jetAudio HD Music Player

134 988
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

jetAudio is a free mp3 music player with 10 bands graphic equalizer and various sound effects.

-- Sound Effects plugins --
* Crystalizer
* AM3D Audio Enhancer (http://www.am3d.com)
* Bongiovi DPS (http://www.bongioviacoustics.com)
(Sound effect plugins will be sold separately through in-app purchase.)
(Some plugins can be purchased in Plus version only.)

jetAudio is the highest rated and most downloaded media player on CNET.COM and now you can listen to same high-quality sound on your Android phone using jetAudio.

It plays almost any type of digital music files you have (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .opus, .wma* and more) and, it provides a very high quality sound with various effects and enhancements such as Wide, Reverb, X-Bass.

It comes with 32 equalizer presets that will provide a wide array of listening experience.
For those who would like to customize their own sound experience, it also allows 10/20 bands graphic equalizer and other advanced playback functions including playback speed control, crossfading, AGC and much more.

It can play music via Wi-Fi from shared folders on local home network. It works with shared folders from Windows, USB drive attached to router or Network drives (NAS).

Free Basic version provides same features with Plus version except advertisements and some features.
To enjoy full features of jetAudio, please purchase Plus version.

-- Features for Plus version only --
* 20-bands graphic equalizer
* Tag Editor (MP3, FLAC, OGG, M4A)
* Display lyrics in tag (Unsynchronized lyrics)
* 2 lock screens
* 14 app widgets : 4x1 (#2), 4x2 (#3), 4x3 (#3), 4x4 (#3), 3x3, 2x2, 2x3
* Pitch shifter
* Precise playback speed control (50% ~ 200%)
* Light Gray/White theme for browser (Plus only)
* Grid mode for Artist/Song/Folder/Genre browser
* Adjust FF/REW interval
* Expanded notification bar (for JB)
* MIDI playback (using jetAudio WaveTable MIDI synthesizer engine)

-- Features for Basic/Plus version --
* Play music via Wi-Fi from shared folders on local home network
* Can choose between 3 List modes or 10 Grid modes for layout style
(In Basic version, layout style can be chosen in Album browser only)
* Find on YouTube
* Last.fm (requires official Last.fm app)
* X-Wide, Reverb, X-Bass sound effects
* AGC (automatic gain control) to avoid volume fluctuations between tracks
* Speed control from 50% to 200% (pitch adjusted)
* Crossfading, Gap-less playback
* Fade-in/Fade-out
* Repeat A<->B
* Browser and play music by artits, albums, songs, playlists, genres and folders
* Balance/Volume control
* Sleep timer up to 24 hours
* Flick up to post what you're listening to on Facebook/Twitter
* Flick down to show Now Playing
* Flick left/right to play next/previous
* Lock screens
* Headset button control (Bluetooth headset)
- press to pause/resume
- double/triple press to play next/prev
- long press to mute or TTS (time, title)
* Bluetooth headphone button control
* Send track information via Bluetooth AVRCP 1.3
* Multi-select function (Delete/Add to playlist)
* Keep screen on, Lock orientation options
* Shake to play next/previous track
* Supporting formats:
MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD (module formats S3M, IT), SPX, OPUS, AIFF
(WMA may not be supported on some devices. Please check your device specification for WMA support)

(If you want to localize jetAudio for your language, please contact jetaudio@jetappfactory.com for more information)
jetAudio to darmowy odtwarzacz mp3 muzyka z 10 pasm korektora graficznego i różne efekty dźwiękowe.

- Efekty dźwiękowe Wtyczki -
* Crystalizer
* AM3D Audio Enhancer (http://www.am3d.com)
* Bongiovi DPS (http://www.bongioviacoustics.com)
(Efekt wtyczek dźwiękowe będą sprzedawane osobno za pośrednictwem-app zakupu).
(Niektóre wtyczki można nabyć w wersji Plus tylko).

jetAudio jest najwyżej oceniane i najczęściej ściąganych odtwarzacz multimedialny na cnet.com i teraz można słuchać tej samej wysokiej jakości dźwięku w telefonie Android z wykorzystaniem JetAudio.

Odgrywa ona niemal każdy rodzaj cyfrowych plików muzycznych masz (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, Mod, .spx, .opus, .wma * i więcej), a to zapewnia bardzo wysoką jakość dźwięku z różnych efektów i ulepszeń, takich jak szeroki, pogłos, X-Bass.

Pochodzi z pamięcią 32 korektora, które zapewnią szeroki wachlarz doznań.
Dla tych, którzy chcieliby, aby dostosować własne doświadczenia dźwięku, pozwala też 10/20 pasm korektora graficznego i innych zaawansowanych funkcji odtwarzania w tym kontroli prędkości odtwarzania, przenikanie, AGC i wiele więcej.

