1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Czyste powietrze jest dobrem, które bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia. Aplikacja Nasze Powietrze dostarcza informacji o prognozach zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla województwa dolnośląskiego (można m.in. sprawdzić czy prognozowany jest smog). Prezentowane prognozy obejmują informacje o stężeniach pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) oraz ozonu (O3). Prezentowany jest również Polski Indeks Jakości Powietrza, określany w oparciu o wyżej wymienione zanieczyszczenia powietrza i dostarczający syntetycznej informacji o jakości powietrza, wraz z krótką informacją o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych aktualnym stanem jakości powietrza. Dodatkowo aplikacja dostarcza również informacji o zagrożeniach związanych ze stresem gorąca lub chłodu.
Prezentowane przez aplikację prognozy opierają się o zaawansowane metody modelowania numerycznego (modele WRF i WRF-Chem). Powstają one w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Prognozy zanieczyszczeń prezentowane są w sześciostopniowej skali barwnej w klasach od „bardzo dobrej” do „bardzo złej”. Warunki biometeorologiczne prezentowane są w dziesięciostopniowej skali barwnej od stresu chłodu, przez warunki termoneutralne, po stres ciepła. Wyniki prognoz prezentowane są dodatkowo postaci wykresów oraz szczegółowych zestawień wyników.
Funkcje:
- TERAZ prognoza na bieżącą godzinę prognoza zanieczyszczeń powietrza, indeksu jakości powietrza oraz warunków biometeorologicznych dla wybranej przez użytkownika lokalizacji w województwie dolnośląskim, uzupełniona o informacje zdrowotną
- PROGNOZA – prognoza zanieczyszczeń powietrza, indeksu jakości powietrza oraz warunków biometeorologicznych na okres do 72 h z krokiem czasowym 1h dla wybranej przez użytkownika lokalizacji w województwie dolnośląskim
- LOKALIZACJA wybierz i zapisz swoje lokalizacje, tak aby dostać się do nich szybko i łatwo
- MAPA – ułatwienie wyszukania lokalizacji/mapa podkładowa wraz z wyszukiwarką ułatwiającą znalezienie lokalizacji
- WYBÓR PARAMETRÓW – wybierz parametry prezentowane przez aplikację
- TRYB WYŚWIETLANIA – wybierz typ wyświetlania (zaawansowany lub prosty)
Prognozy prezentowane są w czasie lokalnym.
Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia
z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.
Aplikację wykonało Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL”.
Projekt pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KOMUNIKAT:
Prezentowane rozkłady nie stanowią wyniku interpolacji stężeń zanieczyszczeń powietrza zmierzonych na stacjach pomiarowych. Jest to prawdopodobny rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza uzyskany w wyniku modelowanego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla aktualnych i przyszłych warunków meteorologicznych, przy uwzględnieniu zachodzących przemian chemicznych
i zinwentaryzowanej bazy emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych
i powierzchniowych. Obserwowane różnice między modelowanymi a zmierzonymi wartościami stężeń wynikają w znacznej mierze z różnic między rzeczywistą a zadeklarowaną (zinwentaryzowaną) jakością opału i strukturą emisji.
Updated on
Aug 17, 2017

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Poprawiono etykiety