100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Nagraj siebie, rodzinę, przyjaciela, koleżankę czy sąsiada! Przyczyń się do rozwoju spersonalizowanego systemu terapii mowy VSTS!
Słowik to darmowa aplikacja nagrywająca wypowiedziane przez Ciebie słowa. M.in. na ich podstawie opracujemy algorytmy systemu terapii mowy VSTS. Im więcej nagrań/próbek jednego słowa, tym bardziej wiarygodny algorytm detekcji wad wymowy oraz oceny akustycznej 11 głosek.
Wszyscy, którzy nagrają swój głos i zostawią adres mailowy jako pierwsi dowiedzą się o rozpoczęciu testów naszego będą mieli pierwszeństwo do testowania naszej spersonalizowanej terapii leczenia wad wymowy VSTS!
Virtual Speech Therapy System w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz wybierze formę terapii. System zapewni spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy przy wykorzystaniu interaktywnych gier oraz zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta.
System będzie stanowić nowość w dziedzinie leczenia wad wymowy oraz przyczyni się do rozwoju rynku usług telemedycznych. Przezwyciężenie obecnych barier technologicznych poprzez opracowanie technologii systemu VSTS pozwoli na stosowanie personalizowanej terapii leczenia wad wymowy. Wykorzystanie modułu modeli terapeutycznych oraz modułu spersonalizowanego programu terapii zapewni efektywność terapii, zwłaszcza wśród najmłodszych pacjentów. VSTS zapewni lekarzom dostęp do wyników swoich pacjentów oparty na algorytmicznym module analiz efektów i module walidacji poprawności ćwiczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Założeniem VSTS jest opracowanie spersonalizowanej terapii mowy dla pięciu grup zaburzeń, w której dla każdej grupy zostanie osadzonych 11 modeli korekcji artykulacji głosek dla dwóch grup wiekowych - dzieci i osób dorosłych. Terapia ta zostanie dostosowana do indywidualnej wady wymowy i pacjenta realizowana za pomocą interaktywnej gry terapeutycznej.

Virtual Speech Therapy System umożliwi wzmocnienie percepcji słuchowej, dotykowej i wzrokowej w zakresie odpowiadającym za odbiór bodźców charakterystycznych dla poszczególnych dźwięków mowy. Usprawnianie artykulacji wymaga powtarzania ćwiczeń kilka razy dziennie, często przez kilkanaście miesięcy, a nawet lat. Opracowany system w sposób istotny poprawi autokontrolę słuchową, dotykową i wzrokową w procesie mówienia. Dzięki atrakcyjnej interaktywnej formie terapii zachęci do systematycznych ćwiczeń i zminimalizuje zjawisko męczliwości motorycznej, powszechnie występującej w terapii wad wymowy. Zastosowanie wkładki terapeutycznej wysyłającej i odbierającej sygnały z biokompatybilnych sensorów umiejscowionych we wkładce ortodontycznej zamiast ingerencji szpatułką lub palcem przez terapeutę zwiększy efektywność i komfort terapii. System w oparciu o układ sensorów zapewni bieżącą informacje zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy, co znacząco zwiększy możliwości terapii domowej.
Więcej na slowik.vsts.pl oraz vsts.pl
Updated on
Jun 8, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Poprawki optymalizacyjne dla Android 11