K PLUS

137,966
Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明を英語 (アメリカ合衆国)に戻す

K PLUS แอปยอดนิยมจากธนาคารกสิกรไทย ใช้ง่าย ปลอดภัย รู้ใจทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

ง่าย ใครๆ ก็ใช้
• ดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• โอน เติม จ่าย ได้ง่ายๆ จบในปุ่มเดียว
• ขอ Statement ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 12 เดือน
• ถอนเงินผ่านตู้ K-ATM ไม่ต้องใช้บัตร เพียงแค่สแกน QR Code
• ปรับเปลี่ยนวงเงิน โอน ถอน สำหรับบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มได้ทันที
• ซื้อ-ขายกองทุนรวม และดูภาพรวมสินทรัพย์ (MyPort)
• ขอสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันที
• ซื้อประกันการเดินทาง เลือกแผนได้หลากหลาย กรมธรรม์ส่งตรงถึงอีเมลคุณ

รู้ใจมากกว่าเดิม
• K+ TODAY แนะนำธุรกรรมรู้ใจ ให้คุณไม่พลาดเรื่องสำคัญ
• ME MODE รวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น บัตรสมาชิก รายการสั่งซื้อ ร้านค้าโปรด รายการตั้งโอนล่วงหน้า รายการโปรด และสรุปยอดใช้จ่าย

ปลอดภัย ใช่เลย
• ตรวจสอบสลิปง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
• แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวบัญชี
• สลิปบันทึกลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ

คัดสรรพิเศษ เพื่อคุณ
• K+ Market ให้คุณช้อปง่ายได้ทุกที่ พร้อมดีลพิเศษสำหรับคุณ
• ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตแลกซื้อสินค้าและบริการ ครั้งแรกที่นี่

K PLUS – a top downloaded mobile banking app from KASIKORNBANK that helps you manage your life easily, and it's smarter than ever before.

Easy to use
• Review your balance and account activity 24/7.
• Money transfer, bill payment, top-up – all in one button.
• Request your statement up to previous 12 months and receive it instantly in your mailbox.
• Cardless cash withdrawal at K-ATM via QR Code.
• Adjust transfer, withdrawal, and spending limits for your debit card/ ATM card in a second.
• Buy-sell your mutual funds and see overview of your assets.
• Apply for or get pre-approved personal loans, and review your loans.
• Get travel insurance and have your insurance policy delivered in seconds.

Smarter than ever
• K+ TODAY recommends your most important transactions so that you never forget to complete them.
• ME MODE where you can view and manage your member cards, product orders, favorite shops, transaction schedules, favorite transactions and expense summary in one area.

More secure
• Get notified of all your financial activities.
• Verify e-Slips on the go.
• Auto save e-Slips on your mobile gallery.

Special for you
• K+ Market lets you shop faster than ever with promotions and special deals from your favorite shops.
• Redeem your credit card points to pay for your order at K+ Market.
K PLUSは、あなたに喜んでもらえますか?はい、ありがとうございます。

ง่ายใครๆก็ใช้
•24時間以内にご連絡ください
•โอนเติมจ่ายได้ง่ายๆจบในปุ่มเดียว
•声明声明✧หลังได้สูงสุดถึง12เดือน
•K-ATMのไม่ต้องใช้บัตรเพียงแค่สอกนQRコード
•ปรับเปลี่ยนวงเงินโอนถอนสำหรับบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มได้ทันที
•ซื้อ - ขายกองทุนรวมและดูภาพรวมสินทรัพย์(MyPort)
•สอนเชื่อและรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันที
•ซื้อประกันการเดินาเลือกแผนได้หลากหลยยกรมธรร์ส่งตรงถึงอีเมลคุณ

รู้ใจมากกว่าเดิม
•K + TODAYで商品をお楽しみくださいธุรกรรมรู้ใจให้คุณไม่พลาดเรื่องสำคัญ
•私のモードรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่นบัตรสมาชิกรายการสั่งซื้อร้านค้าโปรดรายการตั้งโอนล่วงหน้ารายการโปรดและสรุปยอดใช้จ่าย

เลอดภัยใช่เลย
•ตรวจสอบสลิปง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
•แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวบัญชี
•สลิปบันทึกลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติิ

คัดสรรพิเศษเพื่อคุณ
•K + Marketให้คุณช้อปง่ายได้ทุกที่พร้อมดีลพิเิไทสำหรับคุณ
•ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตแลกซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกที่นี่

K PLUS - あなたが簡単にあなたの人生を管理するのに役立つKASIKORNBANKのトップダウンロードのモバイルバンキングアプリです。これまで以上にスマートです。

使いやすい
•あなたの残高と口座の活動を24時間いつでも見直します。
•送金、請求書支払い、トップアップ - ワンボタンですべて。
•過去12ヶ月以内に明細書を要求し、すぐにメールボックスで受け取る。
•QRコードによるK-ATMでのカードレス現金引き出し。
•デビットカード/ ATMカードの譲渡限度額を1秒以内に調整します。
•購入したミューチュアルファンドを売却し、資産の概要を確認する。
•事前に承認された個人ローンを申請するか、または取得し、ローンを確認します。
•旅行保険を取得し、数秒で保険契約を送付してください。

これまで以上にスマートに
•K + TODAYは最も重要な取引を忘れずに完了するように推奨しています。
•MEモードでは、会員カード、商品注文、お気に入りのお店、取引スケジュール、お気に入りの取引、および費用の要約を1つのエリアで表示および管理することができます。

より安全に
•すべての財務活動について通知を受ける。
•外出先でe-スリップを確認する。
•モバイルギャラリーに電子スリップを自動保存します。

あなたのための特別な
•K +マーケットでは、お気に入りのお店からのプロモーションや特別なお得な情報で、以前よりも迅速にショッピングすることができます。
•K +マーケットでのご注文の代金を支払うために、クレジットカードのポイントを交換してください。
もっと見る
4.3
137,966 件(合計)
5
4
3
2
1
読み込み中...

新機能

รู้ใจมากขึ้น
• สมัครบัตร The 1 ไม่ต้องกรอกข้อมูล รับสิทธิประโยชน์ทันที
• ตรวจสอบคะแนน AIS Point
• สแกน QR เพื่อบริจาคผ่านโครงการ e-Donation และขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

Even Better Now
• Register The 1 and get more privileges
• Check AIS Point on the go
• Scan an e-Donation QR code and instantly apply for tax deduction
もっと見る

追加情報

更新日
2018年11月14日
サイズ
48M
インストール
10,000,000+
現在のバージョン
5.0.1
Android 要件
5.0 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
提供元
KASIKORNBANK PCL.
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について|地域: アメリカ合衆国言語: 日本語
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。