มันนี่ฮับ

500K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

สินเชื่อมันนี่ฮับ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการอุปโภคบริโภค หรือการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติหลัก
- สามารถยื่นขอออนไลน์ได้
- อนุมัติไวภายใน 30 นาที
- ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันรายได้

รายการผลิตภัณฑ์
1.สินเชื่อสำหรับการประกอบอาชีพ
- วงเงินจำกัดที่ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือน : 2.75% (สูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี)
- จำนวนงวดในการผ่อนชำระ : ขั้นต่ำ 3 เดือน - มากสุด 18 เดือน
- ไม่มีค่าอากรแสตมป์
- ไม่มีค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ตัวอย่างการคำนวณ
วงเงินกู้ 5,000 บาท คุณจะได้รับเงินต้น 5,000 บาท
ระยะเวลากู้คือ 3 เดือน (92วัน) (15 ตุลาคม 2021 - 15 มกราคม 2022)
คุณจะต้องชำระเงินทั้งหมดคืนเมื่อครบกำหนด 92 วัน
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จำนวนนี้อยู่ที่ 33% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
เงินกู้ก้อนนี้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยอย่างเดียว โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ดังนี้

เงินต้นคงเหลือ 5,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 5,000*0.088% = 4.4 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 1 ระยะเวลา (15 ตุลาคม 2021 - 15 พฤศจิกายน 2021 รวม 31 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 1 = 4.4 * 31 = 136 บาท

เงินต้นคงเหลือ 3,334 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 3,334*0.09% = 3.0 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 2 ระยะเวลา (16 พฤศจิกายน 2021 - 15 ธันวาคม 2021 รวม 30 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 2 = 3.0 * 30 = 90 บาท

เงินต้นคงเหลือ 1,668 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 1,668*0.088% = 1.5 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 3 ระยะเวลา (16 ธันวาคม 2021 - 15 มกราคม 2022 รวม 31 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 3 = 1.5 * 31 = 47 บาท

สรุปรวมกู้เงิน (15 ตุลาคม 2021 - 15 มกราคม 2022)
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ = 136 + 90 + 47 = 273 บาท
ยอดชำระเงินต้น บวกดอกเบี้ยรวม = 5,000 + 273 บาท = 5,273 บาท

2.สินเชื่อสำหรับการอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยว
- วงเงินจำกัดที่ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือน : 2.08% (สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี )
- จำนวนงวดในการผ่อนชำระ : ขั้นต่ำ 3 เดือน - มากสุด 18 เดือน
- ไม่มีค่าอากรแสตมป์
- ไม่มีค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ตัวอย่างการคำนวณ
วงเงินกู้ 5,000 บาท คุณจะได้รับเงินต้น 5,000 บาท
ระยะเวลากู้คือ 3 เดือน (92วัน) (15 ตุลาคม 2021 - 15 มกราคม 2022)
คุณจะต้องชำระเงินทั้งหมดคืนเมื่อครบกำหนด 92 วัน
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จำนวนนี้อยู่ที่ 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
เงินกู้ก้อนนี้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยอย่างเดียว โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ดังนี้

เงินต้นคงเหลือ 5,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 5,000*0.067% = 3.35 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 1 ระยะเวลา (15 ตุลาคม 2021 – 15 พฤศจิกายน 2021 รวม 31 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 1 = 3.35 * 31 = 104 บาท

เงินต้นคงเหลือ 3,334 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 3,334*0.069% = 2.3 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 2 ระยะเวลา (16 พฤศจิกายน 2021 - 15 ธันวาคม 2021 รวม 30 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 2 = 2.3 * 30 = 69 บาท

เงินต้นคงเหลือ 1,668 บาท
ดอกเบี้ยต่อวัน 1,668*0.067% = 1.11 บาท
ดอกเบี้ยต่องวดที่ 3 ระยะเวลา (16 ธันวาคม 2021 - 15 มกราคม 2022 รวม 31 วัน)
ดอกเบี้ยงวดที่ 3 = 1.11 * 31 = 34 บาท

สรุปรวมกู้เงิน (15 ตุลาคม 2021 - 15 มกราคม 2022)
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ = 104 + 69 + 34 = 207 บาท
ยอดชำระเงินต้น บวกดอกเบี้ยรวม = 5,000 + 207 บาท = 5,207 บาท

*การคำนวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สามารถใช้งานได้บน Android version 5.0 21 LOLLIPOP ขึ้นไป
ตรวจสอบรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สินเชื่อมันนี่ฮับ : https://www.moneyhubservice.com/

ไลน์แอด : @moneyhub
ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อัปเดตเมื่อ
7 ก.ค. 2566

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการรวบรวมข้อมูล
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
คุณขอให้ลบข้อมูลได้

มีอะไรใหม่

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานที่ดีขึ้น

การสนับสนุนแอปพลิเคชัน