Smart Calculator Free

Tất cả mọi người
13
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Smart Calculator is a powerful app. It has the basic functions like any other calculator. It also adds the functions of a scientific calculator.
Smart Calculator includes the following features:
- Basic algebraic operations: addition(+), subtraction(-), multiplication(x), division(/).
- Additional scientific calculations: exponentiatio(^) , square root of 2, logarithm (log and ln), sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan.
- Unit conversion: between degree and radial
- Optional vibrate or not
* SPECIAL:
- Can edit the expression
- Save the expression and the result after calculate
Máy tính thông minh là một ứng dụng mạnh mẽ. Nó có các chức năng cơ bản như bất kỳ máy tính khác. Nó cũng cho biết thêm các chức năng của một máy tính khoa học.
Máy tính thông minh bao gồm các tính năng sau:
- Hoạt động cơ bản đại số: cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (/).
- Tính toán khoa học khác: exponentiatio (^), căn bậc 2, logarit (log và ln), sin, cos, tan, arcsin, ArccOS, arctan.
- Đơn vị chuyển đổi: từ mức độ và bố trí hình tròn
- Tùy chọn rung hoặc không
* ĐẶC BIỆT:
- Có thể chỉnh sửa các biểu
- Lưu biểu thức và kết quả sau khi tính toán
Đọc thêm
4,7
Tổng 13
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

* Lots of bug fixes
* Add some functions:
+ factorial: x!
+ Combinatorics: nCr and nPr
+ Absolute : abs(x)
+ Store value to X: value -> X
+ Square root of n:
* Unit conversions
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
20 tháng 3, 2015
Kích thước
2,3M
Lượt cài đặt
500+
Phiên bản hiện tại
2.1
Cần có Android
3.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
LamPV
Nhà phát triển
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.