Secure Settings

11 149
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Secure Settings is a Locale/Tasker compatible plug-in for Android 2.2+.

ATTENTION: This app uses the Device Administrator permission. If given the ability, Secure Settings can lock your device's screen, as well as set/unset your device's password. In order to make these changes, Device Administrator permissions are required.
PLEASE NOTE: Any changes to your password will ONLY occur when Secure Settings is instructed by you via another app (such as Tasker) to do so.

Secure Settings has tons of features for super users or those who just want more out of their devices.

Conditions:
• Failed Login Attempts
• Google Now Shortcut [4.1+, Pro]
• Outgoing Call
• Secret Code

Actions:

• Airplane Mode [System+ required 4.2+]
• Airplane Mode Radios [System+ required 4.2+]
• BT Connection [4.0+]
• BT Tethering [4.0+, Pro]
• Execute Shortcuts
• Adjust Font Size [4.0+]
• Toggle Hardware Keyboard [4.0+]
• Enable/Disable Keyguard [2.3 and below]
• Launch any Activity (Root required for some activities)
• Change default system language [4.0+]
• Enable/Disable Mobile Data [2.3+]
• Run any GNU Linux command
º Capture output info
º Use root to execute privileged commands [Root required]
º Output return values to user-defined Tasker variables [Tasker required]
• Show Touches [4.0+]
• SIP Options [2.3+]
º Toggle Receive Calls
º Change Call Option
• Keep device awake while charging [System+ required 4.2+]
• Wake Device
• Change Wifi sleep policy [System+ required 4.2+]
• Wifi Hotspot [4.0+]

Dev Admin Actions:

• Enable/Disable Camera [4.0+]
• Lock device
• Toggle Lock Screen Widgets [4.2+]
• Set/Reset device Password or Pin

~Root functionality~
If you are rooted the following is available:

• Toggle Accessibility Services
• Set Background Process Limit [4.0+, Pro]
• Toggle Background Data [Pro]
• Toggle Data Roaming
• Set Active Day Dream
• Toggle Day Dream State
• Toggle GPS
• Force GPU Rendering [4.0+]
• Toggle Hardware Overlays [4.1+, Pro]
• Change Input Methods without the prompt
• Set Default Launcher [4.4+, Pro]
• Toggle Location Services
• Set Location Mode [4.4+]
• Set Lock Screen Timeout [4.0+, Pro]
• Update Lock Screen Owner Info [3.0+]
• Toggle NFC [NFC Adapter]
• Toggle Notification Listeners [4.3+]
• Toggle Package Notifications [4.1+]
• Manage Package Data [Pro]
• Enable/Disable user or system apps
• Toggle Power Button Lock [4.1+, Pro]
• Toggle Pattern Lock
• Answer,End and Silence calls [Pro]
• Reboot Options (uses built-in functions) [Pro]
• Toggle Unknown Sources
• Toggle USB Debugging (ADB)
• Toggle USB Tethering [4.0+, Pro]
• Connect/Disconnect VPN Profiles [4.0+]
• Toggle Wifi Optimization [4.2+]
• Toggle Wifi Scanning [4.3+]
• Toggle Wireless ADB


~Custom ROM functionality~
• Toggle ADB Over Network [CM9+ only]
• Toggle Expanded Desktop [CM10/PA only]
• Toggle Fast Charge [Custom Kernel with Fast Charge Required]
• Toggle Kill App Back Button
• Toggle LTE [CM9+/AOKP]
• Toggle HTC Power Saver [HTC ROM]
• Toggle Samsung Modes [Samsung ROM]

Explanation of Permissions:
• Device Administrator Access - Required to lock the device or set/reset the password
• Superuser Access - Required to execute privileged commands
• Storage Access - Required to write to the SD Card
• Full Network Access - Required to download/check for updates for the Helper application
• System Tools - Required for the Keyguard and Wake Lock functionality
• Write Secure Settings - Required for performing System+ functions
• Change Configuration - Required to change Locale
• Change Network State - Required to toggle Mobile Data
• Change Wifi State - Required to toggle Wifi Adapter for Wireless ADB
• Wifi Access - Required for the Wireless ADB function
• NFC - Required to toggle the NFC Adapter
• Bluetooth/BT Admin - Required to Connect to BT Devices
• Boot Complete - Required to install Helper on boot if missing
• Process Outgoing Calls - Required to use outgoing calls as conditions
Bezpieczne Ustawienia jest Locale / Tasker zgodny plug-in dla Androidem 2.2 lub nowszym.

UWAGA: Ta aplikacja korzysta z uprawnienia administratora urządzenia. Jeśli dana umiejętność, bezpieczne Ustawienia można zablokować ekranu urządzenia, jak również hasło włączony / wyłączony urządzenia. Aby wprowadzić te zmiany, wymagane są uprawnienia administratora urządzenia.
UWAGA: Wszelkie zmiany hasła będzie tylko wtedy, gdy bezpieczne Ustawienia jest instruowany przez Ciebie za pośrednictwem innej aplikacji (takich jak Tasker), aby to zrobić.

Bezpieczne Ustawienia posiada mnóstwo funkcji Super użytkowników lub tych, którzy chcą więcej od swoich urządzeń.

