Nursery Rhymes DJ - KinToons - DJ game for kids

31
Contains Ads
·
Առաջարկում է գնումներ հավելվածից
Թարգմանե՞լ նկարագրությունը հայերեն (Հայաստան) Google Translate-ի օգնությամբԹարգմանել նկարագրությունը անգլերեն (Միացյալ Նահանգներ)

Wouldn’t it be great if you could choose the nursery rhyme songs you most want to hear? Better yet, what if you could choose whichever KinToons characters you want to sing these Nursery Rhymes to you? And to sing them in any order you like! Well, KinToons - Nursery Rhymes DJ is here for it

A fun learning DJ game for kids to help them learn nursery rhymes and pre-school songs in a better way.

Your favorite KinToons’ characters -- Janet, Merle, Uga, and Paolo -- are back in a kids game dedicated to nursery rhymes, an exciting talking and singing game – KinToons - Nursery Rhyme DJ! After learning ABC and having fun with numbers, let your kids dive into a musical world of nursery rhymes!

This baby-friendly DJ Nursery Rhymes game for kids is unlike any ordinary cat/kitten simulator or even one of the ABCD/alphabet games for kids where they just diddle away their free time. It is a place where a pre-school toddler can simply sing, dance and enjoy while learning at the same time.

UNIQUE WAY OF LEARNING

• Presenting an all new gameplay based on phonics games made for kids that will help your child learn their favorite tunes.
• In kindergarten or preschool, children will just learn the nursery rhymes, but here they will do so along with the characters in an immersive and interactive way.

CUTE & EXPRESSIVE CHARACTERS
• Enjoy funny expressions in an entirely unique universe in which they talk, sing and more!
• A Viking girl, a gentle giant, a smart, flying tortoise and a wise owl – the perfect combo for your children to enjoy.

VIBRANT VOICE OVERS
• Since each character has a distinct voice, each nursery rhyme can be played in the character’s own voice.
• You can mix and match all their voices in any order and have fun.

EDUCATIVE ENVIRONMENTS
• Set in environments like a farm, bedroom, river lands, etc. the game provides a learning platform in an app in which characters play games and present songs made for kids.
• The first two environments are free, but you can get one more colorful world by purchasing it individually or in a pack.
• Each one has some elements that can be interacted with and give you Happiness points. Fill the Happiness Bar to see the magic!
HIGHLIGHTS
• Fun and simple gameplay for kids
• 4 lovable characters from the KinToons universe with unique voice-overs
• 3 nursery rhymes to choose from in 4 different voices
1. Open Shut
2. If you are happy
3. Row your boat

• 3 enchanted backgrounds
• Easy controls
• Cute graphics
• Much more…

Would you like to see more children games for your kiddo?
• Humpty Dumpty
• Twinkle Twinkle Little Star
• Old Macdonald Had A Farm
• Rain Rain Go Away
• Yankee Doodle
• Five Little Monkeys
• Baa Baa Black Sheep
• Or Something Else?

Let us know your favorite ones from school! We’ll be working on more in the future!

So what are you waiting for now? Download this fun DJ game for kids and let your kids learn the best nursery rhymes for kids and pre-school songs, for free.
Before you download this game, please consider that this app has advertising. If you do not want to see ads, you have an option to pay to remove ads within this app and have an ads free experience. In case you decide to continue with ads, please know that our Ad Partners are fully COPPA and GDPR compliant. If you do not want to receive Targeted Ads on your mobile Device, your mobile Device may give you the option to opt-out of receiving Ads on all apps on your Device. Please refer our Privacy Policy document here for further details- https://kinsane.com/privacy-policy
Չէր լինի մեծ լինել, եթե կարողանաս ընտրել տնկարանային երգեր, որոնք ամենից շատ եք ուզում լսել: Ավելի լավ է, եթե ինչ-որ մեկը կարողանար ընտրել KinToons- ի կերպարները, ցանկանում եք երգել այս մանկական գաղափարները: Եվ նրանց երգել ցանկացած կարգով: Դե, KinToons - մանկական Rhymes DJ այստեղ է

Մի զվարճալի ուսուցում DJ- ի խաղ երեխաների համար, որոնք կօգնեն նրանց սովորել տնկարանային երգեր եւ նախադպրոցական երգեր `ավելի լավ ձեւով:

Ձեր սիրած KinToons- ի կերպարները `Janet, Merle, Uga եւ Paolo - վերադարձան մանկական խաղին նվիրված մանկապարտեզի հոգսերի, հետաքրքիր խոսակցությունների եւ երգեցողության խաղ - KinToons - մանկական Rhyme DJ! ABC- ի սովորելուց եւ թվերով զվարճանալուց հետո թողեք ձեր երեխաները չքայլեն երեխայի կերակրատեսակների երաժշտական ​​աշխարհին:

Այս երեխային բարեկամ DJ մանկական Rhymes խաղ երեխաների համար, ի տարբերություն սովորական կատուների / kitten simulator կամ նույնիսկ ABCD / այբբենական խաղեր երեխաների համար, որտեղ նրանք պարզապես արել են իրենց ազատ ժամանակը: Դա այն վայրն է, որտեղ նախադպրոցական տարիքի երեխա կարող է պարզապես միաժամանակ սովորել, պարել եւ վայելել:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐ ՈՒՂԻՆ

• Ներկայացնել բոլոր նոր gameplay հիման վրա phonics խաղերի համար նախատեսված երեխաների համար, որոնք կօգնեն ձեր երեխային սովորել իրենց սիրած մեղեդիները:
• մանկապարտեզում կամ նախադպրոցական տարիքում երեխաները պարզապես սովորում են մանկական կերակրատեսակները, բայց այստեղ նրանք կկատարեն այնպիսի կերպարներ, որոնք ներդաշնակ եւ ինտերակտիվ ձեւով են:

