Podcast Republic - Daily Podcast Player

90.729
Indeholder annoncer
·
Tilbyder køb i appen
Med et Google Play Pass-abonnement får du denne app gratis, og du slipper desuden for annoncer og køb i mange andre apps. Prøv det gratis i 1 måned.
Få flere oplysninger
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

Podcast Republic is one of the most popular podcast platforms on the world serving 1M+ podcasts and 500M+ episodes worldwide. Our Android app is the top quality podcast app with over 4M downloads, 90K+ authentic reviews. An app you can trust!

Podcast Republic makes it easier for you to manage your podcasts, online radio streaming, audio books and RSS news & blog feeds within a single app, full of amazing features and highly customizable. All the cool features of this app are at your disposal for free. We invite you to try our app and have an amazing experience of enjoying your favorite contents from all over the world.

Flexible with Online and Offline Podcasts
Enjoy your favorite shows whenever you like, wherever you go with our easy podcast app. You can stream your favorite podcast series through the internet or you can download them and listen to podcasts offline whenever you want.

Enjoy Different Kinds of Podcasts
Whether you are into RSS news podcasts, Podcast Radio, Audio Books, Music, Science, True Crime, or something else, you will trust our podcast catcher to find the best programs for you that you can enjoy anytime.

Great Web App
Our web app https://podcastrepublic.net will allow you to easily view your subscriptions and sync the playback progress with the Android app. You can listen to podcasts free via the web app on your laptop, and pick up where you've left off on your phone.

Play Your Local Media Files
Apart from being a daily podcast catcher and player app, you can play the media files stored on your device in this app. Enjoy audiobooks, music, and other media files from one single app!

Powerful Playback
- Variable playback speed to play the episodes with a speed between 0.5x to 5x.
- Trim silence in the episodes to save your listening time.
- Volume boost to increase the volume of voices for you.
- True multiple playlists support for better playback organization.
- Prioritize your listening with the powerful priority playlists feature.
- Smart play queue feature designed with podcast listening in the mind.
- Schedule to play podcast or radio at a specific time. Wake up with your favorite show.
- Set sleep timer to stop the playback while you sleep.
- Gesture operated Car mode. Control the playback with simple gestures. No need to look for the controls on the screen at all.
- Customizable shaking actions to control your playback without opening your phone.
- Customize skipping intervals in the mid of the playback, or even skip the beginning/ending of the podcast.
- Bookmark positions inside the episode with notes.
- Allow to jump between chapters easily with chapter title displayed.
- Remember your playback position and pick up from where you left last time.
- Live radio streaming from all the world.
- Support Chromecast, Android wear, and Android Auto.
- Support to play video in picture in picture (PIP) mode.

Automated Workflow
- Fully automated download. Check podcast update at a configurable interval.
- Automatically delete downloaded episode file after been listened.
- Powerful Episode filter to set up your own rules (playback state, download state, publishing date, etc) to view episodes.
- Control the app through Intents from third party apps like Tasker, ...
- Night mode to switch between day and night theme automatically.
- True SD card support. Save downloads to any location on SD card.

Cloud Syncing & Backup
- Sync your subscriptions and playback progress between connected devices in real time.
- Schedule automatic backup of the app data. Keep your data safe!

Beta program: Join our beta program: https://goo.gl/By2Htd.
Feedback: tech@podcastrepublic.net
Website:https://podcastrepublic.net
Twitter:@castrepublic
Reddit:https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

This app is ads supported app. Ads can be removed through in-app purchase.
Podcast Republic er en af ​​de mest populære podcast-platforme i verden, der serverer mere end 1 mio. podcasts og mere end 500 mio. episoder på verdensplan. Vores Android-app er podcast-appen i topkvalitet med over 4 millioner downloads, 90K+ autentiske anmeldelser. En app, du kan stole på!

Podcast Republic gør det nemmere for dig at administrere dine podcasts, online radiostreaming, lydbøger og RSS-nyheder og blogfeeds b> i en enkelt app, fuld af fantastiske funktioner og meget tilpasselig. Alle de fede funktioner i denne app er til din rådighed gratis. Vi inviterer dig til at prøve vores app og få en fantastisk oplevelse af at nyde dit yndlingsindhold fra hele verden.

Fleksibel med online- og offlinepodcasts
Nyd dine yndlingsprogrammer, når du vil, hvor end du går med vores nemme podcast-app. Du kan streame dine yndlingspodcastserier via internettet, eller du kan downloade dem og lytte til podcasts offline, når du vil.

