Obsolete Fitness

49
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο)

Just choose among the geolocated videos from Kinomap and train! Watch your icon moving on the map and on the elevation line: your goal is to follow the rhythm of the original video.

The motor of the machine will automatically change the resistance* according to the elevation profile of the route. This way your training will be 100% realistic in the comfort and safety of your home. (If available on your fitness equipment)
*not available in the United States

You can also contribute to add your own videos, shot either:
- with the free application Kinomap Maker
- with a GPS camera
- with your usual camera and a GPS logger*

What it does:
- speed/cadence sensors, power sensors
- access to all Kinomap cycling videos posted by other users
- select by popularity, duration, positive slope, etc
- 4 panels: video / map / elevation profile / dashboard
- view your instant power, speed, slope, distance, time
- easy setup in the profiles menu
- optimized for an external display: if you have a Google Chromecast or a MHL/HDMI adapter, transfer the video, the elevation profile and dashboard to your screen and maximize the space for the map
- log your trainings

What it does NOT yet:
- export your trainings to popular online platforms
- multiplayer mode
- local download of videos for offline use
- support additional sensors such as heart rate monitor

Requirements:
- a monthly subscription to Kinomap Fitness from the Kinomap website or via an activation code

* See website to learn more about Shooting and uploading geolocated videos
Απλά επιλέξτε ανάμεσα στα geolocated βίντεο από Kinomap και το τρένο! Παρακολουθήστε το εικονίδιο σας να κινείται στον χάρτη και στη γραμμή υψόμετρο: ο στόχος σας είναι να ακολουθήσει το ρυθμό του αρχικού βίντεο.

Ο κινητήρας του μηχανήματος θα αλλάξει αυτόματα την αντίσταση * σύμφωνα με το προφίλ ανύψωση της διαδρομής. Με αυτό τον τρόπο την προπόνησή σας θα είναι 100% ρεαλιστικά στην άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού σας. (Εάν είναι διαθέσιμο για τον εξοπλισμό γυμναστικής σας)
* Δεν είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Μπορείτε, επίσης, να συμβάλουν να προσθέσετε το δικό σας βίντεο, πυροβόλησε είτε:
- Με τη δωρεάν εφαρμογή Kinomap τσάι
- Με μια φωτογραφική μηχανή GPS
- Με τη συνηθισμένη φωτογραφική μηχανή σας και ένα καταγραφικό GPS *

Τι κάνει:
- Αισθητήρες ταχύτητας / ρυθμού, αισθητήρες ρεύματος
- Πρόσβαση σε όλα τα βίντεο ποδηλασία Kinomap δημοσιεύτηκε από άλλους χρήστες
- Επιλέξτε με τη δημοτικότητά τους, τη διάρκεια, θετική κλίση, κ.λπ.
- 4 συλλέκτες: βίντεο / χάρτη / ανύψωση προφίλ / ταμπλό
- Προβολή σας στιγμιαία δύναμη, ταχύτητα, κλίση, απόσταση, χρόνος
- Εύκολη ρύθμιση στο μενού Προφίλ
- Βελτιστοποιημένη για μια εξωτερική οθόνη: εάν έχετε έναν Google Chromecast ή έναν προσαρμογέα MHL / HDMI, μεταφέρετε το βίντεο, το προφίλ ανύψωση και το ταμπλό στην οθόνη σας και να μεγιστοποιήσετε το χώρο για τον χάρτη
- Log προπονήσεις σας

Αυτό που δεν έχει ακόμη:
- Εξαγωγή προπονήσεις σας σε δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες
- Το multiplayer mode
- Τοπική λήψη βίντεο για χρήση χωρίς σύνδεση
- Υποστήριξη επιπλέον αισθητήρες όπως η οθόνη του καρδιακού ρυθμού

Απαιτήσεις:
- Μια μηνιαία συνδρομή για να Kinomap Fitness από την ιστοσελίδα Kinomap ή μέσω ενός κωδικού ενεργοποίησης

* Δείτε την ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λήψη και την ανάρτηση geolocated βίντεο
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
2,8
49 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Please download the Kinomap app.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
11 Ιανουαρίου 2018
Μέγεθος
23M
Εγκαταστάσεις
10.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.2.28
Απαιτεί Android
4.0.3 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προσφέρεται από
Kinomap
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.