Horizon Go

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

*Important** The app is compatible with most Android devices running OS 4.0.3 or above. The app does not fully work (no streaming) on rooted devices.

Horizon Go turns your device into a TV so you can watch your favourite shows or movies anywhere in the home. You can also watch some channels whilst out and about along with any rented On Demand. (Mobile Data charges may apply)

Horizon Go includes access to the most watched channels so your favourite shows, most popular series and our extensive On Demand movie library are all here. You can also review the TV guide, see what’s on and set recordings.

As part of the new out of home service, some channels require you to register your preferred viewing devices. If this is required a message will appear on screen and all you have to do is follow the simple instructions. You can register two devices in total and you can change one of your preferred devices once a calendar month if you wish.

This app is free of charge. To be able to use the App with all its functionalities, you need to be a Virgin Media Digital TV customer in Ireland, a Ziggo TV customer in the Netherlands; UPC Cablecom Digital TV customer in Switzerland; or Digital TV and Broadband customer of Unitymedia. A MyVirgin/MyZiggo/MyUPC/Unitymedia account is required to log in.

**************************************
By downloading the Horizon Go app, you are confirming that you agree to our Privacy Policy and our Acceptable Use Policy. Privacy Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy.html ) . Privacy Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html).
**************************************

- Note: The customers in Switzerland currently cannot set recordings.

With the Horizon Go app from upc cablecom you turn any screen into a TV. You can watch your favourite programmes, movies and TV series from anywhere in Switzerland when connected to a WLAN. upc cablecom customers can also use the Horizon TV app over a mobile Internet connection (3G/4G).
* Dôležité upozornenie ** Aplikácia je kompatibilná s väčšinou zariadení Android s operačným systémom OS 4.0.3 alebo vyššie. Aplikácia nie je plne fungovať (bez streamovanie) na zakorenených zariadeniach.

Horizon Go zmení váš zariadení do televízora, takže môžete sledovať svoje obľúbené programy alebo filmy kdekoľvek v domácnosti. Môžete tiež sledovať niektoré kanály, zatiaľ čo von a asi spolu s niektorou prenajať On Demand. (Mobile Dáta môžu byť účtované poplatky)
 
Horizon Go zahŕňa prístup k najsledovanejších kanálov tak, svoje obľúbené relácie, najviac populárne série a naša rozsiahla On Demand filmovej knižnice sú všetci tu. Môžete si tiež pozrieť na televízny program, zistiť, čo je a nastavte nahrávky.
 
Ako súčasť nového mimo domáce služby, niektoré kanály vyžadujú, aby ste registrovať svoje preferované prezeranie zariadenia. Ak je to potrebné správa sa objaví na obrazovke, a všetko, čo musíte urobiť, je sledovať jednoduché inštrukcie. Môžete zaregistrovať dve zariadenia celkovo a môžete zmeniť jeden z vašich uprednostňovaných zariadení raz za kalendárny mesiac, ak si budete priať.
 
Táto aplikácia je zadarmo. Aby bolo možné používať aplikáciu so všetkými jeho funkciami, musíte byť Virgin Media Digitálny TV zákazníkom v Írsku Ziggy televíznej zákazníka v Holandsku; UPC Cablecom Digitálna TV zákazník vo Švajčiarsku; alebo Digitálna TV a širokopásmový zákazníkom Unitymedia. MyVirgin / MyZiggo / MyUPC / Unitymedia účtu je povinný prihlásiť.
 
**************************************
Stiahnutím aplikácie Horizon Go, potvrdzujete, že súhlasíte s našou politikou ochrany súkromia a naše prijateľného používania. Ochrana osobných údajov Virgin Media Írsko (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html), uľívaní Virgin Media Írsko (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy. html). Ochrana osobných údajov UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html), uľívaní UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html) ,
**************************************
 
- Poznámka: Zákazníci vo Švajčiarsku v súčasnej dobe nie je možné nastaviť nahrávanie.
 
Pomocou aplikácie Horizon Go od UPC Cablecom vás premenia akúkoľvek obrazovku na TV. Môžete sledovať svoje obľúbené relácie, filmy a televízny seriál z ľubovoľného miesta vo Švajčiarsku, pri pripojení k sieti WLAN. UPC Cablecom zákazníci môžu tiež využiť TV aplikáciu Horizon cez mobilné pripojenie k internetu (3G / 4G).
Ďalšie informácie
3,8
Celkove 77 043
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Bugfixes and performance improvements
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
25. septembra 2018
Veľkosť
78M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
2.3.37 Prod
Vyžaduje Android
4.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od predajcu
Liberty Global
Vývojár
Boeing Avenue 53 1119 PE Schiphol-Rijk The Netherlands
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.