Llama - Location Profiles

23.480
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Tired of your phone buzzing in the middle of the night? Annoying your colleagues by having your phone blast out your ringtone at work? You need Llama!

Llama is a Location Aware Mobile App

Contents:
- Intro
- In-app purchases for donations
- Comments
- Permissions
- Uninstalling

****
* INTRO
Llama uses phone masts to determine your location, so that you can change your ringer, vibrate and ringtones depending on where you are as well as the time of day. Llama provides you with sound profiles so you can quickly switch between quiet, loud, silent and normal sound settings. You can set your family, partner and children to ring even if your phone is set to silent! You can create events and home screen shortcuts to manage your sound profiles and more:

-Silence your phone at work
-Turn your Bluetooth on ready to connect your headset for a morning run
-Set your phone quiet when it's late at night and you haven't gone out
-Start the music player when a headset is connected

Llama can also do:
4G
APN
Accounts Sync
Airplane Mode
Bluetooth
Car mode
GPS (before Android 2.3 only or Cyanogenmod)
Haptic Feedback
Kill Applications (also force-kill with root privileges)
Play, pause and other media buttons
Mobile Data (before Android 2.3 only)
Reboot
Run apps
Run shortcuts
Screen brightness
Screen lock PIN/password
Set Llama variables
Speakerphone
Screen on and off
Screen timeout
USB storage
Vibrate
Wallpaper
Wifi
Wifi hotspot
Wifi sleep policy

Create events based off:
Airplane mode
Battery level
Bluetooth devices
Calendar events
Car mode
Charging
Day of the week
Current locations
Headset
Llama variable
Music playback (stock Android only, requires third party developer support)
Phone start up and shut down
Screen on and off
Time of day
Wifi networks

NOTE: Since GPS is not used, the location tracking is limited to the number of phone masts in your area. This will work best if you live in a populated area. If your home and work are covered by the same phone masts, you can try using the experimental Wifi-based location tracking. If that still doesn't work, you can remove the enter/exit conditions to make time-based profiles.

****
* IN-APP PURCHASES
IAPs are only for donations if you like using Llama. You are not forced to use them, and if you do choose to donate no changes actually happen in the app

****
* COMMENT RESPONSES/RANTS
I can't reply directly to your comments! If you vote 1 star, please say why, otherwise I can't fix it. Please email me about any questions, bugs and suggestions!
- Jelly Bean DOES NOT have a system volume anymore! Don't expect Llama to change something that doesn't exist! Blame Google.
- If it Force Closes, please email me the /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Don't blame Llama for the lack of your operator's phone masts in your area. You can still use Llama with the experimental location methods, or time-based events

****
* PERMISSIONS
-Read your calendar (aka 'Your personal information') for any calendar conditions you set up
-A bug/feature of Android means Llama also has to have the write calendar permission, but it doesn't actually write anything nor send invite emails
-Your accounts so it can run an account sync if your events say so
-Write to your SD card to import/export your area, events and profiles, and to write error logs
-Call-state and read contacts to let you choose which of your contacts can still ring even when silent
-Llama DOES NOT have internet permission. Your data isn't going anywhere
-This app uses the Device Administrator permission. You will be prompted for permission when using the Screen Off or Lock Screen Password actions
-This app uses Accessibility services. You will be prompted for permission when using the App Notification Icon conditio

****
* UNINSTALLING
-If you've used screen off or screen password actions, go to Settings > Security > Device Administrators, untick Llama from the list, then uninstall
Moe van uw telefoon zoemen in het midden van de nacht? Vervelend uw collega's door het hebben van je telefoon blast uit je ringtone op het werk? Je moet Llama!

Llama is een Location Aware Mobile App

Inhoud:
- Intro
- In-app aankopen voor donaties
- Commentaar
- Machtigingen
- verwijderen

****
* INTRO
Llama gebruikt zendmasten om uw locatie te bepalen, zodat u uw beltoon, trillen en ringtones kan veranderen, afhankelijk van waar je bent, evenals de tijd van de dag. Lama geeft u met geluid profielen, zodat u snel kunt schakelen tussen stil, luid, stil en normale geluidsinstellingen. U kunt uw familie, partner en kinderen te laten overgaan, zelfs als uw telefoon is ingesteld op stil! U kunt evenementen en snelkoppelingen in het startscherm aan uw geluid profielen en meer te beheren:

