Kingdom Rush Vengeance TD Game

70 807
Nabídka nákupů v aplikaci
S předplatným Google Play Pass si vychutnáte tuto hru zdarma a také stovky dalších aplikací bez reklam a nákupů v aplikacích. Vyzkoušejte to zdarma na měsíc.
Další informace
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Get ready to jump into action and show the Kingdom who’s the real boss in this tower defense game!Face empires of mighty enemies. Clash against supreme bosses, unlocking and switching to new towers. Train legendary heroes and get all the achievements using your strategy in this amazing TD game.

Kingdom Rush Vengeance will give you hours and hours of gameplay in this amazing tower defense game available!

Heroes, your Army, Enemies and legendary td bossfights!


- 13 Powerful HEROES who will, without hesitation, rush into action at your command
- LEVEL UP YOUR HEROES and upgrade their abilities
- 10+ TRINKETS AND ARTEFACTS for that extra action in battle.
- NEW POWERS AND REINFORCEMENTS to vanquish your foes, td style!
- 30 UPGRADES to train your army to their best form.
- 60+ DEADLY ENEMIES that will put all of your wit and strategic skills to the test
- RUSH TO SAVE THE KINGDOM as you bring down 6 mighty bosses in the most legendary boss fights!

Epic Selection of Towers and Upgrades


- 18 NEW TOWERS to defend your kingdom
- UNIQUE ABILITIES AND SPECIAL POWER for every tower
- Choose your arsenal of towers and execute your strategy.

Create devastating combinations of towers, abilities, and special powers to stop your enemies!


Near Endless Tower Defense Gameplay- 25 CHALLENGING STAGES that will test your skills
- 5 DIFFERENT REALMS to conquer and explore
- EXPLORE new lands in the Kingdom
- 60+ ACHIEVEMENTS, hidden secrets, and fun stuff for you to play and discover while you explore the realm!
- UNLOCK HEROIC AND IRON CHALLENGES on all stages
- CASUAL, NORMAL, VETERAN OR IMPOSSIBLE difficulty for every level
- Summon enemy waves faster to earn additional gold

Time for some Royal Vengeance in the Kingdom!


Vez’nan, the powerful almighty wizard has returned.

Lead your powerful dark army and make the Kingdom tremble with each step. Help Vez’nan conquer new lands in the kingdom!

Orcs, goblins, demons, dark knights, zombies and many more! Choose your favorites and mix them to find the most deadly tower defense combination - secure the crown of the kingdom for Vez’nan.

Awesome Offline Tower Defense GameNo Wi-Fi at your Dark Tower?

- PLAY ANYWHERE - playing offline works, if your wifi doesn’t
- PLAY OFFLINE - no internet connection required
- You can play Kingdom Rush Vengeance as your offline TD game of choice.


--------------------------------------------------

HEARD ON THE MEDIA:
"For veteran Kingdom Rush players and newcomers alike, the charm and strategy of the franchise remains with Kingdom Rush: Vengeance."
-Polygon

"Kingdom Rush Vengeance is the biggest and baddest the series has been."
-148Apps

"Players with any affinity for tower-defense games are going to enjoy every second they spend with Kingdom Rush Vengeance!"
-Pocket gamer

"The game is intensely engaging with a light-hearted tone that makes it a real pleasure to jump into."
-Pocket tactics

Get Lord Vez’nan’s latest news here:
https://www.kingdomrushvengeance.com/

Terms and Conditions:
https://www.ironhidegames.com/TermsOfService

Privacy Policy:
https://www.ironhidegames.com/PrivacyPolicy

Video creators, podcast creators, and streamers:
We would love to see your content on Youtube and Twitch! We support and promote channel creators so, if you want us to showcase your videos or want to know more about our games, feel free to write to us to contact@ironhidegames.com

Připravte se skočit do akce a ukažte Království, kdo je v této hře Tower Defense skutečným šéfem!Postavte se říším mocných nepřátel. Souboj proti nejvyšším bossům, odemykání a přepínání na nové věže. Trénujte legendární hrdiny a získejte všechny úspěchy pomocí své strategie v této úžasné hře TD.

Kingdom Rush Vengeance vám poskytne hodiny a hodiny hraní v této úžasné hře Tower Defense, která je k dispozici!

Hrdinové, vaše armáda, nepřátelé a legendární td bossfighty!


