KakaoTalk: Free Calls & Text
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
(1.587.325)

Đánh giá

Tính năng mới
[v4.3.6]
• Đã sửa lỗi
[v4.3.5]
• Chọn để chỉ nhận tin nhắn trò chơi từ bạn bè. Trong mục Xem thêm > Cài đặt > Cài đặt Tin nhắn Trò chơi
• Đã thêm tính năng Không làm phiền. Dưới mục Xem thêm > Cài đặt > Không làm phiền
• Các bộ lọc tăng cường cho việc chỉnh sửa ảnh
• Các thiết kế mới dành cho hình nền phòng chat của bạn
• Cài đặt âm thông báo cho các phòng chat cá nhân
• Chủ đề của bạn bè giờ được hiển thị trong hồ sơ mini

Tương tự

Thông tin thêm từ nhà phát triển