Kobo Books - eBooks & Audiobooks

229 910
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Join millions of booklovers across the globe and access your very own portable reading world. Go shelf-less and take your reading adventures on the go. With over 5 million titles to choose from, there’s something for every type of reader and listener.

Introducing audiobooks from Kobo—our brand new expertly curated collection. Discover the best deal on audiobooks when you subscribe. You earn Kobo Super Points every purchase. With all your eBooks and audiobooks together, the Kobo App is all you need.**

New to Kobo? Sign up to get $5 off your first eBook and the best deal on audiobooks.*

The Kobo App allows you to browse our growing collection of the world's best eBooks, audiobooks, graphic novels, and children's books, to enjoy instantly on your smartphone or tablet. Search by author, title, topic or genre to discover your next great read.

Check out Kobo’s free eBook selection to discover a new favourite.

Take a look at our most popular and trending eBooks, updated hourly!

Browse now on the Kobo website.

The Kobo App makes reading even more comfortable and convenient:

• Customize the way you read. Enjoy crisp, clear text in the size and style you prefer. Try Night Mode to make reading easier on your eyes before bedtime, and lock the screen in portrait or landscape mode.

• Our beautifully designed, easy-to-use player makes it simple for you to move through your audiobook with a single touch. Never worry about losing your spot, and see how much time is left at a glance. Schedule it to turn off after a set amount of time—perfect for listening before going to sleep.

• Discover recommendations just for you for eBooks and audiobooks we think you’ll love. Read thousands of free eBook previews or listen to audiobook samples to help you find your next favourite.

• Start reading on one device and pick up on another. The Kobo App always remembers where you left off, so you can keep reading across all your devices.

• Share your love of reading on Facebook, Twitter and Instagram. Post your favourite quotes, notes, and thoughts from what you’re reading.

• Rate and review the books you’ve read or read reviews from booklovers like you!

• Read in English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese, Brazilian Portuguese, or Japanese.

*Offer valid only in the United States, Canada, Australia, New Zealand and Singapore. Visit https://www.kobo.com/5credit for complete details.

**Audiobooks available in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia and New Zealand. You can listen to audiobooks on smartphones and tablets running Android version 4.4 or higher.
Присъединете се към милиони booklovers по целия свят и да получите достъп свой собствен свят преносим четене. Отиди срок на по-малко и да вземат приключенията ви да четете в движение. С над 5 милиона заглавия от които да избирате, има по нещо за всеки тип читател и слушател.

Представяне на аудиокниги от Кобо-новия ни умело подбрана колекция. Запознайте се с най-добрата сделка за аудиокниги когато се абонирате. Вие печелите точки Kobo Super всяка покупка. С всичките си книги и аудиокниги заедно, Kobo App е всичко, което трябва. **

Ново за Kobo? Регистрирайте се, за да получите $ 5 на първата Ви за електронни книги и най-добрата сделка за аудиокниги. *

Най-Кобо App ви позволява да разглеждате нашата нарастваща колекция от най-добрите електронни книги в света, аудиокниги, графични романи и книги за деца, за да се насладите веднага на вашия смартфон или таблет. Търсене по автор, заглавие, тема или жанр, за да откриете следващата си страхотно четиво.

Вижте свободен избор за електронни книги Kobo да открият нов любим.

Обърнете внимание на най-популярните и набиращи популярност нашите книги, обновява на всеки час!

Разгледайте сега на сайта на Kobo.

Най-Кобо App прави четенето още по-комфортно и удобно:

• Персонализиране на начина, по който се чете. Насладете се на свеж, чист текст в размера и стила, който предпочитате. Опитайте нощен режим улесняване на четенето на очите си преди лягане, и заключване на екрана в портретен или пейзажен режим.

• Нашият красив дизайн, лесен за употреба плеър прави лесно за вас да се движите през вашия аудиокнига с едно докосване. Никога не се тревожи за загуба вашето място, и да видим колко време остава с един поглед. то график, за да се изключи след определен период от време, идеален за слушане преди да заспя.

• Открийте препоръки само за вас за книги и аудиокниги, които смятаме ще ви харесат. Прочетете хиляди безплатни електронни книги визуализации или да слушате аудио книги на проби, за да ви помогне да намерите следващата си любим.

• Започнете да четете на едно устройство и вземете върху друг. Най-Кобо App винаги помни, където сте спрели, така че можете да четете на всичките си устройства.

• Споделете вашата любов на четене на Facebook, Twitter и Instagram. Публикувайте любимите си цитати, бележки и мисли от това, което четете.

• Оценка и преглед на книгите, които сте прочели или прочетете отзиви от booklovers като теб!

• Прочетете на английски, френски, испански, италиански, немски, холандски, португалски, бразилски португалски, или японски.

* Офертата е валидна само в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Сингапур. Посетете https://www.kobo.com/5credit за пълни подробности.

** Audiobooks на разположение в Съединените щати, Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия. Можете да слушате аудио книги за смартфони и таблети с Android версия 4.4 или по-висока.
Прочетете повече
4,2
Общо 229 910
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

While browsing our store, if the Back button isn't working as expected, please update your Chrome app.
Trouble signing in because of reCAPTCHA? Go back a screen, then tap SIGN IN.

• We fixed an issue where audiobooks weren't downloading on some devices.

New in this update:

• We're proud to announce we're now an Editors' Choice App on Google Play.
• Wishlist is now available in our Android app. Add items to your Wishlist to be purchased later.
• Bug fixes and general improvements.
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
12 юни 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Предлага се от
Kobo Books
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.