Double Tap Screen On and Off

Tất cả mọi người
65.015
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

DoubleTap To Lock is an application help you double tap to Screen On/Screen Off

From Android 8.0 the feature "Double tap to screen on" no longer works.

[Feature]
+ Doubletap to Screen On
+ Doubletap to Screen Off only works on Home Screen and Lock Screen

[Note]
+ This app uses Accessibility services. You need to enable accessibility service to the app can catch event when having a notification and when you are staying on the home screen(the app only works on the home screen).This ONLY uses for features of the app. No other information is processed from this permission.
+ The app makes error fingerprint so you should turn off fingerprint before using this app
+ This app uses the Device Administrator permission to you can use the feature Double tap screen off.
+ Default the app use Triple Tap to Screen Off that make avoid some error related touch but you can change a number of taps in the app to Double Tap.
+ To Deactivate/Activate double tap to lock you can click the notification of this. When you are typing text on the home screen you should do this or change number of tap to avoid screen off.
+ To uninstall the app you can click the button "Uninstall" in-app or go to "System Settings—>Security—>Device Administrators" to uncheck Administrator permission for Double Tap To Lock and after uninstalling Double Tap To Lock app same as normal way. If you can't deactivate Device Administrator please try to restart your device to retry or send feedback to me to receive more support.

DoubleTap To Lock is application free. Setup and enjoy!.
If you like app don't forget rate 5 stars ★★★★★ or review. They are appreciated for me. Thank you so much

P/s: Communicate google+ groups with me https://plus.google.com/communities/103395796834097167869
DoubleTap To Lock là một ứng dụng giúp bạn nhấn đúp vào Screen On / Screen Off

Từ Android 8.0, tính năng "Nhấn đúp vào màn hình" không còn hoạt động nữa.

[Đặc tính]
+ Doubletap vào Screen On
+ Doubletap cho Screen Off chỉ hoạt động trên Màn hình chính và màn hình khóa

[Chú thích]
+ Ứng dụng này sử dụng dịch vụ Trợ năng. Bạn cần bật dịch vụ trợ năng cho ứng dụng có thể bắt sự kiện khi có thông báo và khi bạn đang ở trên màn hình chính (ứng dụng chỉ hoạt động trên màn hình chính). CHỈ này chỉ sử dụng cho các tính năng của ứng dụng. Không có thông tin nào khác được xử lý từ quyền này.
+ Ứng dụng tạo vân tay lỗi nên bạn nên tắt vân tay trước khi sử dụng ứng dụng này
+ Ứng dụng này sử dụng quyền Quản trị viên thiết bị để bạn có thể sử dụng tính năng Nhấn đúp vào màn hình.
+ Mặc định ứng dụng sử dụng Nhấn ba lần vào Tắt màn hình để tránh một số liên lạc lỗi liên quan đến lỗi nhưng bạn có thể thay đổi một số lần nhấn trong ứng dụng thành Nhấn đúp.
+ Để tắt / Kích hoạt nhấn đúp để khóa, bạn có thể nhấp vào thông báo về điều này. Khi bạn đang nhập văn bản trên màn hình chính, bạn nên thực hiện việc này hoặc thay đổi số lần nhấn để tránh tắt màn hình.
+ Để gỡ cài đặt ứng dụng, bạn có thể nhấp vào nút "Gỡ cài đặt" trong ứng dụng hoặc đi tới "Cài đặt hệ thống—> Bảo mật—> Quản trị viên thiết bị" để bỏ chọn Quyền quản trị cho Nhấn đúp để khóa và sau khi gỡ cài đặt ứng dụng Nhấn đúp vào khóa giống như bình thường đường. Nếu bạn không thể hủy kích hoạt Quản trị viên thiết bị, hãy thử khởi động lại thiết bị của bạn để thử lại hoặc gửi phản hồi cho tôi để nhận thêm hỗ trợ.

DoubleTap To Lock là ứng dụng miễn phí. Thiết lập và tận hưởng !.
Nếu bạn thích ứng dụng đừng quên tỷ lệ 5 sao ★★★★★ hoặc đánh giá. Họ được đánh giá cao đối với tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều

P / s: Liên lạc google + nhóm với tôi https://plus.google.com/communities/103395796834097167869
Đọc thêm
Thu gọn
4,1
Tổng 65.015
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Fixed bug for the screen off shortcut on Android 9.0
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
16 tháng 6, 2019
Kích thước
3,1M
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
1.1.2.6
Cần có Android
4.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Kimcy929
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.