បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (ចក្រភព​អង់គ្លេស) វិញ

Its official Lankasri App. Lankasri.com is a leading online Tamil media company. We providing all the services for Tamil people.
ជា​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន Lankasri កម្មវិធី​។ Lankasri.com គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខ​គេ​លើ​ប​ណ្តា​ញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​តា​មី​ល​។ យើង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវា​ទាំងអស់​សម្រាប់​ប្រជាជន​តា​មិ​ល​។
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
4,3
សរុប 92
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
26 វិច្ឆិកា 2015
ទំហំ
1.7M
ដំឡើង
10,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
1.0.0
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.0 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
Lankasri
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
272 Field End Road, Eastcote, HA4 9NA, UK
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។