Портал 12

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Стартирахме Портал12, защото вярваме в личната и колективна отговорност за важната роля на България в развитието на нов тип мислене през следващите години. Смятаме, че времето в което стартира Портал12 не е случайно и вече е назрял моментът за обединяване на всички ценни и чисти виждания за едно по-качествено обществено и духовно развитие у нас.

Споделянето, популяризирането и взаимното приобщаване на хората в позитивни инициативи и добри дела е пътят, чрез който можем да се отдалечим от мрачните времена на егоцентризъм, нисши абстракции, материална прикованост и дефицит на мислене.

България е място, което според нас тепърва ще бъде високо ценено, не само заради своите уникални исторически и природни наследства, но и заради вътрешния импулс на немалка част от хората тук, които ще запалят огъня на новото осъзнаване и духовно развитие. Поставяме си за задача да популяризираме тези хора, места, събития и инициативи, които ще изведат не само нашата нация в ново ниво на съзнание и споделени ценности, но и ще спомогнат за глобалното възкачване към нов начин на живот: по-осъзнат; по-отговорен; по-почтен; по-близък до корените ни с Природата и най-вече изпълнен с повече Любов.

Защо Портал12?
Защото Порталът е зона на постоянно движение. Защото Порталът е предимно алокален, но представлява винаги свързващо звено.

Защо 12?
Много са причините да изберем числото 12. Най-семпло казано, то много ни харесва и е свързано по особен начин с екипът, който стартира сайта - за всяка личност по особен начин. Но ето и една малка част от останалите причини:
- 12 месеца
- 12 зодиакални съзвездия
- 12 нишки на човешката ДНК
- 12-те Апостоли
- 12 врати в Откровението на Йоана
- Питагор обозначил Бог с числото 1, а материята с числото 2, така той изразил Вселената с числото 12
- 12 водачи от страната на Светлината при древните зороастрийци
- 12 бога на планината Олимп при древните гърци (общо 14, но никога повече от 12 едновременно)
- 12 имама при мюсюлманите
- Будистите разделят реалността на 12 части и живота на 12 части, които взети заедно образуват Самсара
- 12 портала на 4-тото измерение, според източните езотерици
- 12 са лунните фази
- 12-те псалми, които се пеят през нощта (Библията)
- Светият дух и 12-те добродетели (Библията)
- Някога Християнската Коледа е продължавала 12 дни и 12 нощи
- Светия град Ерусалим има 12 порти с 12 ангели
- 12 основни измерения в нашата Вселена, според метафизиците
- 12 добродетели според Антропософията на Рудолф Щайнер
- 12 сетива според Учителя Беинса Дуно, които човек ще развие на първо време в течение на своята еволюция
- Вибрациите на числото 12 се анализират като класически трептения на семантичен заряд, отнасящ се до целостта на Вселенския Разум...
We started Portal12 because we believe in the personal and collective responsibility for Bulgaria's important role in the development of a new type of thinking in the coming years. We believe that the time you started Portal12 not accidental and is now ripe for unification of all precious and pure vision of a higher quality social and spiritual development in the country.

Sharing, mutual promotion and inclusion of people in positive initiatives and good works is the way by which we can move away from the dark times of egocentrism, lower abstractions material confinement and deficit thinking.

Bulgaria is a place that we believe is yet to be appreciated not only because of its unique historical and natural heritage but also because of the internal momentum of a significant number of people here who will ignite the fire of a new consciousness and spiritual development. We set the task to promote those people, places, events and initiatives that will bring not only our nation in a new level of consciousness and shared values, but will also contribute to global ascension to a new lifestyle, more aware; more responsible; a respectable; closer to the root of our nature and mostly filled with more Love.

Why Portal12?
Because the portal is an area of ​​constant motion. Because the portal is mainly alokalen, but it is always a link.

Why 12?
There are many reasons to choose the number 12. Most simply put, much like us and is connected in a special way with the team that launched the site - for each person in a special way. But here are a fraction of other reasons:
- 12 months
- 12 zodiacal constellations
- 12 strands of human DNA
- 12 Apostles
- 12 doors in Revelations
- Pythagoras marked the God with the number 1 and number 2 with the matter, so he expressed the universe with the number 12
- 12 leaders from the country of Light in ancient Zoroastrians
- 12 gods of Mount Olympus to the ancient Greeks (a total of 14, but never more than 12 at a time)
- 12 imam at Muslims
- Buddhists divide reality into 12 parts and 12 parts of life which together form Samsara
- 12 Portal fourth dimension, according eastern esoterics
- 12 are phases of the moon
- 12 psalms are sung at night (the Bible)
- The Holy Spirit and the 12 virtues (Bible)
- Ever Christian Christmas lasted 12 days and 12 nights
- Holy City of Jerusalem has 12 gates with 12 angels
- 12 main dimensions in our universe, according metaphysicians
- 12 virtues as anthroposophy of Rudolf Steiner
- 12 senses according to Master Beinsa Duno that a person will develop the first time in its evolution
- vibrations of the number 12 are analyzed by classical vibrations of semantic charge relating to the integrity of the Universal Mind ...
Read more
Collapse
4.9
28 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Оптимизация и подобрена функционалност.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 23, 2018
Size
1.2M
Installs
500+
Current Version
1.0.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ivuWorks
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.