Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

Komunala Slovenj Gradec — mobilna aplikacija:
dostop do vseh aktualnih informacij, predstavitev Komunale po področjih delovanja s kontaktnimi informacijami odgovornih oseb, pregledna navodila za ločevanje odpadkov, možnost naročanja na opomnike, prinesi-odnesi, seznam vseh lokacij ter prikaz poti preko navigacije Google, osmrtnice in prižiga virtualne svečke. Aplikacija združuje tudi vse funkcionalnosti spletne aplikacije eStoritve - funkcionalnostmi za pregled števčnega stanja za obračun stroškov storitev (voda, plin, ogrevanje), pregled odprtih računov in plačil ter arhiv poravnanih obveznosti, sprotno spremljanje porabe na merilnem mestu, pregled delilnikov toplote in delitve po delilnikih, tehnični podatki merilnih mest, koledar odvoza odpadkov).

Nove posodobitve 26.6.2019:
- Nadgrajene OSMRTNICE (arhiv, iskanje),
- Dodana funkcionalnost ISKANJE POKOJNIKOV (zemljevid, virtualna svečka, posvetilo)
- Dodana funkcionalnost SLIKAJ in SPOROČI.

Nove posodobitve 14.11.2019:
Z namenom, da svojo družbeno odgovornost in trajnostno delovanje nadgradimo še z vzpodbudo aktivnega preživljanja prostega časa naših uporabnikov, smo v podjetju Komunala Slovenj Gradec razvili aplikacijo E-žig, ki je del mobilne aplikacije Komunala Slovenj Gradec in omogoča beleženje vaše poti, časa hoje in pregled časov ostalih pohodnikov.

E-žig omogoča:
- beleženje časa in datuma pohoda,
- izbiro poti - Gozdna učna pot ali Gremo po svoje,
- statistika pohodov.

Nove posodobitve 7.6.2020:
- ureditev uradnih ur za upravo, zbirne centre,
- ureditev kontaktnih podatkov pri posamezni dejavnosti,
- izboljšava funkcionalnosti v sami aplikaciji.

Nove posodobitve 17.3.2021:
- nadgradnja osmrtnic, arhiv osmrtnic in iskanje pokojnikov,
- nadgradnja slikaj in sporoči,
- izboljšava varnosti,
- izboljšava funkcionalnosti v sami aplikaciji.

Nove posodobitve 19.5.2021:
- sistemski in varnostni popravki v aplikaciji.

Nove posodobitve 21.6.2021:
- eŽig - dodana nova točka ČREPIČ,
- ureditev funkcionalnosti pod zavihkom eStoritve (ureditev odjemnih mest, koledar odvoz odpadkov, zbiranje odpadkov zaradi prenosa na Kocerod, status računov glede na plačano, ne plačano, ..),
- odstranitev dejavnosti RAVNANJE Z ODPADKI zaradi prenosa dejavnosti na Kocerod,
- ureditev delovnih časov zbirnega centra zaradi prehoda na Kocerod,
- ureditev še ostalih varnostnih popravkov.
Komunala Slovenj Gradec - mobile application:
access to all current information, presentation of Komunala by areas of activity with contact information of responsible persons, transparent instructions for waste separation, possibility to order reminders, bring-take, list of all locations and route display via Google navigation, obituary and lighting of virtual candles. The application also combines all the functionalities of the eServices web application - functionalities for checking the meter reading for billing service costs (water, gas, heating), reviewing open invoices and payments and archive of settled liabilities, real-time monitoring of consumption at the metering point, review of heat distributors and dividers , technical data of measuring points, waste collection calendar).

New updates on June 26, 2019:
- Upgraded obituaries (archive, search),
- Added functionality SEARCH FOR THE DEAD (map, virtual candle, dedication)
- Added PHOTO and COMMUNICATE functionality.

New updates 11/14/2019:
In order to upgrade our social responsibility and sustainable operation by encouraging active spending of our users' free time, we at Komunala Slovenj Gradec have developed the E-stamp application, which is part of the Komunala Slovenj Gradec mobile application and enables recording of your route, walking time and an overview of the times of other hikers.

E-stamp enables:
- recording the time and date of the hike,
- choice of route - Forest learning trail or Let's go our own way,
- hiking statistics.

New updates on 7.6.2020:
- arrangement of office hours for administration, assembly centers,
- arrangement of contact details for each activity,
- Improving functionality in the application itself.

New updates on 17.3.2021:
- upgrade of obituaries, archive of obituaries and search for the deceased,
- picture and communicate upgrade,
- improving security,
- Improving functionality in the application itself.

New updates May 19, 2021:
- system and security fixes in the application.

New updates on 6/21/2021:
- eZig - new point ČREPIČ added,
- arrangement of functionality under the tab eServices (arrangement of collection points, calendar of waste collection, waste collection due to transfer to Kocerod, status of invoices according to paid, not paid, ..),
- removal of WASTE MANAGEMENT activities due to the transfer of activities to Kocerod,
- regulation of the working hours of the assembly center due to the transition to Kocerod,
- arrangement of other security corrections.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Nove posodobitve 21.6.2021:
- eŽig - dodana nova točka ČREPIČ,
- ureditev funkcionalnosti pod zavihkom eStoritve (ureditev odjemnih mest, koledar odvoz odpadkov, zbiranje odpadkov zaradi prenosa na Kocerod, status računov glede na plačano, ne plačano, ..),
- odstranitev dejavnosti RAVNANJE Z ODPADKI zaradi prenosa dejavnosti na Kocerod,
- ureditev delovnih časov zbirnega centra zaradi prehoda na Kocerod,
- ureditev še ostalih varnostnih popravkov.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 21, 2021
Size
58M
Installs
1,000+
Current Version
5.6
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Aplikacija - razvijalec Komunala Slovenj Gradec
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.