Warunki:
• nieudanych prób logowania
• Google Now Skrót [4.1+, Pro]
• Połączenie wychodzące
• Sekretny kod

Działania:

• Tryb Samolot [systemowa wymagane wersji 4.2 lub nowszej]
• Tryb samolotowy Radia [System wymaga wersji 4.2 lub nowszej +]
• BT przyłącza [4.0+]
• BT Tethering [4.0+, Pro]
• Wykonanie skróty
• dostosować rozmiar czcionki [4.0+]
• klawiatura Przegubowe Sprzęt [4.0+]
• Włączenie / Wyłączenie blokady klawiatury [2.3 i]
• Uruchomienie jakiejkolwiek aktywności (korzeń wymagane dla niektórych rodzajów działalności)
• Język Zmiana domyślnego systemu [4.0+]
• Włączenie / Wyłączenie Sieć komórkowa [2.3+]
• Uruchom dowolne polecenie GNU Linux
  º przechwytywania informacji wyjście
  ° Zastosowanie root uprzywilejowane wykonanie poleceń [wymagane głównej]
  º zwracane wartości wyjściowe do użytkownika zdefiniowanych zmiennych Tasker [wymagane Tasker]
• Pokaż Dotyka [4.0+]
• Opcje SIP [2.3+]
  º Włącz odbieranie połączeń
  Opcja º Zmień połączeń
• Nie urządzenie obudzić podczas ładowania [systemowa wymagane wersji 4.2 lub nowszej]
• Urządzenie Wake
• Zmiana Wifi polityka sen [System wymaga wersji 4.2 lub nowszej +]
• sieci WiFi [4.0+]

Dev Admin Działania:

• Włączanie / wyłączanie aparatu [4.0+]
• Urządzenie blokady
• Widgety Przełącznik blokujący ekran [wersji 4.2 lub nowszej]
• Set / Reset urządzenie hasło lub PIN

~ ~ Funkcjonalność głównej
Jeśli są zakorzenione dodaje jest dostępny:

• Przełącz dostępności usługi
• Ograniczenie przetwarzania zestawu Tło wynalazku [4.0+ Pro]
• Dane Przegubowe Tło [Pro]
• Przełączanie danych Roaming
• Ustaw Aktywny Dream Day
• Przełącznik Day Dream State
• Włącz GPS
• Siła GPU rendering [4.0+]
• Nakładki Włącz sprzętowe [4.1+, Pro]
• Metody zmienić wejście bez wierszu
• Ustaw domyślne Launcher [4.4+, Pro]
• Przełącz Usługi lokalizacyjne
• Tryb Set Lokalizacja [4.4+]
• Ustawianie blokady ekranu Timeout [4.0+, Pro]
• Blokada ekranu Aktualizacja Owner Information [3.0+]
• Przełącznik NFC [NFC adapter]
• Detektory powiadomień Przegubowe [4.3+]
• Przegubowe opakowania Uwagi [4.1+]
• Zarządzanie danymi Pakiet [Pro]
• Włącz / Wyłącz użytkownika lub aplikacje systemowe
• Przełącznik zasilania Przycisk blokady [4.1+, Pro]
• Przełącznik blokady Wzór
• Odpowiedź, Koniec i wzywa Silence [Pro]
• Opcje Reboot (korzysta z wbudowanych funkcji) [Pro]
• Przełącz nieznany Źródła
• Włącz debugowanie USB (ADB)
• Udostępnianie Przełącznik USB [4.0+, Pro]
• Połączenie / odłącz VPN Profile [4.0+]
• Przełącznik Wi Optymalizacja [wersji 4.2 lub nowszej]
• Przełącznik Wi skanowania [4.3+]
• Przełącznik Wireless ADB


~ Funkcjonalność ROM Niestandardowy ~
• Przełączanie ADB przez sieć [CM9 + tylko]
• Włącz rozszerzony Pulpit [CM10 / PA tylko]
• Przełącznik Fast Charge [Własne Kernel z Fast Charge Wymagane]
• przycisk przełączania Zabij App Powrót
• Przełącznik LTE [CM9 + / AOKP]
• Włącz HTC oszczędzania energii [HTC ROM]
• Przełączanie trybów Samsung [Samsung ROM]

Wyjaśnienie uprawnień:
• Device Administrator Access - Wymagane zablokować urządzenie lub ustawić / zresetować hasło
• Superuser Access - wymagane do wykonywania poleceń uprzywilejowanych
• Dostęp bagażu - Wymagane zapis na karcie SD
• pełny dostęp do sieci - wymagany pobrać / sprawdzić dostępność aktualizacji dla aplikacji Helper
• Narzędzia systemowe - Wymagany dla zablokowanej klawiaturze i budzenie Funkcja blokady
• Napisz Bezpieczne Ustawienia - wymagane do wykonywania funkcji systemowych +
• Zmiana Konfiguracja - Wymagane zmienić Locale
• Zmiana Stan sieci - wymagany, aby włączyć komórkową transmisję danych
• Zmiana Wifi państwa - Wymagane włączyć Wifi adapter Wireless ADB
• WiFi Access - Wymagane dla funkcji Wireless ADB
• NFC - Wymagane włączyć zasilacz NFC
• Bluetooth / BT Admin - wymagane do podłączenia do urządzeń BT
• Boot Complete - Wymagane zainstalować Pomocnika przy starcie jeśli brakuje
• Proces Połączenia wychodzące - wymagane do korzystania z połączeń wychodzących jak warunki
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 11 149
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

Compliance updates:
- Removed Outgoing Call Receiver due to Google requirements
- Upgrades and compatibility updates for Android M+

Fixes:
- Fixes for broken actions
- Prompt to enable Modify System Settings
- Fix notifications on Android O+
- Targeting Android I+
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
8 stycznia 2019
Rozmiar
2,2M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.3.6u2
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,50 USD-10,00 USD za element
Sprzedawca
intangibleObject
Deweloper
340 S LEMON AVE #4765 WALNUT, CA 91789 UNITED STATES
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.