, nawet bez internetu

Tryb nocny i czcionki - Przełącz na ciemny motyw do czytania artykułów, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Wybierz rozmiar czcionki, który najbardziej Ci odpowiada podczas czytania

Przesuń palcem na następny - Przesunięcie w lewo i prawo od strony artykułu zapewnia natychmiastowy dostęp do innych historii, dzięki czemu płynnie czytasz

Udostępnij - dziel się historiami ze znajomymi za pomocą Facebooka, Twittera, WhatsApp, e-maila i innych!


Indian Express to jedna z największych angielskich stron gazet w Indiach, z rozszerzającym się repertuarem i szybko rozwijającą się obecnością.
Napisz do nas i podziel się swoją opinią i sugestiami na adres appsupport@indianexpress.com
Więcej informacji
4,2
Łącznie: 15 252
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Critical Bug Fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
18 października 2018
Rozmiar
22M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
21
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
The Indian Express Online
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.