Viking Village

10 jaar en ouder
87.522
Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Viking Village is a free classic real time strategy game brimming with pure fun!

★ Lots of Heroes with unique abilities and Pets!
★ Build and defend your villages without time limitations.
★ Play in top down view or control the hero in third person view.

Viking Village is a minimalist real-time strategy/base defense hybrid game in which you build and defend a village from evil knights. Collect resources, build archer towers at strategic positions and control melee Viking warriors directly to survive. Attack enemy village and destroy their village fire to win. Capture powerful barbarians to add to your defense. Even control deer directly if you need some extra attack power! Attack pirate camps to get some extra resources.

Game Modes:
★ Survive 20 days: Defend your village for 20 days.
★ Quick Survival: No buildings and villagers. Just your hero, pet and units defending against constant waves of enemies.
★ Sandbox: No resource limits. Pure mindless fun!
★ Peaceful: No enemies. Just build a peaceful village.

Features:
★ Lots of Heroes with special abilities and unique pets - sometimes the pets have their own pets! :)
★ Train Villagers, Warriors and Archers
★ Create farms, mines and plant trees to gather resources
★ Take control of deer and attack enemies with them!
★ Defeat pirates to get resources, or hire them to protect your village
★ Capture the Barbarian, and he will defend the village and even gathers resources by killing pirates!
★ Defeat the Pirate Captain, to have a powerful unit to watch over your village. Alternatively, just give some resources to hire him!
★ Play in top-down view or control a warrior in 3rd person mode.
★ Villagers are completely AI controlled, so that you can focus on building and combat. Optionally control them if you need to.
★ Beautiful graphics

How to play:
★ Tap on wooden stumps to create farms, trees or stone mines.
★ Tap on 'Create Unit' button, then tap on 'Villager' button to spawn a villager. Villagers will automatically start gathering resources from a free farm, tree or stone mine. Only 1 villager can work on a resource site.
★ Hero is selected by default - tap anywhere on the ground to move the hero. Hero's pet will follow automatically.
★ Create warriors and archers by tapping on 'Create Unit' button.
★ Villagers, warriors and archers need houses - make more houses by tapping on 'Build' button
★ Defend the village fire at all costs - enemies will come every night to destroy it.
★ Amass an army and destroy the enemy village fire to win.

Made with love!
Viking Village is een gratis klassiek realtime strategiespel boordevol puur plezier!

★ Veel helden met unieke vaardigheden en huisdieren!
★ Bouw en verdedig je dorpen zonder tijdsbeperkingen.
★ Speel in top-down view of bestuur de held in third person view.

Viking Village is een minimalistische realtime strategie/basisverdediging hybride game waarin je een dorp bouwt en verdedigt tegen kwaadaardige ridders. Verzamel middelen, bouw boogschutterstorens op strategische posities en bestuur melee Viking-krijgers rechtstreeks om te overleven. Val vijandelijk dorp aan en vernietig hun dorpsvuur om te winnen. Vang krachtige barbaren om aan je verdediging toe te voegen. Bestuur herten zelfs rechtstreeks als je wat extra aanvalskracht nodig hebt! Val piratenkampen aan om wat extra middelen te krijgen.

Spelmodi:
★ Overleef 20 dagen: verdedig je dorp gedurende 20 dagen.
★ Snelle overleving: geen gebouwen en dorpelingen. Alleen je held, huisdier en eenheden die verdedigen tegen constante golven van vijanden.
★ Sandbox: geen resourcelimieten. Puur hersenloos plezier!
★ Vreedzaam: Geen vijanden. Bouw gewoon een vredig dorp.

Functies:
★ Veel helden met speciale vaardigheden en unieke huisdieren - soms hebben de huisdieren hun eigen huisdieren! :)
★ Train dorpsbewoners, krijgers en boogschutters
★ Maak boerderijen, mijnen en plant bomen om hulpbronnen te verzamelen
★ Bestuur herten en val vijanden met hen aan!
★ Versla piraten om grondstoffen te krijgen, of huur ze in om je dorp te beschermen
★ Vang de Barbaar, en hij zal het dorp verdedigen en zelfs middelen verzamelen door piraten te doden!
★ Versla de piratenkapitein om een ​​krachtige eenheid te hebben om over je dorp te waken. Of geef gewoon wat middelen om hem in te huren!
★ Speel van boven naar beneden of bestuur een krijger in de modus van de derde persoon.
★ Dorpelingen worden volledig bestuurd door AI, zodat jij je kunt concentreren op bouwen en vechten. Bedien ze optioneel als dat nodig is.
★ Prachtige graphics

Hoe te spelen:
★ Tik op houten stronken om boerderijen, bomen of steenmijnen te maken.
★ Tik op de knop 'Eenheid maken' en vervolgens op de knop 'Dorpsbewoner' om een ​​dorpeling te spawnen. Dorpelingen beginnen automatisch grondstoffen te verzamelen van een gratis boerderij, boom of steenmijn. Slechts 1 dorpeling kan werken op een resource site.
★ Held is standaard geselecteerd - tik ergens op de grond om de held te verplaatsen. Hero's huisdier volgt automatisch.
★ Maak krijgers en boogschutters door op de knop 'Eenheid maken' te tikken.
★ Dorpelingen, krijgers en boogschutters hebben huizen nodig - maak meer huizen door op de knop 'Bouw' te tikken
★ Verdedig het dorpsvuur ten koste van alles - vijanden zullen elke nacht komen om het te vernietigen.
★ Verzamel een leger en vernietig het vijandelijke dorpsvuur om te winnen.

Gemaakt met liefde!
Meer informatie
Samenvouwen
4,0
87.522 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

- Fixed some bugs.
- Better third-person view!
- More performance optimizations.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
30 juli 2021
Grootte
69M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
8.6.6
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
10 jaar en ouder
Fantasiegeweld, Lichte mate van bloed
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 1,99 - US$ 19,99 per item
Aangeboden door
Limitless, LLC
Distributieovereenkomst
1805 Grayscroft Dr., Waxhaw, NC 28173
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.