Synpunkter & fel Borås Stad

1 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

Välkommen till synpunkts- och felanmälan för Borås Stad.
Denna app är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan lämna synpunkter och anmäla fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö.
Du kan enkelt lämna synpunkter på våra olika verksamheter och göra en felanmälan av t.ex. hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat. Om önskar du kan även bifoga ett foto eller en fil som komplement till din anmälan. Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

Inom tre arbetsdagar bekräftar vi att din synpunkt kommit in, och vem som tar hand om den.
Inom tio arbetsdagar återkopplar handläggaren till dig. Handläggaren kommer också att meddela dig när en eventuell åtgärd är gjord.

Du som anmälare kan välja att få återkoppling via e-post, brev telefon eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdas.

Din synpunkt betraktas som en allmän handling i Borås Stad och skickas till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

Tack för att du laddar ner denna app och hjälper oss att förbättra vår kommun. Din röst betyder mycket för oss!
Uppdaterades den
4 sep. 2023

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Den här appen kan samla in data av följande typ
Personliga uppgifter
Data krypteras när den skickas
Du kan begära att datan raderas

Nyheter

* Stöd för Android 13 (API level 33)