Banal na Bibliya

50+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ang bersyong ito ng Banal na Bibliya ay gumagana offline, libre, walang patalastas, hindi nagiiwan ng bakas at madaling ibahagi. Ang lahat ng ito sa pinaliit na APK.

Maghanap sa mga talata sa Bibliya at makakuha agad ng mga resulta. Walang kinakailangang Internet.

Pumili sa 5 iba't ibang mga tema ng kulay.

I-save at tanggalin ang mga berso sa Bibliya, gumawa ng mga tala at magdagdag ng mga bookmark. Ang iyong kasaysayan ng pagbabasa ay awtomatikong nai-save.

Ayusin ang laki ng teksto sa kung ano ang komportable para sa iyong mga mata. Madaling mag-navigate sa iba pang mga libro sa Bibliya at mga kabanata sa tuktok na menu.

Ibahagi o i-save ang inyong mga paborito at mga tala sa inyong lokal na aparato kahit kailan.

Magtakda ng pang araw-araw na mga abiso sa Bibliya sa loob ng app.

Tinatandaan ng app na ito ang iyong huling posisyon sa Bibliya.

Ang lahat ng mga tampok sa app ng Bibliya ay ganap na libre ngunit maaari mong suportahan kami ng kusang-loob.

TANDAAN! Upang protektahan ang inyong privacy, ang app na ito ay hindi gumagamit ng sentralisadong database. Iminumungkahi namin na i-save ang mga datos na nais ninyong panatilihin bago lumipat sa ibang aparato. Ang lumang datos ay maaaring mawala kung aalisin ang app.

Ang Banal na Bibliya na ito ay bahagi ng Break Every Yoke project na may layuning magbigay ng offline bible para sa sangkatauhan sa sarili nilang lenggwahe. I-click and link sa ibaba upang basahin ang tungkol sa Break Every Yoke project

Mangyaring suportahan ninyo kami at pagpalain kayo ng Panginoong Maykapal.

Copyright © 2018 Door43 World Missions Community

English translation:

This version of Ang Dating Biblia (1905) works offline, is completely free, contains no ads. no tracking and is easy to share. All of this with a minimized APK size.

Save and delete Bible verses, make notes and add bookmarks. Your reading history is saved automatically.

Adjust text size to what is comfortable for your eyes. Navigate easily to other Bible books and chapters in the top menu.

Share or save your favorites and notes to your local device whenever you
like.

PLEASE NOTE! To protect your privacy we don't use any centralized database. We recommend that you save any data you wish to keep before changing to another device. Old data will be lost if you remove the app.

Set daily Bible notifications easily within the app.

The app automatically remembers your last position in the Bible.

The Ang Dating Biblia (1905) was made with the user in mind. It is part of the Bible project Break Every Yoke. The aim of the project is to provide offline Bibles to all peoples of the Earth, in their own language. You can read more about Break Every Yoke on the link below.

Read my testimony and blog, click the link below:

My Testimony and Blog: https://johntibell.com/about_me.html

Install my personal app to contact me, click link below:

Stay in Touch: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.johntibell.app

God Bless!

John
Updated on
Aug 24, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Google Play required update.