Bình Dương SmartCity

Tất cả mọi người
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

You can find out the details, location of events on the app.
- View schedules, find information about sessions and speakers.
- View the map of the event (conference and exhibition).

Features of this app:
- Event - view the full agenda and related information (session time, location, speaker info, etc).
- Maps - for finding location and get driving directions to the event.
- Sponsors
- Information
Bạn có thể tìm hiểu các chi tiết, vị trí của các sự kiện trên ứng dụng.
- Xem lịch, tìm kiếm thông tin về các phiên và loa.
- Xem bản đồ của sự kiện (hội nghị và triển lãm).

Đặc điểm của ứng dụng này:
- Sự kiện - xem các chương trình nghị sự đầy đủ và thông tin liên quan (thời gian phiên làm việc, vị trí, thông tin loa, vv).
- Bản đồ - cho việc tìm kiếm địa điểm và tìm chỉ đường tới sự kiện này.
- Nhà tài trợ
- Thông tin
Đọc thêm
Thu gọn
Đang tải...

Tính năng Mới

- Add new features
- Fix UI
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
15 tháng 11, 2017
Kích thước
11M
Lượt cài đặt
100+
Phiên bản hiện tại
1.0.4
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
JANETO CO., LTD
Nhà phát triển
57 National Route 13, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.