1K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
ทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

แอพพลิเคชั่น Carbon4Thai เป็นแอพพลิเคชั่น ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่บอกกล่าวถึงข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันโดยมีกราฟเปรียบเทียบ และโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
อัปเดตเมื่อ
10 ก.พ. 2562

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มีอะไรใหม่

แก้ไขข้อผิดพลาด