SumUp App - Credit Card Reader

සියලුදෙනටාම
19,545
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් රාජධානිය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

Grow your business by accepting card payments via your smartphone or tablet using the SumUp Air bank card reader.

GET STARTED

1. Download the SumUp credit card reader app and create a free account
2. Order the SumUp Air Card Reader
3. You're now ready to accept card payments

ACCEPT PAYMENTS

1. Enter the amount in the credit card reader SumUp App
2. Your customer can then tap, swipe or insert their bank card into the Air Card Reader
3. Email or text a receipt to your customer
4. Receive secure payments in your bank account within 3 days

PRICING

Pay only when you use SumUp's card payment app. There are no recurring fees, only a low standard fee per transaction.

SECURITY

SumUp is authorised as a Payment Institution by the Financial Conduct Authority and is Europay, MasterCard, Visa (EMV) and PCI-DSS certified, ensuring that payments are processed in accordance with the highest security standards.

INCLUSIVENESS

Accept all international credit and debit cards (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, American Express). Furthermore, SumUp now offers its mobile card reader solution in 31 countries and counting!

FLEXIBILITY

Is your customer not present? SumUp also offers Virtual Terminal capability, allowing you to accept remote payments. In addition, our card payment app allows you to send customers an SMS with a link towards a payment platform.

WARRANTY

Not entirely sure you need a credit card reader? Try it out for yourself with our 30-day money back guarantee. Don't need to accept card payments every day? With no monthly fees, there’s no need to worry. It’s just that easy.

INTUITIVITY

One App. One Mobile Card Reader. Signing up online takes 5 minutes. No paperwork, guaranteed.

Learn more:
www.sumup.co.uk
www.sumup.ie
මෙම SumUp ගුවන් බැංකු කාඩ් පාඨකයා භාවිතා කර ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය හෝ ටැබ්ලට් හරහා කාඩ් ගෙවීම් පිළිගැනීමෙන් ඔබේ ව්යාපාරය වර්ධනය වේ.

ආරම්භ

1. SumUp ක්රෙඩිට් කාඩ් පාඨකයා යෙදුම බාගත කර නොමිලයේ ගිණුමක් නිර්මාණය
2. නියමය SumUp ගුවන් කාඩ් රීඩර්
3. දැන් ඔබට කාඩ් ගෙවීම් පිළිගැනීමට සූදානම්

ගෙවීම් භාර

1. ණය කාඩ් රීඩර් SumUp යෙදුම ක මුදල ඇතුලත් කරන්න
2. ඉන්පසු ඔබගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තට්ටු කරන්න, අතුල් පහරක් දෙමින් හෝ ගුවන් කාඩ් රීඩර් ඔවුන්ගේ බැංකු කාඩ් ඇතුලත් කර ගත හැක
3. විද්යුත් හෝ පෙළ ඔබේ රිසිට්පතක්
4. 3 දින තුළ තුළ ඔබගේ බැංකු ගිණුමේ සුරක්ෂිත ගෙවීම් ලබන්න

මිලකිරීමේ

ඔබ SumUp කාඩ්පත ගෙවීම් යෙදුම භාවිතා විට පමණක් ගෙවන්න. කිසිදු පුනරාවර්තනය ගාස්තු, ගනුදෙනු අනුව පමණක් අඩු සම්මත ගාස්තු ඇත.

ආරක්ෂක

SumUp ෆිනෑන්ෂල් පැවැත්වීම අධිකාරිය විසින් ගෙවීම් ආයතනයක් ලෙස බලය ලත් සහ Europay, මාස්ටර් කාඩ්, වීසා (EMV) සහ PCI-භාවිතකලහැකි සහතික වන අතර, ගෙවීම් වැඩිම ආරක්ෂක ප්රමිතීන් අනුව සකස් කරන බව සහතික කර ඇත.

යාපනයට ඇද

සියලු ජාත්යන්තර ක්රෙඩිට් හා ඩෙබිට් කාඩ් පත් (වීසා, මාස්ටර් කාඩ්, VPay, Maestro, ඇමරිකන් එක්ස්ප්රස්) පිළිගන්නවා. තවද, SumUp දැන් රටවල් 31 ක් හා ඡන්ද ගණන් කිරීමේ දී සිය ජංගම කාඩ් රීඩර් විසඳුමක් ඉදිරිපත්!

ගැළපෙන විදිහට

ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් ඉදිරිපත් නොවේ ද? SumUp ඔබට දුරස්ථ ගෙවීම් භාර ගැනීමට ඉඩ, අතථ්ය පර්යන්තය හැකියාව ලබා දෙයි. මීට අමතරව, අප කාඩ් ගෙවීම් යෙදුම ඔබට ගනුදෙනුකරුවන් ගෙවීම් වේදිකාව දෙසට සබැඳියක් සහිත SMS යැවිය හැකි ය.

වගකීමක්

ඔබ ක්රෙඩිට් කාඩ් පාඨකයා අවශ්ය සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාස නෑ? අපගේ දින 30 මුදල් ආපසු ගෙවීමටද සමග ඔබ එය උත්සාහ කරන්න. සෑම දිනකම කාඩ් ගෙවීම් පිළිගැනීමට අවශ්ය නැත්තේ ඇයි? කිසිදු මාසික ගාස්තුවක්, කරදර යුතු නැත. එය හුදෙක් බව ඉතා පහසුය.

INTUITIVITY

එක් යෙදුම. එක් ජංගම කාඩ් රීඩර්. සමඟ අමුත්තන් අත්සන් මිනිත්තු 5 ගනී. කිසිදු ලිපි ලේඛන, සහතික.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න:
www.sumup.co.uk
www.sumup.ie
තවත් කියවන්න
හකුළන්න
4.1
මුළු වශයෙන් 19,545
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

- General bug fixes and stability improvements
තවත් කියවන්න
හකුළන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2019 ජූලි 15
තරම
11M
ස්ථාපන
1,000,000+
වත්මන් අනුවාදය
1.100.3
Android අවශ්‍යයි
4.1 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
SumUp
©2019 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.