Nyd forskellige slags podcasts
Uanset om du er til RSS-nyhedspodcasts, podcastradio, lydbøger, musik, videnskab, True Crime eller noget andet, vil du stole på, at vores podcastfanger finder de bedste programmer til dig, som du kan nyde når som helst.

Fantastisk webapp
Vores web-app https://podcastrepublic.net giver dig mulighed for nemt at se dine abonnementer og synkronisere afspilningsforløbet med Android-appen. Du kan lytte til podcasts gratis via webappen på din bærbare computer og fortsætte, hvor du slap, på din telefon.

Afspil dine lokale mediefiler
Udover at være en daglig podcastfanger- og afspillerapp, kan du afspille mediefilerne, der er gemt på din enhed, i denne app. Nyd lydbøger, musik og andre mediefiler fra én enkelt app!

Kraftfuld afspilning
- Variabel afspilningshastighed for at afspille episoderne med en hastighed mellem 0,5x til 5x.
- Trim stilheden i episoderne for at spare din lyttetid.
- Lydstyrkeforøgelse for at øge lydstyrken for dig.
- Ægte understøttelse af flere afspilningslister for bedre afspilningsorganisation.
- Prioriter din lytning med den kraftfulde funktion til prioriterede afspilningslister.
- Smart play-kø-funktion designet med podcast-lytning i sindet.
- Planlæg at afspille podcast eller radio på et bestemt tidspunkt. Vågn op med dit yndlingsprogram.
- Indstil sleep-timer for at stoppe afspilningen, mens du sover.
- Gestik betjent biltilstand. Styr afspilningen med enkle bevægelser. Ingen grund til at lede efter kontrollerne på skærmen overhovedet.
- Tilpasbare rystehandlinger for at styre din afspilning uden at åbne din telefon.
- Tilpas springintervaller midt i afspilningen, eller spring endda begyndelsen/slutningen af ​​podcasten over.
- Bogmærke positioner inde i episoden med noter.
- Tillad let at hoppe mellem kapitler med vist kapiteltitel.
- Husk din afspilningsposition og fortsæt fra, hvor du forlod sidste gang.
- Live radiostreaming fra hele verden.
- Understøtter Chromecast, Android wear og Android Auto.
- Understøttelse af afspilning af video i billede i billede (PIP) tilstand.

Automatisk arbejdsgang
- Fuldt automatiseret download. Tjek podcastopdatering med et konfigurerbart interval.
- Slet automatisk downloadet episodefil efter at være blevet lyttet.
- Kraftfuldt afsnitsfilter til at opsætte dine egne regler (afspilningstilstand, downloadtilstand, udgivelsesdato osv.) for at se episoder.
- Styr appen gennem Intents fra tredjepartsapps som Tasker, ...
- Nattilstand for automatisk at skifte mellem dag- og nattema.
- Ægte SD-kortunderstøttelse. Gem downloads til enhver placering på SD-kortet.

Skysynkronisering og sikkerhedskopiering
- Synkroniser dine abonnementer og afspilningsforløb mellem tilsluttede enheder i realtid.
- Planlæg automatisk backup af appdataene. Hold dine data sikker!

Betaprogram: Tilmeld dig vores betaprogram: https://goo.gl/By2Htd.
Feedback: tech@podcastrepublic.net
Websted:https://podcastrepublic.net
Twitter:@castrepublic
Reddit:https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

Denne app er annonceunderstøttet app. Annoncer kan fjernes gennem køb i appen.
Læs mere
Skjul
4,6
90.729 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser…

Nyheder

21.11.24R
Nov 24 2021
* Fix a playback error when Bluetooth is connected on some devices.
* Fix a RSS feed OPML importing bug.
* Playback speed quick buttons are now customizable.
* Fix read RSS articles are marked as unread again after refreshing.
* Tweak dark theme.
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
24. november 2021
Størrelse
Varierer fra enhed til enhed
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
Varierer fra enhed til enhed
Kræver Android
Varierer fra enhed til enhed
Indholdsklassificering
For teenagere
Sprog
Interaktive elementer
Brugere kommunikerer, Digitale køb
Produkter i appen
2,99 US$-4,99 US$ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
Podcast Republic
Udvikler
14271 Jeffery Rd #294, Irvine, CA 92620
©2021 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.