Yum-Yum Bokstäver

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Orolig över hur din son eller dotter ska lära sig att skriva? Låt en larv eller snöflinga lära dem! Yum-Yum Bokstäver ger barn en hjälpande hand i skrivadets värld.

Denna ”smarta” app är färglad och full av positiv uppmuntring. Ditt barn kommer att lära sig genom att leka! De väljer mellan att skrapa ett mönster på en frostig vindruta, eller att mumsa sig igenom löv och frukt för att forma rätt bokstav. Som förälder kan du dessutom påverka om appen följer alfabetisk ordning eller om de är sorterade efter bedömd svårighetsgrad, samt hur lika varandea de är.

Efter att ha klarat av ett antal bokstäver får ditt barn en belöning – de kan hjälpa larven att utvecklas till en vacker fjäril, eller få söfligan att forma juvelliknande iskristaller. Även dessa minispel hjälper till med att utveckla barnets motorik, och samtidigt har de roligt!

INNEHÅLL

Vad barn älskar:
• Vänliga, uppmuntrande karaktärer att guida dem genom spelet
• Multi-sensorisk adutiv och visuell feedback meda du skriver
• Generös beröm för varje försök
• Kreativa tema-spel för att fira framgågar
• Inga betyg eller straff för misstag
• Välkommande och uppmuntrande grafik, musik, och professionell berättarröst för att få rätt stämning

+++ Viktigt för föräldrar och lärare! +++

• Olika undervisingsmetoder
- REKOMMENDERAS: Välj grupper av bokstäver sorterade efter hur lika de är varandra, samt hur svåra de är att skriva.
- ALFABETISKT Låter dig välja vilken bokstav som skall skrivas.

• EASY mode (lätt svårighetsgrad) för nybörjare, och för barn med särskilda behov. Extra uppmuntrande, samt svårighetsgraden ökar ej till steg tre på övningarna.

• Spela upp videon av hur ditt barn skriver bokstäver i Föräldrahörnan (på statistikfliken för varje elev) för att följa skrivhastigheten och bokstavsskapande med 3 markerade typer av fel.

• Varierande svårighetsgrader där uppmaning och hjälp gradvis minskar varje gång. I steg ett är dte viktigaste att hitta startpunkten, i steg två skall de hålla sig inom linjerna, och i steg tre skall de kunna skriva bokstaven korrekt (med alla segment i rätt ordning) utan att fingret lämnar skärmen.

• Detta lär barnen att från början skriva alla bokstäver korrekt, och skulle de glömma hur så finns det direkt en ”lärare” som kan påminna.

• Inbyggda minnispel som uppmuntrar barnen att fortsätta

• Detaljerade framstegsrapporter låter lärare eller förälder få en full inblick i barnets utveckling

• Plats för upp till 30 elevprofiler med personliga inställningar tillgängligt för var och en.

• Förmåga att individuellt stänga av ljudeffekter och berättarröst, samt ändra antal försök mellan minispel

• Barnsäkert utan reklam, utgående länkar, eller erbjudande att köpa saker i spelet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Besök oss: http://www.kindermatica.com
Följ oss: http://twitter.com/kindermatica
Gilla oss: http://www.facebook.com/kindermatica
Worried about how your son or daughter to learn to write? Let a caterpillar or snowflake teach them! Yum-Yum Letters gives children a helping hand in the world of writing.

This "smart" app is has cheerful and full of positive encouragement. Your child will learn by playing! They choose between scratching a pattern on a frosty windscreen, or to munch leaves or fruit to form the correct letter. As a parent, you can also affect the app follows the alphabetical order or if they are ordered by the estimated severity, and how similar they are varandea.

After passing a number of letters your child gets a reward - they can help the larva to develop into a beautiful butterfly or get söfligan shape jewel-like ice crystals. These mini-games helps to develop the child's motor skills, while they have fun!

CONTENT

What children love:
• Friendly, encouraging characters to guide them through the game
• Multi-sensory adutiv and visual feedback meda writing
• Generous praise for each trial
• Creative themed games to celebrate framgågar
• No ratings or punishment for mistakes
• Välkommande and encouraging, graphics, music, and professional narration to bring the right mood

+++ Important for parents and teachers! +++

• Different undervisingsmetoder
- RECOMMENDED: Select groups of letters sorted by how similar they are to each other, and how difficult they are to write.
- Alphabetically Lets you select which letter to be written.

• EASY mode (easy difficulty) for beginners, and for children with special needs. Extras encouraging, as well as the severity increases not to step three of the exercises.

• Play the video of how your child write letters in Parents' Corner (in the stats tab for each student) to follow the write speed and the literal creation of three selected types of errors.

• Varying levels of difficulty where the urging and assistance gradually decreases every time. In step one DTE important to find the starting point, in step two shall keep within the lines, and in step three should be able to write the letter correctly (with all segments in the right order) without your finger leaves the screen.

• This teaches children to initially writing all letters correctly, and they would forget how there is a direct "teacher" who can recall.

• Built Minni game that encourages kids to continue

• Detailed progress reports allow teachers or parents have a full insight into the child's development

• Room for up to 30 student profiles with personal settings available for each one.

• Ability to individually turn off the sound effects and narration, and change the number of attempts between the minigames

• Childproof without advertising, outbound links, or offer to buy things in the game.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Visit us: http://www.kindermatica.com
Follow us: http://twitter.com/kindermatica
Like us: http://www.facebook.com/kindermatica
Read more
Collapse
4.4
5 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

1).Förbättrat gränssnitt för Föräldrahörnan.

2). Spela upp videon av hur ditt barn skriver bokstäver i Föräldrahörnan (på statistikfliken för varje elev) för att följa skrivhastigheten och bokstavsskapande med 3 markerade typer av fel.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
November 7, 2017
Size
99M
Installs
500+
Current Version
26
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Kindermatica Ltd.
Developer
Flat 1, 117 High Street, London E13 9HH, UK
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.