Horizon Go

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

*Important** The app is compatible with most Android devices running OS 4.0.3 or above. The app does not fully work (no streaming) on rooted devices.

Horizon Go turns your device into a TV so you can watch your favourite shows or movies anywhere in the home. You can also watch some channels whilst out and about along with any rented On Demand. (Mobile Data charges may apply)

Horizon Go includes access to the most watched channels so your favourite shows, most popular series and our extensive On Demand movie library are all here. You can also review the TV guide, see what’s on and set recordings.

As part of the new out of home service, some channels require you to register your preferred viewing devices. If this is required a message will appear on screen and all you have to do is follow the simple instructions. You can register two devices in total and you can change one of your preferred devices once a calendar month if you wish.

This app is free of charge. To be able to use the App with all its functionalities, you need to be a Virgin Media Digital TV customer in Ireland, a Ziggo TV customer in the Netherlands; UPC Cablecom Digital TV customer in Switzerland; or Digital TV and Broadband customer of Unitymedia. A MyVirgin/MyZiggo/MyUPC/Unitymedia account is required to log in.

**************************************
By downloading the Horizon Go app, you are confirming that you agree to our Privacy Policy and our Acceptable Use Policy. Privacy Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy.html ) . Privacy Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html).
**************************************

- Note: The customers in Switzerland currently cannot set recordings.

With the Horizon Go app from upc cablecom you turn any screen into a TV. You can watch your favourite programmes, movies and TV series from anywhere in Switzerland when connected to a WLAN. upc cablecom customers can also use the Horizon TV app over a mobile Internet connection (3G/4G).

Currently, the Android TV application is only available in Slovakia
* Dôležité ** Aplikácia je kompatibilná s väčšinou zariadení so systémom Android so systémom OS 4.0.3 alebo novším. Aplikácia nefunguje úplne (bez streamingu) na zakorenené zariadenia.

Horizon Go zmení váš prístroj na televízor, aby ste mohli sledovať vaše obľúbené vystúpenia alebo filmy kdekoľvek v domácnosti. Môžete sa tiež pozerať na niektoré kanály, a to spolu s prenajatým On Demand. (Poplatky za mobilné údaje sa môžu vzťahovať)
 
Horizon Go zahŕňa prístup k najsledovanejším kanálom, takže sú tu vaše obľúbené seriály, najobľúbenejšie série a naša rozsiahla knižnica On Demand. Môžete si tiež prezrieť príručku TV, pozrieť si, čo sa deje a nastaviť nahrávky.
 
V rámci novej služby mimo domova niektoré kanály vyžadujú, aby ste zaregistrovali svoje preferované zariadenia na pozeranie. Ak je to potrebné, zobrazí sa na obrazovke správa a všetko, čo musíte urobiť, je sledovať jednoduché pokyny. Celkovo môžete zaregistrovať dve zariadenia a ak budete chcieť, môžete kedykoľvek zmeniť kalendárny mesiac.
 
Táto aplikácia je bezplatná. Aby ste mohli používať aplikáciu so všetkými svojimi funkciami, musíte byť zákazníkom služby Virgin Media Digital TV v Írsku, zákazníkom Ziggo TV v Holandsku. Zákazník spoločnosti UPC Cablecom Digital TV vo Švajčiarsku; alebo zákazník digitálnej televízie a širokopásmového pripojenia spoločnosti Unitymedia. Na prihlásenie sa vyžaduje účet MyVirgin / MyZiggo / MyUPC / Unitymedia.
 
**************************************
Stiahnutím aplikácie Horizon Go potvrdzujete, že súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a s pravidlami prijateľného používania. Ochrana osobných údajov Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html), prijateľná politika používania Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy. html). Ochrana osobných údajov UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html), Pravidlá prijateľného používania UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html) ,
**************************************
 
- Poznámka: Zákazníci vo Švajčiarsku momentálne nemôžu nastaviť nahrávky.
 
Pomocou aplikácie Horizon Go z upc káblovej televízie môžete otočiť ľubovoľnú obrazovku na televízor. Svoje obľúbené programy, filmy a televízne seriály môžete sledovať kdekoľvek vo Švajčiarsku pri pripojení k sieti WLAN. zákazníci upc káblovej televízie môžu tiež použiť aplikáciu Horizon TV cez mobilné internetové pripojenie (3G / 4G).

V súčasnosti je aplikácia Android TV dostupná iba na Slovensku
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,8
Celkove 83 199
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Ďalšie informácie

Aktualizované
2. júla 2019
Veľkosť
54M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
2.3.43 Prod
Vyžaduje Android
4.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od predajcu
Liberty Global
Vývojár
Boeing Avenue 53 1119 PE Schiphol-Rijk The Netherlands
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.