Kids Place Parental Controls

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Kids Place is a screen time limit & parental controls app created for parents who want to control their children's activity & screen time on phones & tablets.

Kids Mode, Screen Time Limit & Child Lock parental control features give parents a lot of flexibility on how to configure their phone/tablets to limit screen time; block ads & in-appropriate content.

Family Link Parental Controls App allows you to digital ground rules for your children whilst guiding them as they learn, play, & explore online.

Child Security App - full-featured, free parental control app on Google Play to manage family time & secure kids zone for a safe family.

This kids mode app & screen time limiter app creates a special kid area for your child where parents can manage your kids' screen time, lock samsung, realme, oppo, & other android devices, set time limit on app usage, & website control. Use this kids mode app free to limit phone usage via child lock & screen time limit.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID

You decide which app can be accessed by your children to secure kids in the safest & most convenient way. This versatile free parental control app enables the easiest & most efficient Kids zone, Child Lock & Screen Time controls.

Have you set a limit on your kids' phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app in kids lock mode on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on their phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ This screen time limiter & parental control app free allows you to select all apps they can use & restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play & don't allow new apps download while you let your kids play

Want to disable internet access for your kids?

✓ With Kids Place Screen Time Limit you can disable wireless signals & provide - internet safety for kids!

✓ You can set a screen timer to limit the use of the phone or just some apps by children & control their screen time when you can’t stand by your kids to watch over their phone usage.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Thanks to this app in kids mode, working on Samsung, Huawei, LG Android devices, children cannot bypass parental control on Google settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app

Kids Place Free Features:

✓ Child Friendly Launcher with child lock
✓ Control what apps are visible and accessible by kids
✓ Block unapproved apps

Kids Place Premium Features:

✓ Create custom user profiles
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.
✓ Change the name of the app & run it in the background
✓ Be sure to automatically restart it every time the phone is turned on
✓ Block app uninstall & protect your PIN

Kids Place Premium is suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, & so on).

★This kids launcher application uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents want to tamper proof the app for kids.

Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to safe search web browsing & online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Kids Place is een app voor schermtijd en ouderlijk toezicht die is gemaakt voor ouders die de activiteit en schermtijd van hun kinderen op telefoons en tablets willen beheren.

Kindermodus, schermtijdlimiet en kinderslot functies voor ouderlijk toezicht geven ouders veel flexibiliteit bij het configureren van hun telefoon/tablets om de schermtijd te beperken; advertenties en ongepaste inhoud blokkeren.

Met de Family Link-app voor ouderlijk toezicht kunt u de basisregels voor uw kinderen digitaal gebruiken terwijl u ze begeleidt bij het online leren, spelen en ontdekken.

Child Security App - volledige, gratis app voor ouderlijk toezicht op Google Play om de gezinstijd te beheren en de kinderzone te beveiligen voor een veilig gezin.

Deze app voor kindermodus en app voor schermtijdbegrenzer creëert een speciaal kindergedeelte voor uw kind waar ouders de schermtijd van uw kinderen kunnen beheren, Samsung, realme, oppo en andere Android-apparaten kunnen vergrendelen, een tijdslimiet kunnen instellen voor app-gebruik en websitecontrole. Gebruik deze gratis app voor kindermodus om het telefoongebruik te beperken via kinderslot en schermtijdlimiet.

🔒CREER EEN VEILIGE OMGEVING VOOR JE KIND

U bepaalt welke app uw kinderen kunnen gebruiken om kinderen op de veiligste en handigste manier te beveiligen. Deze veelzijdige gratis app voor ouderlijk toezicht maakt de eenvoudigste en meest efficiënte kinderzone, kinderslot en schermtijdbediening mogelijk.

Heb je een limiet ingesteld voor het telefoongebruik van je kinderen, maar ze vragen nog steeds om de jouwe te gebruiken?

✓ U kunt de app starten in de kindervergrendelingsmodus op uw apparaat wanneer u deze aan hen overhandigt, of deze kan rechtstreeks op hun telefoon worden geïnstalleerd.

Wil je de toegang beperken tot bepaalde apps die je niet geschikt vindt voor hun leeftijd?

✓ Met deze gratis app voor schermtijdbegrenzer en ouderlijk toezicht kunt u alle apps selecteren die ze kunnen gebruiken en de toegang tot deze apps alleen beperken wanneer u uw telefoon uitleent

Ben je bang dat je kinderen per ongeluk betaalde apps kunnen downloaden of credits kunnen kopen voor een game?

✓ Activeer blokkeeropties voor aankopen van Google Play en sta niet toe dat nieuwe apps worden gedownload terwijl u uw kinderen laat spelen

Wilt u internettoegang voor uw kinderen uitschakelen?

✓ Met Kids Place Screen Time Limit kun je draadloze signalen uitschakelen en internetveiligheid voor kinderen bieden!

✓ U kunt een schermtimer instellen om het gebruik van de telefoon of slechts enkele apps door kinderen te beperken en hun schermtijd te regelen wanneer u uw kinderen niet bij kunt staan ​​om hun telefoongebruik in de gaten te houden.

Je denkt dat je slim bent, maar bent bang dat je kinderen nog meer zijn?

✓ Dankzij deze app in kindermodus, die werkt op Samsung, Huawei, LG Android-apparaten, kunnen kinderen het ouderlijk toezicht op Google-instellingen niet omzeilen of de app verwijderen. Bij de eerste keer opstarten moet u een pincode instellen: zonder deze is het onmogelijk om de app af te sluiten of te verwijderen

Functies voor gratis plaatsen voor kinderen:

✓ Kindvriendelijke Launcher met kinderslot
✓ Bepaal welke apps zichtbaar en toegankelijk zijn voor kinderen
✓ Niet-goedgekeurde apps blokkeren

Premium-functies voor Kids Place:

✓ Aangepaste gebruikersprofielen maken
✓ Stel een dagelijkse timer in voor de telefoon of voor afzonderlijke apps om hun schermtijd te regelen.
✓ Wijzig de naam van de app en voer deze op de achtergrond uit
✓ Zorg ervoor dat u het automatisch opnieuw opstart telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld
✓ Blokkeer app-verwijdering en bescherm uw pincode

Kids Place Premium is geschikt wanneer Kids Place direct op de telefoons van uw kinderen is geïnstalleerd. Een goed gebruik van de Premium-versie kan ook gebeuren in het geval van zakelijke telefoons of die gekoppeld aan professioneel gebruik, als alleen bepaalde functies moeten worden gebruikt (bellen, gebruik of installatie van apps, enzovoort).

★Deze launcher-applicatie voor kinderen gebruikt de toestemming van de apparaatbeheerder. Dit is volledig optioneel, maar wordt gevraagd voor het geval ouders de app voor kinderen willen saboteren.

Dankzij complementaire producten, die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met Kids Place, kan ouderlijk toezicht ook worden uitgebreid tot veilig zoeken op het web en online videoweergave:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Meer informatie
Samenvouwen
4,0
42.532 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

* Fixed Remote Management Minor Bugs
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
14 oktober 2021
Grootte
12M
Installaties
5.000.000+
Huidige versie
3.8.18
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 79,99 per item
Aangeboden door
kiddoware
Distributieovereenkomst
1314 E. Calle De Arcos, Tempe, AZ, 85284 USA.
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.