LifePage Career Talks

1 134
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Jūsų karjera yra pats svarbiausias jūsų gyvenimo sprendimas ir jei nesate 100% tikri dėl savo karjeros, tuomet radote tinkamą programą.

-----------------------

„LifePage“ yra labiausiai išplėtota karjeros suvokimo platforma pasaulyje. Naudodamiesi „LifePage“ galite priimti sprendimą dėl karjeros trimis etapais:

[1 žingsnis] Sužinokite: tikri profesionalai. Sąžiningos nuomonės

Įprastinis karjeros orientavimas veikia pagal konsultavimo modelį. Jame patarėjas arba kolegija teikia informaciją apie įvairias karjeros sritis. Kadangi informacija yra antraeilė, šis modelis šiuolaikiniame „Google“ valdomame pasaulyje yra pasenęs.

Naudodamiesi „LifePage“ iš tikro teisininko sužinosite apie teisę. Tai yra pagrindinė informacija, gaunama iš arklio burnos. Ar kas nors apibūdina policiją geriau nei tikras policijos pareigūnas? Kas daugiau? „LifePage“ turime ne vieną, o kelis policininkus.

Su daugiau nei 1 200 karjeros pokalbių - „LifePage“ yra didžiausia karjeros žinių saugykla visame pasaulyje.

[2 žingsnis] Įvertinimas: Sąmoningumas grįstas savęs vertinimas

Konsultantai ir psichometriniai testai ieško jūsų, kad sužinotumėte. Tačiau kaip jie gali tai atrasti, jei niekada nebuvote susidūręs su tuo, kas jums bus geriausia?

Naudodamiesi „LifePage“ galite pasakyti, kaip jums patinka tai, ką supratote apie karjerą. Mūsų algoritmas apskaičiuoja Svajonių indeksą, kuris parodo jūsų šansą sulaukti sėkmės jame.

Karjeros pokalbių žiūrėjimas programoje yra nemokamas, o karjeros pokalbių savęs vertinimas yra tik 100..

[3 žingsnis] Įvertinkite: Mano gyvenimas ... Mano karjera ... Mano sprendimas

Aplinkiniai žmonės linki jums gero ir, jei jūs patys nesuvaldysite savo gyvenimo, jie priims karjeros sprendimus už jus.

Naudodamiesi „LifePage“ galite perimti kontrolę. Tiesiog gerai įsižiūrėkite į savo svajonių indekso ataskaitą ir patys žinosite, kas jums naudinga.

„LifePage“ yra nuostabi savikontrolės priemonė, kurią naudoja daugiau nei 1,40 000 vartotojų visame pasaulyje.

-----------------------

Norėdami pradėti naudotis „LifePage“

1) Atsisiųskite programą

2) Užregistruokite savo „LifePage“ sąskaitą (vardas, pavardė, pavadinimas, organizacija, el. Paštas, mobiliojo telefono numeris ir PIN).

3) Suaktyvinkite „LifePage“ paskyrą (spustelėję nuorodą, kurią jums atsiųsite el. Paštu po 2 veiksmo)

4) Prisijunkite naudodami savo mobiliojo telefono numerį ir PIN kodą

Pastaba: jei esate „WhatsApp“ su savo registruotu numeriu, jums atsiųsime sveikinimo pranešimą. Jei jums reikia pagalbos, galite paprašyti mūsų ten.

-----------------------

Be „LifePage“ karjeros pokalbių programos, mes siūlome 14 valandų personalizuotą orientavimo programą, vadinamą „Karjeros planu“. Specialus karjeros patarėjas padės su jumis dokumentuoti:
1) Kuri karjera jums yra geriausia
2) Kokios yra jūsų pasirinktos karjeros tinkamumas?
3) Kaip jūs tobulėsite per pasirinktą karjerą

Daugiau informacijos: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Mes tikimės padėti jums priimti svarbiausią jūsų gyvenimo sprendimą.

Prisiminkite: mano gyvenimas ... mano karjera ... mano sprendimas

Geriausi linkėjimai,

Komandos gyvenimo puslapis
komanda@lifepage.in
+919999980500
Skaityti daugiau
Sutraukti
4,2
Iš viso: 1 134
5
4
3
2
1
Įkeliama…

Kas naujo

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2020 m. liepos 9 d.
Dydis
13M
Įdiegimai
100 000+
Dabartinė versija
4.0006
Būtina naudoti „Android“
4.2 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Interaktyvūs elementai
Naudotojai sąveikauja
Siūlo
LifePage
©2021 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.