CamScanner - Phone PDF Creator

Для всіх вікових груп
1 448 889
Містить рекламу
·
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

The world’s No. 1 mobile document scanning and sharing app!
* Installed on over 350 million devices in over 200 countries around the world
* Over 100,000 new registrations per day
* CamScanner, 50 Best Apps, 2013 Edition – TIME
* Top Developer – Google Play Store
* “The application employs its own image cropping and enhancing algorithm that leads to clearer images.” – Makeuseof.com
* “CamScanner may just be the best deal for scanning documents on your phone.” – CNET.com

CamScanner helps you scan, store, sync and collaborate on various contents across smartphones, iPads, tablets and computers.

Features:

*Quickly Digitize Document
Just use your phone camera to scan and digitize all kinds of paper documents: receipts, notes, invoices, whiteboard discussions, business cards, certificates, etc.

*Optimize Scan Quality
Smart cropping and auto enhancing ensures the texts and graphics in scanned documents are clear and sharp with premium colors and resolutions.

*Extract Texts from Image
OCR (optical character recognition) feature recognizes texts in document images and extract them from images for later searching, editing or sharing. (Premium only)

*Share PDF/JPEG Files
Easily share documents in PDF or JPEG format with friends via various ways: post on social media, send attachment or document download link through email.

*AirPrint & Fax Documents
Instantly print out any documents in CamScanner with nearby printer via AirPrint; directly select document and fax to over 30 countries from the app.

*Advanced Document Editing
Make annotations on documents with a full set of editing tools. Also adding customized watermarks are made available to mark your own documents.

*Quick Search
When you have plenty of documents, you can use Tags to categorize and easily find them. In addition, OCR for Search helps you find texts inside image and notes. Just enter one keyword, you can quickly find the document you want. (Registrants only)

*Secure Important Documents
If you want to protect confidential contents, you can set passcode for viewing important documents; also, while sending document download link, you can set password to protect others from seeing it.

*Sync across Platforms
Sign up to sync documents on the go. Just sign in to any smartphone, tablet or computer (visit www.camscanner.com ) and you can view, edit and share any document. (Registrants only)
Premium Subscription Service:
1. Edit OCR results and export as txt file
2. Batch download PDF files in web app
3. Share secured document downlink with others
4. Add extra 40 to the maximum number of collaborators
5. Add 10G cloud space
6. Everything benefit registrants enjoys
7. Everything paid app offers

Payment models for Premium subscription:
-$ 4.99/month
-$ 49.99/year
Please note the subscription is automatically renewed at the end of the period unless you choose to cancel the subscription.

CamScanner users scan and manage
* Bill, Invoice, Contract, Tax Roll, Business Card…
* Whiteboard, Memo, Script, Letter…
* Blackboard, Note, PPT, Book, Article…
* Credential, Certificate, Identity Documents…

3rd Party Cloud Storage Services Supported:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

The free version is an ad-supported version and scanned documents are generated are with watermark, plus a limit of 30 pages of adding annotations; Uploading to Evernote/OneDrive is only available for 7 days; Invite 10 collaborators per document at most.

Check out other INTSIG’s products:
CamCard - Business Card Reader

We’d love to hear your feedback: asupport@intsig.com
Follow us on Twitter: @CamScanner
Like us on Facebook: CamScanner
Follow us on Google+: CamScanner
У світі № 1 мобільний документ сканування і спільне додаток!
Встановлений на більш ніж 350 мільйонів пристроїв в більш ніж 200 країнах по всьому світу
* Більш 100 000 нових реєстрацій в день
* CamScanner, 50 кращих програм, 2013 Edition - TIME
* Кращий розробник - Google Play Маркет
* «Програма використовує своє власне кадрування та алгоритм підсилює, що призводить до більш чіткому зображенню.» - Makeuseof.com
* «CamScanner може бути просто найкращим справою для сканування документів на ваш телефон.» - CNET.com

CamScanner дозволяє сканувати, зберігати, синхронізувати і спільно працювати над різними змістами через смартфони, IPADS, планшети і комп'ютери.

особливості:

* Швидко Оцифровка документів
Просто використовуйте камеру телефону для сканування і оцифровки всіх видів паперових документів: квитанції, записки, рахунки-фактури, дошка обговорень, візитні картки, сертифікати і т.д.