CUTE եւ EXPRESSIVE CHARACTERS
• Վայելեք զվարճալի արտահայտություններ ամբողջովին եզակի տիեզերքում, որտեղ նրանք խոսում են, երգում եւ այլն:
• A Viking աղջիկ, նուրբ հսկա, խելացի, թռչող տոտոյզ եւ իմաստուն բու - ձեր երեխաների համար վայելելու կատարյալ կոմպոզիցիա:

ՎԻՎԱՆԱԿԱՆ ՁԱՅՆԸ
• Քանի որ յուրաքանչյուր բնույթ ունի հստակ ձայն, յուրաքանչյուր տնկարանային հանգույց կարող է խաղադրվի բնույթի սեփական ձայնով:
• Դուք կարող եք խառնել եւ համապատասխանել իրենց ձայներին ցանկացած կարգով եւ զվարճանալ:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՆԵՐԸ
• Ստեղծեք այնպիսի միջավայրեր, ինչպիսիք են ֆերմա, ննջասենյակ, գետի հողերը եւ այլն: Խաղը ապահովում է ուսումնական հարթակ այն ծրագրում, որտեղ հերոսները խաղում են խաղերի եւ երեխայի համար ստեղծված երգեր:
• Առաջին երկու միջավայրը անվճար է, բայց դուք կարող եք ձեռք բերել մեկ այլ գունագեղ աշխարհ `այն ձեռք բերելով անհատապես կամ փաթեթով:
• Յուրաքանչյուր ոք ունի որոշ տարրեր, որոնք կարող են համագործակցել եւ ձեզ երջանկության միավորներ տալ: Լրացրեք երջանկության բարը `տեսնելով կախարդանքը:
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ
• զվարճալի եւ պարզ gameplay երեխաների համար
• KinToons տիեզերքի 4 յուրահատուկ նիշ, յուրահատուկ ձայնային հերոսներով
• 3 երեխայի հոգիները 4 տարբեր ձայներով ընտրելու համար
1. Բացեք փակում
2. Եթե երջանիկ եք
3. Թռեք ձեր նավակը

• 3 զարմանալի ծագմամբ
• Հեշտ վերահսկում
• Cute գրաֆիկա
• Շատ ավելի…

Ցանկանում եք տեսնել ձեր երեխաների համար ավելի շատ երեխաների խաղեր:
• Դուռ դողաց
• Twinkle Twinkle Little Star
• Հին Մասոնալդդն ունեցել է ֆերմա
• Անձրեւը անձրեւ է գալիս
• Յանկի Դոդլ
• Հինգ փոքրիկ կապիկներ
• Բա Բա Սեւ Սեւ ոչխարներ
• կամ ուրիշ բան:

Տեղեկացնենք, որ ձեր սիրելիները դպրոցից են: Մենք կաշխատենք ավելի շատ ապագայում:

Այսպիսով, ինչ եք սպասում հիմա: Ներբեռնեք այս զվարճալի DJ- ի խաղը երեխաների համար եւ թող ձեր երեխաները սովորեն լավագույն մանկական երգեր երեխաների համար եւ նախադպրոցական երգեր անվճար:
Նախքան այս խաղը ներբեռնեք, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ այս հավելվածը գովազդ է: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում տեսնել գովազդը, դուք ունեք հնարավորություն վճարել այս հավելվածի գովազդները հեռացնելու եւ գովազդի անվճար փորձառություն ունենալու համար: Եթե ​​դուք որոշում եք շարունակել գովազդները, խնդրում ենք իմանալ, որ մեր Ադմինիստրատիվ գործընկերները լիովին COPPA եւ GDPR- ին են համապատասխանում: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում ստանալ Ձեր նպատակային գովազդը ձեր շարժական սարքի վրա, ձեր շարժական սարքը կարող է Ձեզ հնարավորություն տալ, որ Սարքում գտնվող բոլոր հավելվածներում գովազդ ստանալուց հրաժարվելը: Խնդրում ենք այցելել մեր Գաղտնիության քաղաքականության փաստաթուղթը այստեղ մանրամասն `https://kinsane.com/privacy-policy
Կարդալ ավելին
Կոծկել
4,5
31 ընդամենը
5
4
3
2
1
Բեռնում...

Ինչ փոփոխություններ կան

S8 port issue resolved.
Կարդալ ավելին
Կոծկել

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Թարմացվել է
10 սեպտեմբերի, 2018 թ.
Չափը
50M
Տեղադրումներ
5,000+
Ընթացիկ տարբերակը
3.9
Android-ի պահանջվող տարբերակը
4.1 և ավելի բարձր
Տարիքային սահմանափակումներ
Բոլորի համար
Ինտերակտիվ տարրեր
Վիրտուալ գնումներ
Վճարովի բովանդակություն
1,99 $ ապրանքի համար
Թույլտվություններ
Հաշվետվություն
Վաճառող
Kinsane Entertainment Inc.
Մշակող
KINSANE ENTERTAINMENT INC. 245 EAST, 24TH STREET, 17J, NEW YORK, NY 10010
©2019 GoogleԿայքի օգտագործման պայմաններԳաղտնիությունՄշակողներԿատարողներGoogle-ի մասին|Երկիր՝ Միացյալ ՆահանգներԼեզու՝ հայերեն
Այս ապրանքի համար դուք վճարում եք Google Payments վճարային համակարգով: Կատարելով այս գնումը` դուք ընդունում եք Google Payments-ի օգտագործման պայմաններն ու գաղտնիության ծանուցումը: