Kids Place - Parental Control

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Kids Place is an app created for parents who want to control their children's activity and Screen Time on phones and tablets. Kids Mode parental control features give parents lot of flexibility on how to configure their phone and tablets to limit screen time; block ads and in-appropriate content.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID
With Kids Place, you decide which app and tool can be accessed by your children, so they can have fun online in the safest and most convenient way. Our advanced and versatile parental control app enables the easiest & most efficient kids lock and Screen Time controls.


Have you set a limit on your children's phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app in kids lock mode on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on theirs phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ This parental control software allows you to select all apps they can use and restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play and don't allow new apps download while you let your kids play

Are free wifi zones useful for you but a nightmare when trying to keep your children safe online?

✓ With Kids Place you can disable all wireless signals and lock unwanted functions for your child

Keeping up with the times and technologies is fine, but with moderation

✓ You can set a timer to limit the use of the phone or just some apps by children and control their screen time when you can’t stand by your kids to watch over their phone usage.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Thanks to this app in kids mode, working on Samsung, Huaweii, Lg on Android systems, children cannot bypass parental control settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app


With the Free version you can:

✓ Limit apps accessible from the device

✓ Activate Kids Place on unlimited devices

✓ Have a 24/7 support

Kids Place also offers a premium paid version that allows you to reach a higher level of control.

With the Premium version you can also:

✓ Create custom user profiles based on the child you hand over the phone to.
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.

✓ Change the name of the app and run it in the background, preventing your child from feeling too controlled

✓ Be sure to automatically restart the app every time the device is turned on
✓ Block app uninstall and protect your PIN

The Premium feature is particularly suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, and so on).

★This app uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents wants to tamper proof the app for kids.


Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to web browsing and online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Kinderplekken is een app die is gemaakt voor ouders die de activiteit van hun kinderen en de schermtijd op telefoons en tablets willen regelen. Kindermodus functies voor ouderlijk toezicht geven ouders veel flexibiliteit bij het configureren van hun telefoon en tablets om de schermtijd te beperken; blokkeer advertenties en in-gepaste inhoud.

🔒 EEN VEILIGE OMGEVING VOOR UW KID CREËREN
Met Kids Place beslist u welke app en tool toegankelijk zijn voor uw kinderen, zodat zij op de veiligste en handigste manier online plezier kunnen hebben. Onze geavanceerde en veelzijdige app voor ouderlijk toezicht maakt de eenvoudigste en meest efficiënte functies voor kinderen blokkeren en Schermtijd instellen.


Heb je een limiet gesteld aan het gebruik van je kindertelefoon, maar ze vragen je nog steeds om het jouwe te gebruiken?

✓ U kunt de app in de kindervergrendelmodus op uw apparaat starten wanneer u deze aan hen overhandigt of direct op hun telefoon installeren.

Wil je de toegang tot bepaalde apps beperken, wat je niet geschikt vindt voor hun leeftijd?

✓ Met deze software voor ouderlijk toezicht kunt u alle apps selecteren die zij kunnen gebruiken en de toegang tot deze apps beperken wanneer u uw telefoon uitleent

Ben je bang dat je kinderen per ongeluk betaalde apps kunnen downloaden of credits kunnen kopen voor een game?

✓ Activeer blokkeeropties voor aankopen van Google Play en sta het downloaden van nieuwe apps niet toe terwijl u uw kinderen laat spelen

Zijn gratis wifi-zones handig voor jou, maar een nachtmerrie als je je kinderen online wilt beschermen?

✓ Met Kids Place kunt u alle draadloze signalen uitschakelen en ongewenste functies voor uw kind blokkeren

Het bijhouden van de tijden en technologieën is prima, maar met mate

✓ U kunt een timer instellen om het gebruik van de telefoon of slechts enkele apps van kinderen te beperken en hun schermtijd regelen wanneer u uw kinderen niet kunt helpen om over hun telefoongebruik te waken.

Denk je dat je slim bent, maar ben je bang dat je kinderen nog meer zijn?

✓ Dankzij deze app in de kindermodus, werkend aan Samsung, Huaweii, Lg op Android-systemen, kunnen kinderen de instellingen voor ouderlijk toezicht niet omzeilen, noch de app verwijderen. Bij de eerste lancering moet je een pincode instellen: zonder dat is het onmogelijk om de app te sluiten of te verwijderen


Met de gratis versie kunt u:

✓ Beperk apps die toegankelijk zijn vanaf het apparaat

✓ Activeer Kids Place op onbeperkte apparaten

✓ Heb 24/7 ondersteuning

Kids Place biedt ook een premium betaalde versie waarmee u een hoger niveau van controle kunt bereiken.

Met de Premium-versie kunt u ook:

✓ Maak aangepaste gebruikersprofielen op basis van het kind aan wie u de telefoon doorgeeft.
✓ Stel een dagelijkse timer in voor de telefoon of voor afzonderlijke apps om hun schermtijd te regelen.

✓ Verander de naam van de app en voer deze uit op de achtergrond, zodat uw kind zich niet te beheerst voelt

✓ Zorg ervoor dat u de app automatisch opnieuw start telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
✓ Blokkeer het deïnstalleren van apps en bescherm je pincode

De Premium-functie is met name geschikt als Kids Place rechtstreeks op de telefoons van uw kinderen is geïnstalleerd. Een goed gebruik van de Premium-versie kan ook gebeuren in het geval van zakelijke telefoons of apparaten die zijn gekoppeld aan professioneel gebruik, als alleen bepaalde functies moeten worden gebruikt (oproepen, gebruik of installatie van apps, enzovoort).

★ Deze app maakt gebruik van de toestemming van de Device Administrator. Dit is volledig optioneel, maar wordt gevraagd als de ouders de app voor kinderen willen manipuleren.


Dankzij aanvullende producten, die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met Kids Place, kan ouderlijk toezicht ook worden uitgebreid naar surfen op het web en online video's bekijken:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
38.106 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

Added remote reporting dashboard features for parents
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
4 juni 2020
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
5.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 59,99 per item
Aangeboden door
kiddoware
Distributieovereenkomst
1314 E. Calle De Arcos, Tempe, AZ, 85284 USA.
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.