Facetune - Ad Free

Ingen åldersgräns
50 034
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

• Facetune is a fun and powerful portrait & selfie photo editor!
• Retouch and add artistic flair to your selfie or portrait!
• Download now and achieve magazine-level photos today!
---------------------------------------------------------
Every photo could use a touch up. That's why magazines use expensive, complicated tools to photoshop people into looking their best. But now, there’s Facetune! Facetune provides easy-to-use, powerful tools (previously reserved only for the pros) to retouch and perfect every photo or selfie, making each one look like it came straight out of a high-fashion magazine. For example, you can easily remove blemishes and dark circles or add natural makeup. There’s even an effective and easy-to-use teeth whitening tool! Now you can be sure that your selfie shows only the best version of you - whether you’ll be using those portraits for your professional profile or simply your selfie sharing online with friends. In a world constantly becoming more visual, putting your best face forward has never been more important!
Praises about Facetune photo editor:
• "Facetune helps you look your Hollywood best, even in photos taken on mobile phones." - Roy Furchgott, The NY Times
• “I have been seriously impressed with the patch quality FaceTune does. You get pretty much a Photoshop editing job in the palm of your hand.” - Allyson Kazmucha, iMore
• "Facetune puts Photoshop-like retouching capabilities at the fingertips of the masses." - Victoria Taylor, New York Daily News
---------------------------------------------------------

What can Facetune do for you?

PERFECT SMILES
• Widen or refine your smile
• User-friendly teeth whitening tool

BEAUTIFUL SKIN
• Smooth and rejuvenate your skin
• Brighten dark circles under your eyes like concealer
• Remove blemishes, pimples and scars

BRIGHT EYES
• Emphasize your eyes for a penetrating gaze
• Change your eye color
• Remove red and white-eye effects

HAIR SALON
• Turn back time and color over grey hair
• Fill bald patches
• Remove stray hairs

FACE RESHAPE
• Reshape or refine jaw lines
• Heighten cheek bones and brows
• Reshape or retouch your nose
• Enlarge or shrink a specific area of the image
• Totally transform your face into alien or other fun shapes

VIVID MAKEUP
• Apply any shade of blush and eyeshadow
• Add volume to your lashes and shape your brows
• Add color to your lips
• Add intensity to your natural lip color
• Smooth skin as if using concealer

PHOTO ENHANCEMENTS
• Focus the photo on you, by defocusing or blurring the background
• Improve lighting or add special effects
• Create customized filters
• Add unique textures and customizable frames
• Rotate the image
• Flip to the photo to its mirror image

MAKE ART
• Add artistic touches to make your photo your own
• Photo editor with customizable filters can be applied to the entire photo or to specific areas

SHOW OFF
• Instantly share your edited photos with your friends & family through social media or e-mail

EASY AND FUN
• Compare your retouch work with the original photo at every step of the way, with only one tap
• Having trouble? Facetune offers informative graphic and video help screens for each feature

Don't wait! Get Facetune today and create those amazing portrait photos and selfie pics you’ve always wanted!
• Facetune är en rolig och kraftfull porträtt & selfie fotoredigerare!
• Retuschera och lägga konstnärlig stil på din selfie eller porträtt!
• Ladda ner nu och få tidningen nivå bilder idag!
-------------------------------------------------- -------
Varje foto kan använda en touch upp. Det är därför tidningar använda dyra, komplicerade verktyg till Photoshop människor till ser sitt bästa. Men nu finns det Facetune! Facetune ger enkel att använda, kraftfulla verktyg (tidigare reserverade endast för proffsen) retuschera och perfekt varje foto eller selfie, vilket gör varje ser ut som det kom rakt ut ur en hög modemagasin. Till exempel kan du enkelt ta bort fläckar och mörka ringar eller lägga naturlig makeup. Det finns även en effektiv och lätt att använda tandblekning verktyg! Nu kan du vara säker på att din selfie visar bara den bästa versionen av dig - om du kommer att använda dessa porträtt för din professionella profil eller helt enkelt din selfie dela online med vänner. I en värld ständigt blir mer visuella, sätta ditt bästa ansikte framåt har aldrig varit viktigare!
Prisar om Facetune Photo Editor:
• "Facetune hjälper dig att se din Hollywood bästa, även i bilder tagna på mobiltelefoner." - Roy Furchgott, The New York Times
• ”Jag har varit allvarligt imponerad av patch kvalitet FaceTune gör. Du får ganska mycket en Photoshop redigering jobb i handflatan.”- Allyson Kazmucha, iMore
• "Facetune sätter Photoshop-liknande retuschering funktioner på fingertopparna på massorna." - Victoria Taylor, New York Daily News
-------------------------------------------------- -------

Vad kan Facetune göra för dig?

PERFECT SMILES
• Bredda eller förfina ditt leende
• Användarvänliga tandblekning verktyg

VACKER HUD
• Jämna och föryngra huden
• Liva mörka ringar under ögonen som concealer
• Ta bort fläckar, finnar och ärr

LJUSA ÖGON
• Betona dina ögon för en genomträngande blick
• Ändra din ögonfärg
• Ta bort röda och vita ögon effekter

HÅRSALONG
• Vrid tillbaka tiden och färg över grått hår
• Fyll kala fläckar
• Ta bort herrelösa hår

FACE omforma
• Reshape eller finjustera käft linjer
• Höj kindben och ögonbryn
• Omforma eller retuschera näsan
• Förstora eller förminska ett visst område i bilden
• Helt förvandla ditt ansikte till främmande eller andra roliga former

VIVID MAKEUP
• tillämpa någon nyans av rouge och ögonskugga
• Lägg volym till dina fransar och forma dina ögonbryn
• Lägg färg på dina läppar
• Lägg intensitet till din naturliga läppfärg
• Jämn hud som om du använder concealer

FOTO FÖRBÄTTRINGAR
• Fokusera foto på dig genom defokusering eller oskärpa bakgrunden
• Förbättra belysning eller lägga till specialeffekter
• Skapa anpassade filter
• Lägg till unika texturer och anpassningsbara ramar
• Rotera bilden
• Vänd på bilden till dess spegelbild

SKAPA KONST
• Lägg konstnärliga inslag för att göra ditt foto ditt eget
• Foto editor med anpassningsbara filter kan tillämpas på hela bilden eller till specifika områden

BRILJERA
• Omedelbart dela dina redigerade bilder med dina vänner och familj via sociala medier eller e-post

Enkelt och roligt
• Jämför din retuscheringsarbete med originalfotot vid varje steg på vägen, med bara en kran
• Har problem? Facetune erbjuder informativa grafiska och videohjälpskärmar för varje funktion

Vänta inte! Få Facetune idag och skapa dessa fantastiska porträttbilder och selfie pics du alltid velat!
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,4
50 034 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Mer information

Familjens bibliotek
Innehållet kan delas. Läs mer
Uppdaterad
23 oktober 2018
Storlek
67M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
1.3.6
Kräver Android
4.1 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Lightricks Ltd.
Utvecklare
Building 5.4, Professor Racah, Givat Ram Campus, Jerusalem, Israel, 91904
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.