* Оптимізація якості сканування
Смарт кадрування і авто підсилює забезпечують тексти і графіки в сканованих документах чіткі і різкі з преміумом кольором і дозволом.

* Витяг Тексти з зображення
OCR (оптичне розпізнавання символів) функція розпізнає тексти на зображеннях документа і витягувати їх із зображень для подальшого пошуку, редагування або обміну. (Тільки Premium)

* Частка PDF / JPEG файлів
Легко обмінюватися документами в форматі PDF або у форматі JPEG з друзями за допомогою різних способів: запис в соціальних мережах, відправляти вкладення або документ посилання для скачування через електронну пошту.

* AirPrint і факсимільні документи
Миттєво роздрукувати будь-які документи у CamScanner з довколишніх принтером через AirPrint; безпосередньо вибрати документ і факс більш ніж 30 країн з програми.

* Розширене редагування документів
Зробити анотації на документи з повним набором інструментів для редагування. Крім того, додавання водяних знаків індивідуальні зроблені доступними, щоб відзначити свої власні документи.

*Швидкий пошук
Якщо у вас є велика кількість документів, ви можете використовувати теги для категоризації і легко їх знайти. Крім того, OCR для пошуку допоможе знайти тексти всередині зображення та примітки. Просто введіть одне ключове слово, ви можете швидко знайти потрібний документ. (Тільки Реєстранти)

* Закріпити важливі документи
Якщо ви хочете, щоб захистити конфіденційну інформацію, зміст, ви можете встановити пароль для перегляду важливих документів; Крім того, при відправці документа посилання для скачування, ви можете встановити пароль, щоб захистити інших від перегляду.

* Синхронізація по платформах
Увійдіть, щоб синхронізувати документи на ходу. Просто увійдіть в будь-який смартфон, планшет або комп'ютер (відвідування www.camscanner.com), і ви можете переглядати, редагувати і обмінюватися будь-якої документ. (Тільки Реєстранти)
Преміум Підписка Послуги:
1. Результати Edit OCR і експорту, як текстовий файл
2. Пакетне завантажити PDF-файли в веб-додаток
3. Частка забезпечених документ низхідній лінії зв'язку з іншими
4. Додайте додаткові 40 до максимального числа співробітників
5. Додати 10G хмара простір
6. Все, користь реєстранти користується
7. Все, платні пропозиції додатки

моделі оплати для преміум підписки:
- $ 4,99 / місяць
- $ 49,99 / рік
Будь ласка, зверніть увагу, що підписка продовжується автоматично в кінці періоду, якщо ви не скасуєте підписку.

користувачі CamScanner сканування і управління
* Білл, рахунок-фактура, договір, Податковий Ролл, візитні картки ...
* Інтерактивна дошка, Memo, Script, лист ...
* Blackboard, Note, PPT, книги, статті ...
* Credential, сертифікат, посвідчення ...

3rd Party Cloud Storage Services Підтримується:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

Безкоштовна версія з підтримкою реклами версії і генеруються відскановані документи з водяним знаком, плюс межа 30 сторінок додавання анотацій; Завантаження в Evernote / OneDrive доступна тільки протягом 7 днів; Запросити 10 співавторів за документ в більшості.

Перевірте інші продукти INTSIG в:
CamCard - Бізнес Картрідер

Ми хотіли б почути вашу думку: asupport@intsig.com
Слідуйте за нами на Twitter: @CamScanner
Як нам на Facebook: CamScanner
Слідуйте за нами на Google+: CamScanner
Показати більше
4,6
Усього 1 448 889
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

We've updated our Terms & Conditions and Privacy Policy in accordance with the newly issued EU General Data Protection Regulation (GDPR) to make it easier for you to understand what happens to your data and what rights you have as a user.
Показати більше

Додаткова інформація

Оновлено
29 травня 2018 р.
Розмір
Залежить від пристрою
Встановлення
100 000 000+
Поточна версія
Залежить від пристрою
Потрібна ОС Android
Залежить від пристрою
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Інтерактивні елементи
Взаємодія користувачів
Контент, що продається через додаток
0,99 USD – 249,99 USD за продукт
Постачальник
INTSIG Information Co.,Ltd
©2018 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.