LetterSchool - Block Letters

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Download LetterSchool, the #1 abc alphabet tracing and handwriting app, and watch your pupil evolve with this fun, intuitive, and educational game for pre-schoolers.

An app recommended and used by parents, teachers, and occupational therapists. Loved & played by more than 2 million toddlers and used at over 5,000 preschools and kindergartens to teach handwriting to kids!

• Learn how to write all letters of the ABC English block alphabet & the numbers 1-10.
• Play and discover 3 exciting game modes per letter or number.
• Practise essential phonics and writing skills.
• Learn WORDS associated with the letters!
• Have fun while tracing letters & phonics!

HOW IT WORKS:
Intro - Discover the shape, phonics, name, and sound of all the 26 letters of the print alphabet, as well as numbers 1-10!
Tap - Learn where to start to write the letters and numbers and finish by tapping the dots in the correct order.
Trace – Learn the letter trajectory and direction of lines by tracing it.
Write - Test your knowledge by writing the ABC and numbers from memory!

SPECIAL FEATURES:
- Uppercase and lowercase print/block letters + numbers 1-10!
- Two exciting levels: Silver and Gold (with new animations).
- Progress and settings stored for up to three players on the same device.
- In A-Z section, specific graphics available to match the letters (e.g. ant graphic for letter A).
- Available for tablets and smartphones!

PERFECT FOR KIDS:
- Kids want to have fun, and LetterSchool offers an educational journey with the most engaging and entertaining educational material!
- They learn with various exciting animations, graphics, and sound effects.
- They learn to associate letters with words, learn and memorize tracing directions and the correct formation of each character.
- Perfect for homeschooling kids and kindergartens. A friendly app for children with special educational needs.

SUITABLE FOR SCHOOLS & TEACHERS:
- Choice of the three most popular typefaces in handwriting education (Handwriting Without Tears, D’Nealian, and Zaner-Bloser).
- Two levels, where Golden Level allows tracking kids’ progress by displaying their exact letter writing.
- Engaging and compelling game mode prompting the child to trace a letter or a number three times using different parameters (each step is more challenging).
- An educational app created together with parents and educational professionals.
- NO ADS!
- Extremely committed Customer Support ready to answer all questions and fix any issues!

MONTESSORI METHODS:
LetterSchool is crafted with the greatest care for preschool kids & toddlers. Parents, teachers, and occupational therapists can use LetterSchool independently, but schools that teach according to the Montessori principle can use LetterSchool as a source for their Montessori materials and methods as well.

LET'S PLAY & LEARN!
Join LetterSchool on this exciting educational journey! Download the app and allow your toddler to discover the magical world of letters and words. Before you know it, your kid will be writing the entire English alphabet!

For more reviews, information, and FAQ visit our website www.letterschool.com.
If you have any question or suggestions, please contact us at support@letterschool.com.
You can also check our FAQ page on www.letterschool.org/faq.
Last ned LetterSchool, nummer 1 i alfabetisk sporing og håndskrift, og se elevene utvikle deg med dette morsomme, intuitive og pedagogiske spillet for førskolelærere.

En app anbefalt og brukt av foreldre, lærere og ergoterapeuter. Elsket og spilt av over 2 millioner smårollinger og brukt på over 5000 førskoler og barnehager for å lære håndskrift til barn!

• Lær hvordan du skriver alle bokstaver i ABC engelsk blokk alfabetet og tallene 1-10.
• Spill og oppdag 3 spennende spillmoduser per bokstav eller tall.
• Øv deg nødvendige fonikker og skriveferdigheter.
• Lær ord som er knyttet til bokstavene!
• Ha det gøy mens du sporer bokstaver og phonics!

HVORDAN DET FUNGERER:
Intro - Oppdag formen, fonikken, navnet og lyden av alle de 26 bokstavene i utskriftalfabetet, samt tallene 1-10!
Trykk - Lær hvor du skal begynne å skrive bokstavene og tallene og fullfør ved å trykke på prikkene i riktig rekkefølge.
Spor - Lær brevbane og retning av linjer ved å spore den.
Skriv - Test din kunnskap ved å skrive ABC og tall fra minnet!

SPESIELLE FUNKSJONER:
- Stor og liten utskrift / blokkbokstaver + tall 1-10!
- To spennende nivåer: Sølv og Gull (med nye animasjoner).
- Fremdrift og innstillinger lagret for inntil tre spillere på samme enhet.
- I A-Z-delen er spesifikk grafikk tilgjengelig for å matche bokstavene (for eksempel ant-grafikk for bokstav A).
- Tilgjengelig for tabletter og smarttelefoner!

PERFEKT FOR BARN:
- Barn ønsker å ha det gøy, og LetterSchool tilbyr en pedagogisk reise med det mest engasjerende og underholdende pedagogisk materiale!
- De lærer med ulike spennende animasjoner, grafikk og lydeffekter.
- De lærer å knytte bokstaver med ord, lære og huske sporingsretninger og riktig dannelse av hver karakter.
- Perfekt til homeschooling barn og barnehager. En vennlig app for barn med spesielle pedagogiske behov.

Egnet for skoler og lærere:
- Valg av de tre mest populære skrifttypene i håndskriftutdanning (Håndskrift uten tårer, D'Nealian og Zaner-Bloser).
- To nivåer, hvor Golden Level tillater sporing av barns fremgang ved å vise deres eksakte brevskriving.
- Engasjerende og overbevisende spillmodus som bevirker at barnet sporer et brev eller et tall tre ganger ved hjelp av forskjellige parametere (hvert trinn er mer utfordrende).
- En pedagogisk app laget sammen med foreldre og pedagogiske fagfolk.
- Ingen annonser!
- Ekstremt engasjert kundeservice klar til å svare på alle spørsmål og løse eventuelle problemer!

MONTESSORI METODER:
LetterSchool er laget med størst omsorg for førskolebarn og småbarn. Foreldre, lærere og ergoterapeuter kan bruke LetterSchool uavhengig, men skoler som underviser i henhold til Montessori-prinsippet kan bruke LetterSchool som kilde til deres Montessori-materialer og -metoder.

LETS SPILL & LÆR!
Bli med LetterSchool på denne spennende pedagogiske reisen! Last ned appen og la barnet ditt oppdage den magiske verden av bokstaver og ord. Før du vet det, vil barnet ditt skrive hele engelske alfabetet!

For flere vurderinger, informasjon og vanlige spørsmål besøk vår hjemmeside www.letterschool.com.
Hvis du har spørsmål eller forslag, vennligst kontakt oss på support@letterschool.com.
Du kan også sjekke vår FAQ-side på www.letterschool.org/faq.
Finn ut mer
Skjul
4,1
755 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

- Small performance improvements & fixes.
- New, updated high-quality icon.
- Refreshed brand = refreshed intro animation.
- Added a link to our other amazing apps!

We always work on improvements, for any feedback please let us know on: www.letterschool.com
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
18. januar 2019
Størrelse
79M
Installeringer
10 000+
Gjeldende versjon
2.0.0
Krever Android
4.0.3 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Letterschool Enabling Learning
Utvikler
Pierre Lallementstraat 742 1097JR AMSTERDAM
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.