Podcast Republic - Podcast Player & Podcast App

85.205
Indeholder annoncer
·
Tilbyder køb i appen
Med et Google Play Pass-abonnement får du denne app gratis, og du slipper desuden for annoncer og køb i mange andre apps. Prøv det gratis i 1 måned.
Få flere oplysninger
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

Podcast Republic is one of the most powerful podcast platform on the world serving 1M+ podcasts and 500M+ episodes worldwide. Our Android app is the top quality podcast app with over 4M downloads, 84K+ authentic reviews. An app you can trust!

Podcast Republic - Podcast Player & Podcast App makes it easier for you to manage your podcasts, online radio streaming, audio books, YouTube channels, SoundCloud channels and RSS news & blog feeds within a single app. Feature completed and highly customizable. Just install it and start enjoying your favorite shows whenever you like wherever you go!

Even better, we have a web app https://podcastrepublic.net which you can use to view your subscriptions and sync the playback progress with the Android app.

Minimal permission requirement: An app cares about your privacy!
Beta program: Join our beta program: https://goo.gl/By2Htd.
Feedback: Please contact us in case you have any issues/questions.
Website:https://www.podcastrepublic.net
Twitter:@castrepublic
Reddit:https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

DISCOVERY / SUBSCRIPTIONS
- Support all major podcast and public radio networks: NPR, PRX, PBS, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, etc.
- Discover and subscribe to 1M+ shows and 500M+ episodes.
- Support importing from RSS & ATOM feeds directly.
- Import and export subscriptions using OPML file format.
- Play your audiobooks, music or local media files in one app.
- Sync your subscriptions and playback progress to cloud and connected devices in real time.
- Rate and leave a review for your favorite shows.
- A full featured RSS news feed reader.

POWERFUL PLAYBACK
- Variable playback speed to play the episodes with a speed between 0.5x to 3x.
- Trim silence in the episodes to save your listening time.
- Volume boost to increase the volume of voices for you.
- True multiple playlists support for better playback organization.
- Prioritize your listening with the powerful priority playlists feature.
- Smart play queue feature designed with podcast listening in the mind.
- Schedule to play podcast or radio at a specific time. Wake up with your favorite show.
- Set sleep timer to stop the playback while you sleep.
- Gesture operated Car mode. Control the playback with simple gestures. No need to look for the controls on the screen at all.
- Customizable shaking actions to control your playback without opening your phone.
- Customize skipping intervals in the mid of the playback, or even skip the beginning/ending of the podcast.
- Bookmark positions inside the episode with notes.
- Allow to jump between chapters easily with chapter title displayed.
- Remember your playback position and pick up from where you left last time.
- Live radio streaming from all the world.
- Support Chromecast, Android wear, and Android Auto.
- Support to play video in picture in picture (PIP) mode.

NOTIFICATION / AUTOMATION
- Fully automated download. Check podcast update at a configurable interval.
- Automatically delete downloaded episode file after been listened.
- Control the app through Intents from third party apps like Tasker, ...

CLOUD SYNCING / AUTO BACKUP
- Sync your subscriptions and playback progress between connected devices in real time.
- Schedule automatic backup of the app data. Keep your data safe!

MISC
- Powerful Episode filter to set up your own rules (playback state, download state, publishing date, etc) to view episodes.
- True SD card support. Save downloads to any location on SD card.
- Fully configurable to meet your specific needs.
- Sixteen colorful themes include OLED black for your screen.
- Night mode to switch between day and night theme automatically.

This app is ads supported app. Ads can be removed through in-app purchase.
Podcast Republic er en af ​​de mest kraftfulde podcast-platforme i verden, der serverer 1M + podcasts og 500M + episoder over hele verden. Vores Android-app er podcast-appen i top kvalitet med over 4M-downloads, 84K + autentiske anmeldelser. En app, du kan stole på!

Podcast Republic - Podcast Player & Podcast App gør det lettere for dig at administrere dine podcasts , online radiostreaming , lydbøger , YouTube kanaler , SoundCloud-kanaler og RSS-nyheder og blogfeeds i en enkelt app. Funktion afsluttet og meget tilpasselig. Bare installer det og begynder at nyde dine yndlingsprogrammer, når du vil, uanset hvor du går!