- 13 mocných HRDINŮ, kteří se na váš příkaz bez váhání vrhnou do akce
- VYLEPŠTE SVÉ HRDINY a vylepšete jejich schopnosti
- 10+ TRINKETY A ARTEFAKTY pro extra akci v bitvě.
- NOVÉ SÍLY A POSÍLENÍ k poražení vašich nepřátel ve stylu td!
- 30 UPGRADŮ pro výcvik vaší armády do její nejlepší formy.
- 60+ SMRTELNÝCH NEPŘÁTELŮ, kteří otestují veškerý váš důvtip a strategické dovednosti
- SPUŠTĚTE ZACHRAŇTE KRÁLOVSTVÍ a svrhněte 6 mocných bossů v nejlegendárnějších soubojích s bossy!

Výborný výběr věží a vylepšení


- 18 NOVÝCH VĚŽÍ na obranu svého království
- UNIKÁTNÍ SCHOPNOSTI A ZVLÁŠTNÍ SÍLA pro každou věž
- Vyberte si svůj arzenál věží a proveďte svou strategii.

Vytvořte zničující kombinace věží, schopností a speciálních schopností, abyste zastavili své nepřátele!


Poblíž nekonečné hry Tower Defense- 25 NÁROČNÝCH FÁZÍ, které prověří vaše dovednosti
- 5 RŮZNÝCH OBLASTÍ k dobývání a prozkoumávání
- PROZKOUMEJTE nové země v Království
- 60+ ÚSPĚCHY, skrytá tajemství a zábavné věci, které můžete hrát a objevovat při prozkoumávání říše!
- ODEMKNĚTE HRDINSKÉ A ŽELEZNÉ VÝZVY na všech scénách
- CASUAL, NORMAL, VETERAN NEBO IMPOSSIBLE obtížnost pro každou úroveň
- Vyvolejte nepřátelské vlny rychleji, abyste získali další zlato

Čas na nějakou královskou pomstu v království!


Vez’nan, mocný všemohoucí čaroděj se vrátil.

Veďte svou mocnou temnou armádu a přimějte království, aby se třáslo s každým krokem. Pomozte Vez’nanovi dobýt nové země v království!

Orkové, skřeti, démoni, temní rytíři, zombie a mnoho dalších! Vyberte si své oblíbené a smíchejte je, abyste našli tu nejsmrtelnější kombinaci obranné věže – zajistěte korunu království pro Vez’nana.

Úžasná offline hra Tower DefenseNemáte ve své Temné věži Wi-Fi?

- HRAJTE KDEKOLIV - hraní offline funguje, pokud ne vaše wifi
- PLAY OFFLINE - není nutné připojení k internetu
- Kingdom Rush Vengeance můžete hrát jako svou offline hru TD dle výběru.


--------------------------------------------------

SLYŠEL V MÉDIÍCH:
"Pro zkušené hráče Kingdom Rush i pro nováčky zůstává kouzlo a strategie franšízy s Kingdom Rush: Vengeance."
-Polygon

"Kingdom Rush Vengeance je největší a nejhorší série, která kdy byla."
-148 aplikací

„Hráči s jakoukoli afinitou k hrám s věžovou obranou si užijí každou sekundu, kterou stráví s Kingdom Rush Vengeance!“
- Kapesní hráč

"Hra je intenzivně poutavá s odlehčeným tónem, díky kterému je opravdové potěšení do ní skočit."
- Kapesní taktika

Získejte nejnovější zprávy lorda Vez’nana zde:
https://www.kingdomrushvengeance.com/

Pravidla a podmínky:
https://www.ironhidegames.com/TermsOfService

Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.ironhidegames.com/PrivacyPolicy

Tvůrci videí, tvůrci podcastů a streameři:
Rádi bychom viděli váš obsah na Youtube a Twitchi! Podporujeme a propagujeme tvůrce kanálů, takže pokud chcete, abychom předvedli vaše videa nebo se chcete dozvědět více o našich hrách, neváhejte nám napsat na adresu contact@ironhidegames.com
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 70 807
5
4
3
2
1
Načítání…

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
29. prosince 2021
Velikost
754M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
1.12.2
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let (T)
Násilí, Krev
Produkty v aplikacích
1,99 US$–99,99 US$ za položku
Od vývojáře
Ironhide Games
Vývojář
Bartolomé Mitre 1441 of 601 Montevideo Montevideo 11000 Uruguay
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.