weTV (xem TV không cần Flash)
(7,016)

Reviews

What's New
* Cập nhật phiên bản 2.3:
- Thêm server mới, tránh tình trạng quá tải.
- Sửa lỗi load 2 lần các kênh VTVCab.
- Bổ sung kênh: BB&BG, Viet MTV, Screen Red, VH1, Hong Kong Cat 3, WWE Network...
- Thêm kênh xem bóng đá: Live Sport Channel, Sport1...
*** Nếu không thể Update phiên bản mới, bạn hãy gỡ rồi cài đặt lại weTV ***

Similar

More from developer