Endnu bedre har vi en web-app https://podcastrepublic.net, som du kan bruge til at se dine abonnementer og synkronisere afspilningsforløbet med Android-appen.

Minimum tilladelseskrav: En app er interesseret i dit privatliv!
Betaprogram: Deltag i vores betaprogram: https://goo.gl/By2Htd.
Feedback: Kontakt os, hvis du har problemer / spørgsmål.
Hjemmeside: https://www.podcastrepublic.net
Twitter: @castrepublic
Reddit: https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

OPDAGELSE / TILSKRIVNING
- Støtte alle større podcast og offentlige radionetværk: NPR, PRX, PBS, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks osv.
- Oplev og abonnér på 1M + shows og 500M + episoder.
- Support importere fra RSS- og ATOM-feeds direkte.
- Import og eksport af abonnementer ved hjælp af OPML-filformat.
- Afspil dine lydbøger, musik eller lokale mediefiler i en app.
- Synkroniser dine abonnementer og afspilningsforløb til sky og tilsluttede enheder i realtid.
- Bedøm, og skriv en anmeldelse af dine foretrukne shows.
- En fuldt udstyret RSS-nyhedsfeedslæser.

KRAFTIG AFSPILNING
- Variabel afspilningshastighed for at afspille episoderne med en hastighed mellem 0,5 og 3 gange.
- Trim stilhed i episoderne for at spare din lytningstid.
- Volumenforøgelse for at øge lydstyrken for stemmer for dig.
- Ægte flere afspilningslister understøtter bedre afspilningsorganisation.
- Prioriter din lytning med funktionen kraftfulde prioriterede spillelister.
- Smart afspilningskøfunktion designet med podcast-lytning i sindet.
- Planlæg at afspille podcast eller radio på et bestemt tidspunkt. Vågn op med dit yndlings show.
- Indstil sleep timer til at stoppe afspilningen, mens du sover.
- Bevægelsesbetjent biltilstand. Styr afspilningen med enkle bevægelser. Intet behov for at kigge efter kontrollerne på skærmen overhovedet.
- Tilpasselige rystehandlinger til at kontrollere din afspilning uden at åbne din telefon.
- Tilpas hoppeintervaller midt i afspilningen eller springe endda spring over start / slutning af podcasten.
- Bogmærke positioner inde i episoden med noter.
- Tillad let at hoppe mellem kapitler med kapiteltittel vist.
- Husk din afspilningsposition, og afhent fra det sted, du forlod sidste gang.
- Live radiostreaming fra hele verden.
- Understøtt Chromecast, Android-slid og Android Auto.
- Support til at afspille video i billede i billed (PIP) tilstand.

MEDDELELSE / AUTOMATION
- Fuldt automatiseret download. Kontroller podcast-opdatering med et konfigurerbart interval.
- Slet automatisk downloadet episodefil efter at have været lyttet.
- Kontroller appen gennem intentioner fra tredjeparts apps som Tasker, ...

CLOUD SYNCING / AUTO BACKUP
- Synkroniser dine abonnementer og afspilningsforløb mellem tilsluttede enheder i realtid.
- Planlæg automatisk sikkerhedskopi af appdataene. Hold dine data sikre!

MISC
- Kraftigt episodefilter til at oprette dine egne regler (afspilningstilstand, downloadtilstand, udgivelsesdato osv.) For at se episoder.
- Ægte SD-kort support. Gem downloads til ethvert sted på SD-kort.
- Fuldt konfigurerbar til at imødekomme dine specifikke behov.
- Seksten farverige temaer inkluderer OLED-sort til din skærm.
- Nattilstand for automatisk at skifte mellem dag- og nattema.

Denne app er annonce understøttet app. Annoncer kan fjernes ved køb i appen.
Læs mere
Skjul
4,6
85.205 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser…

Nyheder

18.06.22R
Jun 22, 2018
* Misc fixes for Chromecast
* Use artwork dominant color as background
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
15. september 2020
Størrelse
Varierer fra enhed til enhed
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
Varierer fra enhed til enhed
Kræver Android
Varierer fra enhed til enhed
Indholdsklassificering
For teenagere
Sprog
Interaktive elementer
Brugere kommunikerer, Digitale køb
Produkter i appen
2,99 US$-4,99 US$ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
Podcast Republic
Udvikler
14271 Jeffery Rd #294, Irvine, CA 92620
©2020 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.