-Silence uw telefoon op het werk
-Zet uw Bluetooth op klaar om uw headset aan te sluiten voor een ochtend run
-Stel uw telefoon stil wanneer het 's avonds laat en je hebt niet naar buiten gegaan
-Start de muziekspeler wanneer een headset is aangesloten

Lama kan dit ook doen:
4G
APN
accounts Sync
Vliegtuigmodus
Bluetooth
auto-modus
GPS (voor Android 2.3 alleen of CyanogenMod)
haptische feedback
Dood Applications (ook geforceerd doden met root-rechten)
Afspelen, pauze en andere media knoppen
Mobile Data (voor Android 2.3 only)
reboot
run apps
run snelkoppelingen
Scherm helderheid
Screen PIN-code en / of wachtwoord
Set variabelen Llama
speakerphone
Scherm aan en uit
time-out scherm
USB opslag
Trillen
Behang
Wifi
Wifi hotspot
Wifi slaapbeleid

Maak gebeurtenissen gebaseerd off:
Vliegtuigmodus
Batterijniveau
Bluetooth-apparaten
Kalender events
auto-modus
Opladen
Dag van de week
huidige locaties
koptelefoon
Llama variabele
Muziek afspelen (stock Android alleen vereist van derden ondersteuning voor ontwikkelaars)
Telefoon opstarten en afsluiten
Scherm aan en uit
Tijdstip
wifi-netwerken

OPMERKING: Omdat GPS niet wordt gebruikt, wordt de location tracking beperkt tot het aantal zendmasten in uw omgeving. Dit werkt het beste als u in een bevolkt gebied wonen. Als uw huis en werk worden gedekt door de dezelfde telefoon masten, kunt u proberen met behulp van de experimentele-Wifi gebaseerd location tracking. Als dat nog steeds niet werkt, kunt u op de enter / exit voorwaarden te verwijderen om op tijd gebaseerde profielen te maken.

****
* IN-APP AANKOPEN
IAP's zijn alleen voor donaties als je met behulp van de Lama. U bent niet gedwongen om ze te gebruiken, en als je ervoor kiest om geen wijzigingen te doneren daadwerkelijk gebeuren in de app

****
* COMMENT REACTIES / rants
Ik kan niet direct reageren op je reacties! Als je stem 1 ster, dan kunt u zeggen waarom, anders kan ik het niet maken. Stuur een mail naar me over eventuele vragen, bugs en suggesties!
- Jelly Bean NIET een systeem volume hebben meer! Verwacht niet Llama om iets dat niet bestaat veranderen! Blame Google.
- Als het Force sluit, kunt u mij het /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Niet de schuld Lama voor het gebrek aan zendmasten van uw operator in uw omgeving. U kunt nog steeds Llama met de experimentele locatie methoden, of op tijd gebaseerde gebeurtenissen

****
* PERMISSIONS
-Lees uw agenda (aka 'Uw persoonlijke gegevens') voor een kalenderjaar voorwaarden die u ingesteld
-Een bug / eigenschap van Android betekent Llama heeft ook de schrijfsnelheid kalender toestemming te hebben, maar het niet echt iets schrijven noch uitnodiging verzenden van e-mails
-Uw accounts, zodat het kan een account sync lopen als je evenementen zeggen
-Schrijf naar uw SD-kaart te importeren / exporteren uw omgeving, evenementen en profielen, en error logs te schrijven
-Bel-state en lees contacten om u te laten kiezen welke van je contacten nog steeds bellen zelfs als stil
-Llama heeft geen internetfaciliteiten toestemming. Uw gegevens worden nergens heen
-Dit app maakt gebruik van de Device Administrator toestemming. U wordt gevraagd om toestemming wanneer u het scherm uit of Lock Screen Password acties
-Deze app maakt gebruik van Toegankelijkheidsservices. U wordt gevraagd om toestemming bij gebruik van de App Notification Icon conditio

****
* VERWIJDEREN
-Als je scherm uit of het scherm wachtwoord acties hebt gebruikt, ga je naar Instellingen> Beveiliging> Device Administrators, untick Llama in de lijst, vervolgens te verwijderen
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,5
23.480 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Remove donation IAPs
Notification action now expands variables
Don't crash when decoding a dodgy Locale Plugin intent


PREVIOUS CHANGES:
Llama? button contains all menu items (for phones that do not have a 3-dot menu button)

Fat Llama? Goto the website for small version
Meer informatie

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
23 oktober 2014
Grootte
2,6M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
1.2014.10.23.0945
Android vereist
2.1 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
KebabApps
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.