CamScanner - Phone PDF Creator

1 691 988
Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

The world’s No. 1 mobile document scanning and sharing app!
* Installed on over 350 million devices in over 200 countries around the world
* Over 100,000 new registrations per day
* CamScanner, 50 Best Apps, 2013 Edition – TIME
* Top Developer – Google Play Store
* “The application employs its own image cropping and enhancing algorithm that leads to clearer images.” – Makeuseof.com
* “CamScanner may just be the best deal for scanning documents on your phone.” – CNET.com

CamScanner helps you scan, store, sync and collaborate on various contents across smartphones, iPads, tablets and computers.

Features:

*Quickly Digitize Document
Just use your phone camera to scan and digitize all kinds of paper documents: receipts, notes, invoices, whiteboard discussions, business cards, certificates, etc.

*Optimize Scan Quality
Smart cropping and auto enhancing ensures the texts and graphics in scanned documents are clear and sharp with premium colors and resolutions.

*Extract Texts from Image
OCR (optical character recognition) feature recognizes texts in document images and extract them from images for later searching, editing or sharing. (Premium only)

*Share PDF/JPEG Files
Easily share documents in PDF or JPEG format with friends via various ways: post on social media, send attachment or document download link through email.

*AirPrint & Fax Documents
Instantly print out any documents in CamScanner with nearby printer via AirPrint; directly select document and fax to over 30 countries from the app.

*Advanced Document Editing
Make annotations on documents with a full set of editing tools. Also adding customized watermarks are made available to mark your own documents.

*Quick Search
When you have plenty of documents, you can use Tags to categorize and easily find them. In addition, OCR for Search helps you find texts inside image and notes. Just enter one keyword, you can quickly find the document you want. (Registrants only)

*Secure Important Documents
If you want to protect confidential contents, you can set passcode for viewing important documents; also, while sending document download link, you can set password to protect others from seeing it.

*Sync across Platforms
Sign up to sync documents on the go. Just sign in to any smartphone, tablet or computer (visit www.camscanner.com ) and you can view, edit and share any document. (Registrants only)
Premium Subscription Service:
1. Edit OCR results and export as txt file
2. Batch download PDF files in web app
3. Share secured document downlink with others
4. Add extra 40 to the maximum number of collaborators
5. Add 10G cloud space
6. Everything benefit registrants enjoys
7. Everything paid app offers

Payment models for Premium subscription:
-$ 4.99/month
-$ 49.99/year
Please note the subscription is automatically renewed at the end of the period unless you choose to cancel the subscription.

CamScanner users scan and manage
* Bill, Invoice, Contract, Tax Roll, Business Card…
* Whiteboard, Memo, Script, Letter…
* Blackboard, Note, PPT, Book, Article…
* Credential, Certificate, Identity Documents…

3rd Party Cloud Storage Services Supported:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

The free version is an ad-supported version and scanned documents are generated are with watermark, plus a limit of 30 pages of adding annotations; Uploading to Evernote/OneDrive is only available for 7 days; Invite 10 collaborators per document at most.

Permission Overview:
1. Storage: CamScanner needs permission to store docs in your phone.
2. Camera: CamScanner needs permission to use camera to scan docs.
3. Phone: In order to bind Premium membership to your device or to ensure normal use without login, CamScanner needs to get your device ID.


Check out other INTSIG’s products:
CamCard - Business Card Reader

We’d love to hear your feedback: asupport@intsig.com
Follow us on Twitter: @CamScanner
Like us on Facebook: CamScanner
Follow us on Google+: CamScanner
Världens nummer 1 mobila dokument skanner och delar app!
* Installerad på över 350 miljoner enheter i över 200 länder runt om i världen
* Över 100 000 nya registreringar per dag
* CamScanner, 50 Bästa Apps, 2013 Edition - TIME
* Topputvecklare - Google Play Butik
* "Ansökan sysselsätter sin egen bildskärning och förbättrad algoritm som leder till tydligare bilder." - Makeuseof.com
* "CamScanner kan bara vara det bästa för att skanna dokument på din telefon." - CNET.com

CamScanner hjälper dig att skanna, lagra, synkronisera och samarbeta med olika innehåll på smartphones, iPads, surfplattor och datorer.

