Pocket VAT Calculator

За всички възрасти
12
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Easily Calculate your potential VAT reclaim when traveling abroad

The Pocket VAT Calculator brought to you by Taxback International, allows you to easily calculate your potential VAT reclaim based on actual spend, expense type and country when travelling abroad.

This app will provide you with the potential VAT reclaimable after travel while also providing you with knowledgeable information in relation to a wide variety of VAT rates and distance selling thresholds globally.

Features:
VAT Calculator
View you potential VAT reclaim for each expense type
Examples
Examples of potential VAT recovery for expenses in specific countries.
VAT Rates
VAT rates and distance selling threshold reference
Contact us
Contact us for a free VAT analysis

How it works:

• By default the app will automatically select your country of origin or this can be selected manually.
• Select the country of destination along with the expense type and the amount incurred.
• Calculate your potential VAT return expense.
• Option to enter numerous lines of potential VAT returns.
• The total potential VAT Reclaim value will increase as new lines are added.
Types of expenses to choose from:

• Advertising
• Car hire
• Fuel
• Hotel
• Printing & Stationary
• Meals
• Telecoms
• Conferences
• Public Transport
Up to date VAT Rates and distance selling thresholds for the following EU and Non EU countries are available:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom


This is ideal for all business people who travel abroad with work and incur large travel expenses with additional VAT added on that can be reclaimed.

Why not try it out and see if you are leaving money behind you on the table

Taxback International is a leading provider of global VAT services. We ensure international VAT compliance and maximised VAT refunds for clients of all sizes from SME’s to global organisations. Our services are streamlined, multilingual based on the latest international VAT knowledge and implemented by experienced VAT specialists. Most importantly- we ensure minimum effort from our clients whilst maximising compliance and recovery.
Лесно да се изчисли потенциалните си възстановим ДДС при пътуване в чужбина

Калкулатор Pocket ДДС доведе до вас от Taxback International, позволява лесно да се изчисли потенциалните си възстановим ДДС въз основа на действителното харчат, тип сметка и за държавата, когато пътувате в чужбина.

Това приложение ще ви предостави на потенциалния възстановява изцяло ДДС след пътуване, като същевременно ви осигурява знаещи информация във връзка с голямо разнообразие на ставките на ДДС и прагове дистанционни продажби в световен мащаб.

Удобства:
ДДС калкулатор
Вижте потенциал да възстановим ДДС за всеки вид разход
Примери
Примери за потенциални възстановяване на ДДС за разходи в определени държави.
Ставките на ДДС
Ставки на ДДС и дистанционните продажби праг референтен
Свържете се с нас
Свържете се с нас за безплатен анализ на ДДС

Как работи:

• По подразбиране приложението автоматично ще изберете вашата страна на произход или това може да се избере ръчно.
• Изберете страната на местоназначение заедно с вида разход и сумата на възникването им.
• Изчислете потенциал за ваша сметка декларация по ДДС.
• Възможност да въведете множество линии на потенциалните декларации по ДДС.
• общата потенциална стойност на възстановяване на ДДС ще се увеличи, както се добавят нови линии.
Видове разходи, които да избирате:

• Реклама
• Коли под наем
• Гориво
• Hotel
• Печат & Стационарен
• Храна
• Telecoms
• Конференции
• Градски транспорт
До датата на ставките на ДДС и прагове дистанционни продажби в следните страни от ЕС и извън ЕС, са на разположение:

Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия , Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания


Това е идеалното място за всички бизнес хора, които пътуват в чужбина с работа и поема големи пътни разходи с добавен допълнителен ДДС върху които могат да бъдат рекултивирани.

Защо не го пробвам и да видим ако оставяте пари зад вас на масата

Taxback International е водещ доставчик на глобални услуги на ДДС. Ние гарантираме, международна спазването ДДС и увеличени възстановяване на ДДС за абонати на всички размери от малки и средни предприятия на световните организации. Нашите услуги са уеднаквени, многоезична, основана на последните международни знания ДДС и се изпълнява от опитни специалисти ДДС. Най importantly- ние гарантираме, минимални усилия от нашите клиенти, като същевременно максимално съответствие и възстановяване.
Прочетете повече
Свиване
4,8
Общо 12
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Updated VAT calculator
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
3 април 2019 г.
Размер
13M
Инсталирания
500+
Текуща версия
2.0.3
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Taxback.com
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.