Free WiFi Passwords and Hotspots from Instabridge

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)


The Wifi Hunt is over!


We’ve all been there: you’re in a rush or not sure which place has free wifi and you don’t want to go on a scavenger hunt throughout the city everytime you need to connect! Instabridge is here to save you the hassle of asking for the wifi password everywhere you go. With over 2 million passwords and hotspots added to our database, Instabridge can help you connect when and where you want.

Instabridge is a worldwide community of people who share WiFi passwords. We’ve collected over 2 million passwords and hotspots, and this number is growing everyday! It’s totally free, saves you money on data usage, and helps others who can’t afford wifi connect when they need to. The more people that add WiFi, the closer we are to making WiFi free and accessible for everyone!

Just download the app >> Automatically connect to WiFi >> Join our community

With millions of secure, up-to-date WiFi hotspots, Instabridge is the simplest way to surf the Internet for free. Instabridge knows which Wi-Fi networks work and automatically keeps you off those that don't. No setup required. It just works! With our beautifully integrated map and detailed statistics on every network in our database, you won’t ever have to worry about how and where you can connect.

FEATURES
• Get free Wi-Fi connections in all major cities
• No data limitation, no cost
• Auto-connect to Wi Fi as soon as it’s available
• Useful stats (like speed, popularity and data usage) on any password or hotspot in our database.
• Offline maps included so you can find hotspots even when you’re roaming or low on data!
Help us make WiFi accessible to everyone! When you join our community, you’re paving the way for the millions of people worldwide who can’t afford WiFi at home.


What others are saying about Instabridge:
"Instabridge is a Swedish company that’s invented something so simple, and so awesome, that you’ve got to wonder what took this industry so long!"
Android Authority

“Today’s application is, simply, exceptional. It's a brilliant idea, an excellent solution and executed perfectly. I'm in love.”
El Android Libre

"Instabridge is an elegant solution"
Lifehacker

"A simple interface allows friends to get access without having to type in a convoluted string of numbers and letters from a scrap of paper."
The Economist*****
Important: Note that Instabridge is not for Wi-Fi tethering nor is it a Wi-Fi hacker tool and cannot be used for Wi Fi hacking in any way. Instabridge syncs wifi passwords between your own devices and to people you have chosen to trust.

*****
Questions or improvement suggestions?
Please contact support@instabridge.com

Connect with Instabridge Free WiFi on:
Twitter @ https://twitter.com/Instabridge
Facebook @ https://www.facebook.com/Instabridge

Extra Resources:
Help Center https://instabridge.com/help/
Instabridge Lite https://instabridge.com/free-wifi/

Hunt Wifi je u konce!


Byli jsme tam všichni: jste ve spěchu, nebo si nejste jisti, které místo má wifi zdarma a nechcete jít po lovu po celém městě pokaždé, když se potřebujete připojit! Instabridge je zde, aby vám ušetřil problémy s žádostí o heslo wifi všude, kam jdete. S více než 2 miliony hesel a hotspotů přidaných do naší databáze vám Instabridge může pomoci kdykoli a kdekoliv.

Instabridge je celosvětová komunita lidí, kteří sdílejí hesla WiFi. Shromáždili jsme více než 2 miliony hesel a hotspotů a toto číslo roste každý den! Je to zcela zdarma, šetří vám peníze za používání dat a pomáhá ostatním, kteří si nemohou dovolit wifi připojení, když to potřebují. Čím více lidí přidává WiFi, tím blíže jsme k WiFi zdarma a přístupné pro každého!

Stačí stáhnout aplikaci >> Automaticky se připojit k WiFi >> Přidejte se k naší komunitě

Instabridge s miliony bezpečných, aktuálních WiFi hotspotů je nejjednodušší způsob, jak surfovat po internetu zdarma. Instabridge ví, které Wi-Fi sítě fungují a automaticky vás drží mimo ty, které ne. Není vyžadováno žádné nastavení. Jenom to funguje! S naší krásně integrovanou mapou a podrobnými statistikami o každé síti v naší databázi se nikdy nebudete muset starat o to, jak a kde se můžete připojit.

VLASTNOSTI
• Získejte bezplatné Wi-Fi připojení ve všech velkých městech
• Žádné omezení dat, žádné náklady
• Automatické připojení k síti Wi-Fi, jakmile bude k dispozici
• Užitečné statistiky (jako je rychlost, popularita a využití dat) na jakékoli heslo nebo hotspot v naší databázi.
• Zahrnuty offline mapy, takže můžete najít hotspoty, i když jste v roamingu nebo na nízké úrovni dat!
Pomozte nám zpřístupnit WiFi všem! Když se připojíte k naší komunitě, vydláždíte cestu milionům lidí po celém světě, kteří si nemohou dovolit WiFi doma.


Co říkají ostatní o Instabridge:
"Instabridge je švédská společnost, která vynalezla něco tak jednoduchého a tak úžasného, ​​že se musíš divit, co trvalo tak dlouho!"
Orgán Android

„Dnešní aplikace je prostě výjimečná. Je to skvělý nápad, vynikající řešení a dokonale provedený. Jsem zamilovaný."
El Android Libre

"Instabridge je elegantní řešení"
Lifehacker

"Jednoduché rozhraní umožňuje přátelům získat přístup, aniž by museli psát spletitý řetězec čísel a písmen ze šrotu papíru."
The Economist*****
Důležité : Všimněte si, že Instabridge není určen pro připojení k síti Wi-Fi a není to nástroj hackerů Wi-Fi a nelze jej použít pro připojení Wi-Fi hackování jakýmkoliv způsobem. Instabridge synchronizuje wifi hesla mezi vašimi vlastními zařízeními a lidmi, kterým jste se rozhodli důvěřovat.

*****
Otázky nebo návrhy na zlepšení?
Kontaktujte prosím support@instabridge.com

Připojení k aplikaci Instabridge Free WiFi dne:
Twitter @ https://twitter.com/Instabridge
Facebook @ https://www.facebook.com/Instabridge

Další zdroje:
Centrum nápovědy https://instabridge.com/help/
Instabridge Lite https://instabridge.com/free-wifi/
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 263 566
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- There is more information regarding account deletions at the support screen
- We’ve removed "Offline Regions" from the Settings menu
- Bug fixes
- Performance improvements

We're always working to improve Instabridge! Make sure you don't miss an update by keeping your automatic updates turned on.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. dubna 2019
Velikost
19M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
14.5.6
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
Degoo Backup AB - Cloud
Vývojář
Degoo Backup AB Östermalmsgatan 93 114 59 Stockholm Sweden
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.