Viking Village

10 jaar en ouder
81.536
Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Viking Village is a free classic real time strategy game brimming with pure fun!

★ No timers, energy system and loot crates.
★ Play offline!
★ Lots of Heroes with unique abilities and Pets!
★ Build and defend your villages without time limitations.
★ Play in top down view or control the hero in third person view.
★ Online 1v1 Multiplayer!

Viking Village is a minimalist real-time strategy/base defense hybrid game in which you build and defend a village from evil knights. Collect resources, build archer towers at strategic positions and control melee Viking warriors directly to survive. Attack enemy village and destroy their village fire to win. Capture powerful barbarians to add to your defense. Even control deer directly if you need some extra attack power! Attack pirate camps to get some extra resources.

Game Modes:
★ Adventure: Defeat enemy villages on randomly generated islands.
★ Rogue Lite: Defeat enemy villages just with your hero + army. Hero gets only one life.
★ Tower Rush: Destroy all enemy towers on the map.
★ Survive 20 days: Defend your village for 20 days.
★ Village Vs Village: Classic RTS mode. Attack enemy Village and destroy their village fire to win the game.
★ Quick Survival: No buildings and villagers. Just your hero, pet and units defending against constant waves of enemies.
★ Infinite: Survive as many days as possible. Enemies become stronger each night.
★ Sandbox: No resource limits. Pure mindless fun!
★ Build a Ship: Defend the village long enough to build a ship.
★ Peaceful: No enemies. Just build a peaceful village.

Features:
★ Lots of Heroes with special abilities and unique pets - sometimes the pets have their own pets! :)
★ Train Villagers, Warriors and Archers
★ Create farms, mines and plant trees to gather resources
★ Take control of deer and attack enemies with them!
★ Defeat pirates to get resources, or hire them to protect your village
★ Capture the Barbarian, and he will defend the village and even gathers resources by killing pirates!
★ Defeat the Pirate Captain, to have a powerful unit to watch over your village. Alternatively, just give some resources to hire him!
★ Play in top-down view or control a warrior in 3rd person mode.
★ Villagers are completely AI controlled, so that you can focus on building and combat. Optionally control them if you need to.
★ Beautiful graphics

How to play:
★ Tap on wooden stumps to create farms, trees or stone mines.
★ Tap on 'Create Unit' button, then tap on 'Villager' button to spawn a villager. Villagers will automatically start gathering resources from a free farm, tree or stone mine. Only 1 villager can work on a resource site.
★ Hero is selected by default - tap anywhere on the ground to move the hero. Hero's pet will follow automatically.
★ Create warriors and archers by tapping on 'Create Unit' button.
★ Villagers, warriors and archers need houses - make more houses by tapping on 'Build' button
★ Defend the village fire at all costs - enemies will come every night to destroy it.
★ Amass an army and destroy the enemy village fire to win.
Viking Village is een gratis klassiek realtime strategiespel boordevol puur plezier!

★ Geen timers, energiesysteem en buitkratten.
★ Speel offline!
★ Veel helden met unieke vaardigheden en huisdieren!
★ Bouw en verdedig je dorpen zonder tijdsbeperkingen.
★ Speel in bovenaanzicht of bestuur de held in de weergave voor derden.
★ Online 1v1 Multiplayer!

Viking Village is een minimalistische hybride game in realtime strategie / basisverdediging waarin je een dorp bouwt en verdedigt tegen kwaadaardige ridders. Verzamel middelen, bouw boogtorens op strategische posities en bestuur directe Viking-krijgers om te overleven. Val vijandig dorp aan en vernietig hun dorpsvuur om te winnen. Leg krachtige barbaren vast om toe te voegen aan je verdediging. Bestuur herten zelfs direct als je wat extra aanvalskracht nodig hebt! Val piratenkampen aan om wat extra middelen te krijgen.

Spelmodi:
★ Avontuur: versla vijandige dorpen op willekeurig gegenereerde eilanden.
★ Rogue Lite: Versla vijandige dorpen alleen met je held + leger. Held krijgt maar één leven.
★ Tower Rush: vernietig alle vijandelijke torens op de kaart.
★ Overleef 20 dagen: verdedig je dorp gedurende 20 dagen.
★ Village Vs Village: Klassieke RTS-modus. Val vijandig dorp aan en vernietig hun dorpsvuur om het spel te winnen.
★ Quick Survival: Geen gebouwen en dorpelingen. Alleen je held, huisdier en eenheden verdedigen tegen constante golven van vijanden.
★ Oneindig: overleef zoveel mogelijk dagen. Vijanden worden elke nacht sterker.
★ Sandbox: geen bronlimieten. Puur geestloos plezier!
★ Bouw een schip: verdedig het dorp lang genoeg om een ​​schip te bouwen.
★ Peaceful: Geen vijanden. Bouw gewoon een rustig dorp.

Kenmerken:
★ Veel helden met speciale vaardigheden en unieke huisdieren - soms hebben de huisdieren hun eigen huisdieren! :)
★ Train dorpelingen, krijgers en boogschutters
★ Maak boerderijen, mijnen en plant bomen om middelen te verzamelen
★ Neem de controle over herten en val vijanden met hen aan!
★ Versla piraten om grondstoffen te krijgen, of huur ze in om je dorp te beschermen
★ Leg de barbaar vast en hij zal het dorp verdedigen en zelfs middelen verzamelen door piraten te doden!
★ Versla de Piratenkapitein om een ​​krachtige eenheid te hebben die over je dorp waakt. Of geef gewoon wat middelen om hem aan te nemen!
★ Speel in top-down weergave of bestuur een krijger in de 3e persoon modus.
★ Dorpsbewoners zijn volledig AI-gestuurd, zodat je je kunt concentreren op bouwen en vechten. Optioneel controle ze als dat nodig is.
★ Prachtige graphics

Hoe te spelen:
★ Tik op houten stompen om boerderijen, bomen of steenmijnen te maken.
★ Tik op de knop 'Eenheid maken' en tik vervolgens op de knop 'Dorpeling' om een ​​dorpeling uit te zetten. Dorpelingen verzamelen automatisch middelen van een gratis boerderij, boom of steenmijn. Slechts 1 dorpsbewoner kan op een resource-site werken.
★ Held is standaard geselecteerd - tik ergens op de grond om de held te verplaatsen. Hero's huisdier zal automatisch volgen.
★ Maak krijgers en boogschutters door op de knop 'Eenheid maken' te tikken.
★ Dorpelingen, krijgers en boogschutters hebben huizen nodig - maak meer huizen door op de knop 'Bouwen' te tikken
★ Verdedig het dorpsvuur koste wat het kost - vijanden zullen elke nacht komen om het te vernietigen.
★ Verzamel een leger en vernietig het vijandelijke dorpsvuur om te winnen.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,2
81.536 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

Added support for Android 4.4.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
7 april 2020
Grootte
43M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
8.2
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
10 jaar en ouder
Fantasiegeweld, Lichte mate van bloed
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 1,99 - US$ 19,99 per item
Aangeboden door
Limitless, LLC
Distributieovereenkomst
1805 Grayscroft Dr., Waxhaw, NC 28173
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.