Freegal Music

3.168
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Freegal Music is a free music service that is provided to you by your participating public library.

Download and/or stream music on any compatible device. Browse through our vast collection of over 15+ million songs from over 200+ genres.

Enjoy our curated playlists that were designed to suit any mood, activity, or special occasion.

We encourage music discovery - keep up with our social media to get daily recommendations and new releases.

Check out our newly featured Audiobooks!

*Note on Downloads: Once you download a song, it's yours! Listen to your tracks on and offline at your leisure. Just be sure to back it up prior if for whatever reason you lose access to the app.


Privacy Policy: https://www.freegalmusic.com/privacy-policy
Terms of Use: https://www.freegalmusic.com/settings/terms-and-conditions

Love Freegal Music?
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/freegalmusic
Follow us on Twitter: http://twitter.com/freegalmusic
Check in on our Pinterest, with daily updates: https://www.pinterest.com/freegalmusic/boards/
Freegal Âm nhạc là một dịch vụ âm nhạc miễn phí được cung cấp cho bạn bởi thư viện công cộng tham gia của bạn.

Tải về và / hoặc dòng nhạc trên bất kỳ thiết bị tương thích. Duyệt qua bộ sưu tập lớn của chúng tôi trên 15+ triệu bài hát từ hơn 200 loại.

Thưởng thức danh sách giám tuyển của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với mọi tâm trạng, hoạt động, hoặc dịp đặc biệt.

Chúng tôi khuyến khích khám phá âm nhạc - theo kịp với phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để nhận đề xuất hàng ngày và phiên bản mới.

Kiểm tra Audiobooks mới đặc trưng của chúng tôi!

* Lưu ý về Tải xuống: Khi bạn tải về một bài hát, nó là của bạn! Nghe nhạc trên và ẩn tại giải trí của bạn. Chỉ cần chắc chắn để trở lại nó lên trước nếu vì bất cứ lý do bạn bị mất quyền truy cập vào các ứng dụng.


Chính sách bảo mật: https://www.freegalmusic.com/privacy-policy
Điều khoản sử dụng: https://www.freegalmusic.com/settings/terms-and-conditions

Tình yêu âm nhạc Freegal?
Giống như chúng tôi trên Facebook: http://www.facebook.com/freegalmusic
Thực hiện theo chúng tôi trên Twitter: http://twitter.com/freegalmusic
Kiểm tra tại trên Pinterest của chúng tôi, với bản cập nhật hàng ngày: https://www.pinterest.com/freegalmusic/boards/
Đọc thêm
3,3
Tổng 3.168
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Sorting is now available on Genre Details View All screen.
- UI Improvements
- Bug Fixes
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
12 tháng 10, 2018
Kích thước
39M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
5.1.4
Cần có Android
4.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Ngôn ngữ
Cung cấp bởi
Library Ideas, LLC
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.