Repost for Instagram - Regrann

Dla wszystkich
318 025
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Regrann - Repost for Instagram lets you repost Instagram photos and videos without adding watermarks. Regrann also lets you save Instagram photos to your phone. You repost Instagram photos right from Instagram without leaving the app. To SCHEDULE posts, try the Regrann Pro app.

100% Free

SIMPLE - No need to leave Instagram

From any Instagram screen and from any Instagram user, repost Instagram photos you like, click on the 3 dots bellow the comments and select “Copy share URL”. It’s that easy! Regrann will activate and give you the choice to repost to your Instagram feed, keep to repost later, save or share with any other app that accepts photos or videos. You can repost photos or videos to your Instagram feed with just 2 clicks.

Download Photos

Instantly download Instagram photos. Regrann will save Instagram pics to your picture folder with the name of the Instagram poster.

Download Videos

Super easy to download Instagram videos so you can play them again later.

AUTHENTIC - Keep original Instagram pics and videos intact when you repost

Provide your followers with the full experience of the Instagram pics you repost, share or save. Regrann gives credit to the user when you repost Instagram photos without modifying in any way the photos and videos. When you repost Instagram photos credit is added to the caption of the photos / videos you repost.

FAST - No login required

Regrann uses the Instagram app to repost photos and videos. So, there is no need for you to login to it. Also, Regrann can be set to operate in Quick modes to repost Instagram photos and videos, saving to your device or posting later... for even higher speed.

NOTICE : Instagram users who set their photo/video to private will not show Copy URL link, so please do not try to download these photos.

Options

- Choose to enable watermarks if you want to give even more credit when you repost Instagram photos and videos.

- Add signatures automatically. When you repost Instagram photos you can have a preset signature which can either add to the Instagram caption, or replace it completely.

Disclaimer:
  • This app is not affiliated with Instagram.
  • Any unauthorized action or repost of photo/video and/or violations of Intellectual property rights is the sole responsibility of the user.
  • Please do not use Regrann to save photos / download videos without the permission of the owners. Respect the rights of the Instagram users.
Regrann - Repost na Instagramie pozwala na repostowanie zdjęć i filmów na Instagramie bez dodawania znaków wodnych. Regrann pozwala także zapisywać zdjęcia na Instagramie w telefonie. Repostujesz zdjęcia Instagram bezpośrednio z Instagramu bez wychodzenia z aplikacji. Aby ZAPLANOWAĆ posty, wypróbuj aplikację Regrann Pro.

100% za darmo

PROSTA - Nie ma potrzeby opuszczania Instagramu
 
Z dowolnego ekranu na Instagramie iz dowolnego użytkownika na Instagramie, repostuj zdjęcia Instagram, kliknij 3 kropki poniżej komentarzy i wybierz „Kopiuj adres URL udziału”. To takie proste! Regrann uaktywni się i da Ci możliwość ponownego przesłania do Twojego kanału na Instagramie, kontynuuj repost później, zapisz lub udostępnij innym aplikacjom, które akceptują zdjęcia lub filmy. Możesz przesyłać zdjęcia lub filmy do swojego kanału Instagram za pomocą zaledwie 2 kliknięć.

Pobierz zdjęcia

Natychmiast pobierz zdjęcia Instagram. Regrann zapisze zdjęcia w Instagramie w folderze z nazwą plakatu Instagram.

Pobierz filmy

 Super łatwe do pobrania filmy Instagram, dzięki czemu można je odtwarzać później.

AUTHENTIC - Zachowaj oryginalne zdjęcia i filmy w Instagramie, gdy ponownie je

Zapewnij swoim obserwatorom pełne doświadczenie zdjęć z Instagrama, które ponownie umieszczasz, udostępniasz lub zapisujesz. Regrann daje kredyt użytkownikowi, gdy ponownie umieszczasz zdjęcia na Instagramie, nie zmieniając w żaden sposób zdjęć i filmów. Po ponownym umieszczeniu zdjęć w serwisie Instagram do podpisu zdjęć / filmów umieszczanych na koncie dodawany jest kredyt.

  SZYBKO - Nie wymaga logowania

Regrann używa aplikacji Instagram do ponownego umieszczania zdjęć i filmów. Nie musisz więc się do niego logować. Ponadto, Regrann może być ustawiony do pracy w trybach szybkich, aby ponownie przesłać zdjęcia i filmy z Instagrama, zapisać je na urządzeniu lub opublikować później ... dla jeszcze większej prędkości.

UWAGA: Użytkownicy Instagram, którzy ustawili swoje zdjęcie / wideo jako prywatne, nie będą wyświetlać linku Kopiuj adres URL, więc nie próbuj pobierać tych zdjęć.

Opcje

- Wybierz opcję włączania znaków wodnych, jeśli chcesz nadać jeszcze więcej punktów przy ponownym umieszczaniu zdjęć i filmów na Instagramie.

- Automatyczne dodawanie podpisów. Po ponownym umieszczeniu zdjęć na Instagramie możesz mieć predefiniowany podpis, który może dodać do podpisu Instagram lub całkowicie go zastąpić.

Zrzeczenie się:
  • Ta aplikacja nie jest powiązana z Instagramem.
  • Wszelkie nieautoryzowane działania lub repost zdjęć / filmów i / lub naruszeń praw własności intelektualnej należy wyłącznie do użytkownika.
  • Nie używaj Regrann do zapisywania zdjęć / pobierania filmów bez zgody właścicieli. Szanuj prawa użytkowników Instagrama.
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 318 025
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Performance improvements and minor fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 lipca 2019
Rozmiar
6,7M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
8.02
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
0,99 USD-1,99 USD za element
Sprzedawca
JaredCo
Deweloper
6010 Tommy Douglas, Montreal, Qc H3X4A6
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.