LastPass Password Manager

190 306
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

LastPass is a password manager and password generator that locks your passwords and personal information in a secure vault. From your LastPass vault, you can store passwords and logins, create online shopping profiles, generate strong passwords, track personal information in notes, and more. All you have to do is remember your LastPass master password, and LastPass will autofill web browser and app logins for you. 

Stop getting locked out of your online accounts or struggling with frustrating password resets. Let LastPass remember your passwords for you, and keep you safe online.

NEW TO LASTPASS?

Download LastPass now and get the protection you need for your online information. You can use LastPass across all your devices, including phones, tablets, and personal computers, for free.

- Store usernames and passwords for all of your online accounts securely in your LastPass encrypted vault.

- For Android Oreo and future OS releases, LastPass will automatically save usernames and passwords to the vault as you visit each site and app.

- Passwords will automatically fill in for you as you visit sites and apps, so you never need to remember them again. Only remember your LastPass master password and forget the rest.

- With free syncing, anything you save on one device is instantly available on all other devices.

- Securely store information like credit card numbers and health insurance cards in the encrypted vault.

- Log in with your fingerprint for simple, secure access to everything in LastPass.

- Safely and conveniently share passwords with others, such as the cable login or WiFi password.

- Create secure passwords in one click with the built-in password generator.

- Multi-factor authentication secures your password vault to add a second layer of protection on your account.

LastPass never has the key to your encrypted data, so your information is available to you, and only you. Your vault is encrypted with bank-level, AES 256-bit encryption.

Get more with LastPass Premium:
- Unlimited sharing of passwords, items and notes
- 1GB encrypted file storage
- Premium multi-factor authentication like YubiKey
- Priority tech support
- Desktop fingerprint authentication

Download LastPass today for simple, secure access to your passwords!
LastPass to menedżer haseł i generator haseł, które blokują twoje hasła i dane osobowe w bezpiecznym skarbcu. Z przechowalni LastPass można przechowywać hasła i loginy, tworzyć profile zakupów online, generować silne hasła, śledzić dane osobowe w notatkach i nie tylko. Jedyne, co musisz zrobić, to zapamiętać hasło główne LastPass, a LastPass automatycznie do Ciebie zapisze loginy przeglądarki i aplikacji.

Nie daj się zablokować swoim kontom internetowym lub zmagaj się z frustrującymi resetami haseł. Niech LastPass zapamiętuje twoje hasła i zapewnia bezpieczeństwo w Internecie.

NOWOŚĆ OSTATNIEGO POCZĄTKU?

Pobierz teraz LastPass i uzyskaj ochronę potrzebną do uzyskania informacji online. Możesz używać LastPass na wszystkich swoich urządzeniach, w tym telefonach, tabletach i komputerach osobistych, za darmo.

- Bezpiecznie przechowuj nazwy użytkowników i hasła do wszystkich swoich kont internetowych w skarbcu zaszyfrowanym LastPass.

- W przypadku Androida Oreo i przyszłych wersji systemu operacyjnego LastPass automatycznie zapisuje nazwy użytkowników i hasła w skarbcu podczas odwiedzania każdej witryny i aplikacji.

- Hasła będą automatycznie wypełniane podczas odwiedzania witryn i aplikacji, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał ich pamiętać ponownie. Pamiętaj tylko o swoim głównym haśle LastPass i zapomnij o reszcie.

- Dzięki bezpłatnej synchronizacji wszystko, co zapiszesz na jednym urządzeniu, jest natychmiast dostępne na wszystkich innych urządzeniach.

- Bezpiecznie przechowuj informacje, takie jak numery kart kredytowych i karty ubezpieczenia zdrowotnego w zaszyfrowanym skarbcu.

- Zaloguj się za pomocą odcisku palca, aby uzyskać prosty i bezpieczny dostęp do wszystkiego w LastPass.

- Bezpieczne i wygodne udostępnianie haseł innym osobom, takim jak login kablowy lub hasło WiFi.

- Twórz bezpieczne hasła jednym kliknięciem za pomocą wbudowanego generatora haseł.

- Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zabezpiecza przechowalnię haseł, aby dodać drugą warstwę ochrony do konta.

LastPass nigdy nie ma klucza do zaszyfrowanych danych, więc twoje informacje są dostępne dla ciebie i tylko ciebie. Skarbiec jest szyfrowany za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES na poziomie banku.

Uzyskaj więcej dzięki LastPass Premium:
- Nieograniczone udostępnianie haseł, przedmiotów i notatek
- 1 GB zaszyfrowanego pliku
- Wielokrotne uwierzytelnianie Premium, takie jak YubiKey
- Priorytetowe wsparcie techniczne
- Autoryzacja linii papilarnych na pulpicie

Pobierz LastPass już dziś, aby uzyskać prosty i bezpieczny dostęp do swoich haseł!
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 190 306
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

We’ve been working hard to improve the LastPass app on Android! This release includes: improved reliability and minor bug fixes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 listopada 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe, Nieograniczony dostęp do Internetu
Produkty w aplikacji
0,99 USD-35,99 USD za element
Sprzedawca
LogMeIn, Inc.
Deweloper
320 Summer St, Boston, MA 02210 United States of America
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.