Kids Place - Parental Control

Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Kids Place is an app created for parents who want to control their children's activity and Screen Time on phones and tablets. Kids Mode parental control features give parents lot of flexibility on how to configure their phone and tablets to limit screen time; block ads and in-appropriate content.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID
With Kids Place, you decide which app and tool can be accessed by your children, so they can have fun online in the safest and most convenient way. Our advanced and versatile parental control app enables the easiest & most efficient kids lock and Screen Time controls.


Have you set a limit on your children's phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app in kids lock mode on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on theirs phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ This parental control software allows you to select all apps they can use and restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play and don't allow new apps download while you let your kids play

Are free wifi zones useful for you but a nightmare when trying to keep your children safe online?

✓ With Kids Place you can disable all wireless signals and lock unwanted functions for your child

Keeping up with the times and technologies is fine, but with moderation

✓ You can set a timer to limit the use of the phone or just some apps by children and control their screen time when you can’t stand by your kids to watch over their phone usage.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Thanks to this app in kids mode, working on Samsung, Huaweii, Lg on Android systems, children cannot bypass parental control settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app


With the Free version you can:

✓ Limit apps accessible from the device

✓ Activate Kids Place on unlimited devices

✓ Have a 24/7 support

Kids Place also offers a premium paid version that allows you to reach a higher level of control.

With the Premium version you can also:

✓ Create custom user profiles based on the child you hand over the phone to.
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.

✓ Change the name of the app and run it in the background, preventing your child from feeling too controlled

✓ Be sure to automatically restart the app every time the device is turned on
✓ Block app uninstall and protect your PIN

The Premium feature is particularly suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, and so on).

★This app uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents wants to tamper proof the app for kids.


Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to web browsing and online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Mjesto za djecu je aplikacija stvorena za roditelje koji žele kontrolirati aktivnosti svoje djece i zaslonsko vrijeme na telefonima i tabletima. Značajke za roditeljsku kontrolu dječji način daju roditeljima veliku fleksibilnost u načinu konfiguriranja telefona i tableta za ograničavanje vremena na zaslonu; blokirati oglase i neadekvatan sadržaj.

B> IZRADITE SIGURNO OKRUŽENJE ZA VAŠA KID
S dječjim mjestom možete odlučiti kojoj se aplikaciji i alatu može pristupiti vaša djeca, kako bi se mogli zabaviti na internetu na najsigurniji i najprikladniji način. Naša napredna i svestrana aplikacija roditeljske kontrole omogućuje najlakše i najučinkovitije zaključavanje djece i kontrole zaslona.


Jeste li postavili ograničenje upotrebe telefona za djecu, ali oni još uvijek traže da koriste vaše?

✓ Aplikaciju možete pokrenuti u načinu zaključavanja za djecu na uređaju kada mu ga predate ili se može instalirati izravno na njihov telefon.

Želite li ograničiti pristup određenim aplikacijama koje ne smatrate prikladnim za njihovu dob?

Ovaj softver za roditeljsku kontrolu omogućuje vam odabir svih aplikacija koje mogu koristiti i ograničavanje pristupa tim aplikacijama samo kada posudite svoj telefon

Jeste li zabrinuti da vaša djeca mogu slučajno preuzeti plaćene aplikacije ili kupiti kredite za igru?

✓ Aktivirajte opcije blokiranja za kupnju putem usluge Google Play i nemojte dopustiti preuzimanje novih aplikacija dok pustite djecu da se igraju

Jesu li besplatne WiFi zone korisne za vas, ali noćna mora kada pokušavate zadržati svoju djecu sigurnom na internetu?

S Kids Place možete onemogućiti sve bežične signale i zaključati neželjene funkcije za vaše dijete

Praćenje vremena i tehnologija je u redu, ali s umjerenošću

✓ Možete postaviti vremensko ograničenje za ograničavanje korištenja telefona ili samo nekih aplikacija od strane djece i kontrolirati njihovo vrijeme na zaslonu kada ne možete stajati pored svoje djece kako biste mogli pratiti njihovo korištenje telefona.

Mislite da ste pametni, ali se bojite da su vaša djeca još više?

Zahvaljujući ovoj aplikaciji u načinu za djecu, radeći na Samsungu, Huaweii, Lg na Android sustavima, djeca ne mogu zaobići postavke roditeljske kontrole niti izbrisati aplikaciju. Prilikom prvog pokretanja morate postaviti PIN: bez toga neće biti moguće izaći ili izbrisati aplikaciju


Uz besplatnu inačicu možete:

✓ Ograničite aplikacije dostupne s uređaja

✓ Aktivirajte Kids Place na neograničenim uređajima

✓ Podrška 24/7

Kids Place također nudi premium plaćenu verziju koja vam omogućuje da dostignete višu razinu kontrole.

Uz Premium verziju možete:

✓ Napravite prilagođene korisničke profile na temelju djeteta kojem ćete predati telefon.
✓ Postavite dnevno tajmer za telefon ili za pojedinačne aplikacije kako biste kontrolirali vrijeme na zaslonu.

✓ Promijenite naziv aplikacije i pokrenite je u pozadini, sprječavajući da se vaše dijete osjeća previše kontrolirano

✓ Provjerite jeste li automatski ponovno pokrenuli aplikaciju svaki put kad se uređaj uključi
✓ Blokiraj aplikaciju i deinstaliraj svoj PIN

Značajka Premium posebno je prikladna kada se Kids Place instalira izravno na telefone vaše djece. Dobro korištenje Premium verzije može se dogoditi iu slučaju poslovnih telefona ili onih koji su povezani s profesionalnom upotrebom, ako se žele koristiti samo određene funkcije (pozivi, korištenje ili instaliranje aplikacija itd.).

★ Ova aplikacija koristi dopuštenje administratora uređaja. To je potpuno neobavezno, ali se traži u slučaju da roditelji žele zaštititi aplikaciju za djecu.


Zahvaljujući komplementarnim proizvodima koji se mogu jednostavno integrirati s programom Kids Place, roditeljska se kontrola može proširiti i na pregledavanje weba i gledanje videozapisa na mreži:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Pročitajte više
Sažmi
4,1
Ukupno 32.074
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Added support for Android Q (10)
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
14. rujna 2019.
Veličina
Razlikuje se ovisno o uređaju
Instalacije
1.000.000+
Trenutačna verzija
Razlikuje se ovisno o uređaju
Zahtijeva Android
Razlikuje se ovisno o uređaju
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
0,99 USD – 19,99 USD po stavci
Ponuditelj
kiddoware
Razvojni programer
1314 E. Calle De Arcos, Tempe, AZ, 85284 USA.
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.