1 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Snadno synchronizujte perličku s vaším smartphonem přes Bluetooth a můžete zobrazit aktuální stav plodnosti a informace o cyklu za posledních 99 dní.perle je nejnovější cyklus počítače od společnosti VE Valley Electronics GmbH, která vyhodnocuje váš jedinečný menstruační cyklus a ukazuje, kdy jste úrodná a kdy ne. Společnost VE Valley Electronics GmbH vyrábí vysoce kvalitní cyklus po dobu 30 let.
Funkce
- Zkontrolujte svůj denní a týdenní stav plodnosti
- Zobrazení údajů o minulém a předpokládaném cyklu
- Zobrazení teplotní křivky
- Synchronizujte data o teplotě z počítače s perlovým cyklem
- Návod k použití
- Příručka rychlého spuštění pro synchronizaci
Datum aktualizace
9. 1. 2019

Zabezpečení údajů

Vývojář na tomto místě může uvést, zda jeho aplikace shromažďuje a využívá vaše data. Další informace o zabezpečení údajů
Informace nejsou k dispozici

Novinky

-Check your daily and weekly fertility status
- View your past and predicted cycle data
- View your temperature curve
- Synchronize your temperature data from pearly cycle computer
- Instructions for use
- Quick Start Guide for synchronization