Może odtwarzać muzykę przez Wi-Fi z folderów udostępnionych w lokalnej sieci domowej. Współpracuje z folderów współdzielonych z systemu Windows, dysk USB podłączony do routera lub dysków sieciowych (NAS).

Darmowa wersja podstawowa zapewnia te same funkcje z wersji Plus z wyjątkiem reklam i niektórych funkcji.
Aby korzystać z pełnych możliwości jetAudio, należy zakupić wersję Plus.

- Funkcje dla wersji Plus tylko -
* 20-pasmowy korektor graficzny
* Tag Editor (MP3, FLAC, OGG, M4A)
* Wyświetlanie tekstu w znaczniku (teksty niezsynchronizowane)
* 2 ekrany blokady
* 14 wzory aplikacji: 4x1 (# 2), 4x2 (# 3), 4x3 (# 3), 4x4 (# 3), 3x3, 2x2, 2x3
* Pitch Shifter
* Dokładna kontrola prędkości odtwarzania (50% -200%)
* Light Gray / White motyw do przeglądarki (Plus)
* Tryb Siatka dla wykonawcy / utworu / folderu / przeglądarce Genre
* Ustaw interwał FF / REW
* Rozszerzony pasek powiadomień (JB)
* Odtwarzanie MIDI (MIDI za pomocą jetAudio WaveTable silnik syntezator)

- Funkcje w wersji Basic / Plus -
* Odtwarzanie muzyki przez Wi-Fi z folderów udostępnionych w sieci lokalnej domu
* Można wybrać między 3 tryby listy lub 10 trybów Siatka do stylu układu
  (W wersji podstawowej, styl układ może być wybrany tylko w przeglądarce album)
* Znajdź na YouTube
* Last.fm (wymaga oficjalną aplikację Last.fm)
* X-Szerokie, Reverb, X-Bass efekty dźwiękowe
* AGC (Automatic Gain Control), aby uniknąć wahań głośności między utworami
* Regulacja prędkości od 50% do 200% (pochylenie regulowane)
* Płynne odtwarzanie Gap mniej
* Pojawiać się i znikać
* Powtórz A <-> B
* Przeglądarka i odtwarzać muzykę przez artits, albumów, piosenek, list odtwarzania, gatunków i folderów
* Stan / regulacji głośności
* Wyłącznik czasowy do 24 godzin
* Flick się odpowiedzieć czego słuchasz na Facebook / Twitter
* Flick w dół, aby pokazać Odtwarzane
* Flick w lewo / prawo do odegrania następny / poprzedni
* ekrany blokady
* Zestaw słuchawkowy przycisk sterowania (zestaw słuchawkowy Bluetooth)
  - Naciśnij, aby wstrzymać / wznowić
  - podwójne / potrójne naciśnięcie grać next / prev
  - dłuższe naciśnięcie wyciszenia lub TTS (czas, tytuł)
* Bluetooth słuchawki przycisk sterowania
* Wyślij informacje o utworach za pomocą Bluetooth AVRCP 1.3
* Multi-select function (Usuń / Dodaj do listy odtwarzania)
* Ekran Keep on, opcje orientacji zamków
* Wstrząsnąć grać następny / poprzedni utwór
* Wsparcie formatów:
  MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD (moduł formatuje S3M, IT), SPX, OPUS, AIFF
(WMA mogą nie być obsługiwane w niektórych urządzeniach. Proszę sprawdzić specyfikację swojego urządzenia w celu wsparcia WMA)

(Jeśli chcesz zlokalizować JETAUDIO dla Twojego języka, prosimy o kontakt jetaudio@jetappfactory.com uzyskać więcej informacji)
Więcej informacji
4,4
Łącznie: 134 988
589 755
424 411
310 038
24 308
16 476
Ładuję...

Nowości

v9.3.1
- Bug fixes

v9.3.0
- Show Favorites button on Notification, Widget, Now-Playing and more

v9.2.1
- Hide short music option
- UI improvements and bug fixes

v9.1.0
- Improved MP3/M4A/AAC playback
- New Notification background color (Auto)

v9.0.0
- Play music from local home network
- Widget Progress Bar
- New Playlists (Most Played, Recently Played, Favorites)
- Export/Import Playlist to/from M3U format
- Display search result in list when searching in Browser
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 kwietnia 2018
Rozmiar
16M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
9.3.1
Wymaga Androida
2.3.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-2,99 USD za element
Sprzedawca
Team Jet
Programista
19391 Sierra Linda Rd., Irvine, CA 92603 USA
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.