iPrint (Termal Yazıcı)

全ユーザー対象
30
Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明をトルコ語 (トルコ)に戻す

iPrint Programı ile iPrint Termal Yazıcılardan baskı resimleri, QRKod, Barkod ve çeşitli grafiksel matris kod çıkışları alabilirsiniz. Aynı zamanda da farklı boyutlarda veya farklı yazı tipleri ile çıktı alabilirsiniz.
iPrint Programın en önemli özelliklerinden biri ise telefonunuzdaki herhangi bir boyuttaki veya herhangi bir uzantıda ki resmi yazıcıdan siyah-beyaz olarak çıktısını alabilirsiniz.

iPrint Termal Yazıcı aşağıdaki gibi 4 farklı Font Tipine sahiptir.

- 8 x 9
- 11 x 16
- 14 x 22
- 24 x 29

iPrint Yazıcı, Dikey 4 ve Yatay 4 tane olmak üzere toplam 8 adet genişletme seçeneğine sahiptir.
Ayrıca, metin veya grafik çıktılarının başlangıç yazdırma konumlarını ayarlayabilir veya siyah-beyaz rengi tersine çevirebilirsiniz.
グラフィカルな出力の多様性をとることができ、熱、qrkod、バーコードやマトリックスコードの写真を印刷することによりiPrintのiPrintのプログラム。また、異なるサイズまたは異なるフォントで出力を受け取ることができます。
iPrintのプログラムの最も重要な機能の1つは、任意のサイズやお使いの携帯電話上にある任意の拡張子でモノクロプリンタとしての画像から抜け出すことができます。

 iPrintのサーマルプリンタは、次のように4つの異なるフォントタイプを持っています。

- 8×9
- 11×16
- 14×22
- 24 X 29

iPrintプリンタが縦1と4つの水平4を含む8拡張オプション、の合計を持っています。
また、テキストやグラフィックス出力の印刷開始位置を調整することもできますし、逆に黒と白を回すことができます。
もっと見る
4.0
30 件(合計)
518
43
33
23
13
読み込み中...

追加情報

更新日
2016年1月22日
サイズ
568k
インストール
5,000+
現在のバージョン
1.3.0
Android 要件
2.2 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
提供元
Berrak Technology
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。