LifePage Career Talks

Primerno za najstnike
1.045
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Vaša kariera je najpomembnejša odločitev v vašem življenju in če niste povsem prepričani v svoje poklicne poti, ste našli pravo aplikacijo.

-----------------------

LifePage je najbolj razvita platforma o ozaveščenosti o poklici na svetu. Z LifePageom lahko do poklicne odločitve pridete v treh korakih:

[1. korak] Naučite se: pravi strokovnjaki. Iskrena mnenja

Običajno poklicno svetovanje deluje na modelu svetovanja. Pri tem svetovalec ali skupina strokovnjakov zagotavlja informacije o različnih poklicih. Ker so informacije sekundarne narave, je ta model v današnjem svetu, ki ga poganja Google, zastarel.

S pomočjo LifePage-a se o pravu odvedete od pravega odvetnika. To je primarna informacija, ki prihaja iz konjevih ust. Lahko kdo opiše Policija bolje kot pravi policist? Kaj je več? Na LifePageu imamo ne enega, ampak več policistov.

Z 1.200+ kariernimi pogovori - LifePage je največje skladišče znanja o karieri na vsem svetu.

[Korak 2] Oceni: Samoocenje na podlagi ozaveščenosti

Svetovalci in psihometrični testi se poiščejo znotraj vas, da bi našli svoje interese. Toda kako naj to odkrijejo, če še nikoli niste bili izpostavljeni, kaj bo najbolje za vas?

S pomočjo LifePage nam poveste, kako vam je všeč to, kar ste razumeli o karieri. Naš algoritem izračuna indeks sanj, ki kaže na vaše možnosti za uspeh v njem.

Gledanje katerega koli kariernega pogovora v aplikaciji je brezplačno, samoocenjevanje na katerem koli kariernem pogovoru pa je le just 100.

[3. korak] Ocenite: Moje življenje… Moja kariera… Moja odločitev

Ljudje okoli vas vam želijo dobro in če ne boste prevzeli nadzora nad svojim življenjem, bodo na koncu sprejeli karierne odločitve namesto vas.

Z LifePageom lahko prevzamete nadzor. Poglejte si samo svoje poročilo o indeksu sanj in sami boste vedeli, kaj je dobro za vas.

LifePage je neverjetno orodje za samopregledovanje z več kot 1,40,000 uporabniki po vsem svetu.

-----------------------

Za začetek uporabe LifePage-a

1) Prenesite aplikacijo

2) Vpišite svoj račun LifePage (ime, ime, organizacija, e-pošta, mobilna številka in PIN)

3) Aktivirajte svoj račun LifePage (s klikom na povezavo, ki vam je poslana po koraku 2)

4) Prijavite se s svojo mobilno številko in PIN

Opomba: Če ste na WhatsApp s svojo registrirano številko, vam bomo poslali pozdravno sporočilo. Če potrebujete kakšno pomoč, nas lahko prosite tam.

-----------------------

Poleg aplikacije LifePage Career Talks Talks ponujamo 14-urni prilagojeni program vodenja, imenovan Karierni načrt. Namenski karierni svetovalec bo sodeloval z vami pri dokumentiranju:
1) Katera kariera je najboljša za vas
2) Kakšna je primernost za vašo izbrano kariero
3) Kako se boste odrezali v svoji izbrani karieri

Več podrobnosti na: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Veselimo se, da vam bomo pomagali pri najpomembnejši odločitvi v vašem življenju.

Ne pozabite: Moje življenje… Moja kariera… Moja odločitev

Najboljše želje,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Več o tem
Strni
4,7
1.045 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

1) Paid Assessments
2) Balance Report
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
05. januar 2020
Velikost
12M
Namestitve
100.000+
Trenutna različica
4.0001
Potrebujete Android
4.2 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za najstnike
Interaktivni elementi
Interakcija uporabnikov
Ponudnik
LifePage
©2020 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.