Funktioner:

* Snabbt Digitalisera dokument
Använd bara kamerakameran för att skanna och digitalisera alla typer av pappersdokument: kvitton, noteringar, fakturor, whiteboard-diskussioner, visitkort, certifikat etc.

* Optimera skanningskvaliteten
Smart beskärning och automatisk förstärkning säkerställer att text och grafik i skannade dokument är tydliga och skarpa med premiumfärger och upplösningar.

* Extrahera texter från bild
Funktionen OCR (optisk teckenigenkänning) känner igen texter i dokumentbilder och extraherar dem från bilder för senare sökning, redigering eller delning. (Endast Premium)

* Dela PDF / JPEG-filer
Dela enkelt dokument i PDF eller JPEG-format med vänner på olika sätt: Skicka in på sociala medier, skicka bifogad fil eller dokumenthämtningslänk via e-post.

* AirPrint- och faxdokument
Skriv ut omedelbart några dokument i CamScanner med närliggande skrivare via AirPrint; Välj direkt dokument och fax direkt till över 30 länder från appen.

* Avancerad dokumentredigering
Skapa anteckningar på dokument med en komplett uppsättning redigeringsverktyg. Dessutom läggs till anpassade vattenmärken för att markera dina egna dokument.

*Snabbsökning
När du har gott om dokument kan du använda Taggar för att kategorisera och enkelt hitta dem. Dessutom hjälper OCR för sökning dig att hitta texter inom bild och anteckningar. Ange bara ett sökord, du kan snabbt hitta det dokument du vill ha. (Endast registranter)

* Säkra viktiga dokument
Om du vill skydda konfidentiella innehåll kan du ange lösenord för att visa viktiga dokument. Även när du skickar dokumenthämtningslänk kan du ange lösenord för att skydda andra från att se det.

* Synkronisera över plattformar
Registrera dig för att synkronisera dokument på språng. Logga bara in på någon smartphone, surfplatta eller dator (besök www.camscanner.com) och du kan visa, redigera och dela med dig av något dokument. (Endast registranter)
Premium prenumerationstjänst:
1. Redigera OCR-resultat och exportera som txt-fil
2. Batch ladda ner PDF-filer i webbapp
3. Dela försäkrat dokument nedlänk med andra
4. Lägg till extra 40 till maximalt antal medarbetare
5. Lägg till 10G molnutrymme
6. Alla fördelar registranterna åtnjuter
7. Allt betalat app erbjudanden

Betalningsmodeller för Premium-prenumeration:
- $ 4,99 / månad
- $ 49,99 / år
Observera att prenumerationen automatiskt förnyas i slutet av perioden om du inte väljer att avbryta prenumerationen.

CamScanner-användare skannar och hanterar
* Bill, faktura, kontrakt, skattrulle, visitkort ...
* Whiteboard, Memo, Script, Letter ...
* Blackboard, Not, PPT, Book, Artikel ...
* Referens, Certifikat, Identitetshandlingar ...

Tredjeparts Cloud Storage-tjänster som stöds:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

Den fria versionen är en annonsstödd version och skannade dokument genereras med vattenstämpel, plus en gräns på 30 sidor för att lägga till kommentarer. Uppladdning till Evernote / OneDrive är endast tillgänglig i 7 dagar; Bjud in 10 samarbetare per dokument högst.

Tillståndsöversikt:
1. Förvaring: CamScanner behöver tillstånd att lagra dokument i din telefon.
2. Kamera: CamScanner behöver behörighet att använda kameran för att skanna docs.
3. Telefon: För att binda Premium-medlemskap till din enhet eller för att säkerställa normal användning utan inloggning måste CamScanner få ditt ID-nummer.


Kolla in andra INTSIGs produkter:
CamCard - Business Card Reader

Vi skulle gärna höra din feedback: asupport@intsig.com
Följ oss på Twitter: @CamScanner
Gilla oss på Facebook: CamScanner
Följ oss på Google+: CamScanner
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
1 691 988 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

1. Optimized synchronization
2. You may now directly copy or call the numbers displayed in OCR result pages.
3. The max number of pages of a PDF to be imported has increased to 100. We now also support imports of encrypted PDF files.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
29 januari 2019
Storlek
Beror på enheten
Installationer
100 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Användare interagerar
Produkter i appar
0,99 US$–299,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
INTSIG Information Co.,Ltd
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.