Greek Mythology Pro

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

All Greek Mythology info available offline! NO ADS!
No need for internet or mobile connection!
More Gods - More Myths - More FUN!! In English.

Get super-fast information on all subjects of Greek Mythology from GreekMythology.com. Includes details on Greek Gods like Zeus, Poseidon and Apollo, Greek Goddesses like Aphrodite, Hera and Athena and Titans like Atlas and Cronus.

We also feature Greek Myths like the Creation of Man by Prometheus or Jason and the Argonauts, Greek Heroes like Perseus, Hercules and Achilles, Ancient Creatures and Monsters like Centaurs, Cyclopes, Gorgons, Sirens, Medusa and hundreds of others.

Get detailed info for:

Olympian Gods
Aphrodite, Apollo, Aris, Artemis, Athena, Hades, Hephaestus, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon, Zeus

Titans
Asteria, Astraeus, Atlas, Clymene, Coeus, Crius, Cronus, Dione, Eos, Epimetheus, Eurybia, Eurynome, Hyperion, Iapetus, Lelantos, Menoetius, Metis, Mnemosyne, Oceanus, Ophion, Pallas, Perses, Phoebe, Prometheus, Rhea, Selene, Styx, Tethys, Thea, Themis

Other Gods
Achelous, Adonis, Adrestia, Aeolus, Aether, Agathodaemon, Aglaea, Algea, Alpheus, Amphitrite, Ananke, Androktasiai, Anemoi, Anteros, Apate, Aristaeus, Asclepius, Asopus, Astraea, Ate, Atropos, Aura, Bia, Britomartis, Caerus, Calypso, Castalia, Cephissus, Chaos, Chronos, Circe, Clotho, Clytie, Daphne, Deimos, Demeter, Dike, Dionysus, Dysnomia, Echo, Eileithyia, Eirene, Elpis, Endeis, Enyo, Erebus, Eris, Eros, Euphrosyne, Gaea, Geras, Graeae, Harmonia, Hebe, Hecate, Heliadae, Heliades, Helios, Hemera, Hermaphroditus, Hesperides, Hesperus, Horae, Horkos, Hyades, Hyas, Hygeia, Hypnos, Iasion, Iris, Keres, Keto, Kratos, Lachesis, Lethe, Limos, Lyssa, Makhai, Maniae, Melinoe, Minor Gods, Momus, Moros, Morpheus, Nemesis, Nephele, Nike, Nilus, Nysiads, Nyx, Oenone, Oizys, Old Man of the Sea, Oneiroi, Ourea, Paean, Pan, Peneus, Persephone, Pheme, Philotes, Phobos, Phonoi, Phorcys, Phosphorus, Phthonus, Ploutos, Ponos, Pontus, Primordial, Pseudologoi, Psyche, Rhode, Scamander, Syrinx, Tartarus, Telesto, Thalassa, Thalia, Thanatos, Thaumas, The Erinnyes, The Fates, The Graces, The Muses, Thetis, Tyche, Typhoeus, Uranus, Zagreus, Zelus

Figures
Abderus, Aethra, Agrius, Amazons, Amphion, Amphitrite, Callirrhoe, Ceyx, Chloris, Clytius, Deucalion, Doris, Epaphus, Eurytus, Glaucus, Iacchus, Iasus, Macaria, Maera, Minos, Myrtilus, Nereids, Nereus, Pleisthenes, Rhadamanthus, Teiresias, The Pleiades, Triton

Heroes
Achilles, Actaeon, Aeneas, Atlanta, Bellerophon, Dioscuri, Heracles, Jason, Meleager, Odysseus, Peleus, Perseus, Theseus

Myths
Adventures of Perseus, Ages of Man, Amalthea's Horn, Argonauts, Birth of Athena, Creation of Man by Prometheus, Gigantomachy, Labours of Heracles, Myth of Er, Seven Against Thebes, The Creation, The Creation II, The Wanderings of Dionysus, Theseus Adventures, Titanomachy, Trojan War, Zeus's Lovers

Places
Aeaea, Arcadia, Athens, Aulis, Calydon, Colchis, Corinth, Crete, Delphi, Iolcus, Ithaca, Lerna, Lycia, Mount Olympus, Nemea, Sparta, Tauris, The Underworld, Thebes, Troy

Elements
Aegis, Ambrosia, Golden Fleece, Ichor, Necklace of Harmonia, Nectar, Shield of Achilles, Shirt of Nessus

Gigantes
Alcyoneus, Antaeus, Enceladus, Mimas, Polybotes, Porphyrion

Creatures
Argus Panoptes, Arion, Ash Tree Nymphs, Centaur, Cerberus, Ceryneian Hind, Chimaera, Chiron, Chrysaor, Cretan Bull, Cyclopes, Delphyne, Echidna, Erymanthian Boar, Giants, Gorgons, Hecatoncheires, Laelaps, Marsyas, Medusa, Nessus, Pegasus, Polyphemus, Python, Silenus, Sirens, Talos, Teumessian fox

Monsters
Calydonian Boar, Campe, Cetus, Charybdis, Crommyonian Sow, Geryon, Harpies, Khalkotauroi, Ladon, Lernaean Hydra, Mares of Diomedes, Minotaur, Nemean Lion, Orthrus, Sphinx, Stymphalian Birds

Mortals
Agamemnon, Ajax, Andromeda, Antigone, Ariadne, Cassandra, Daedalus, Electra, Hector, Helen, Icarus, King Midas, Medea, Narcissus, Oedipus, Paris, Penelope, Phaedra, Pandora, Sisyphus, Xena and more

Roman
Invidia, Janus, Lucretia
Updated on
Oct 5, 2016

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available